Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới cần nâng cao trách nhiệm, thực hiện chặt chẽ, toàn diện, có hiệu quả các nội dung phối hợp; chủ động, tích cực trao đổi, cung cấp thông tin, nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên.
Ngày 15/8/2013, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 về thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng với các Ban xây dựng đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh. Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nội dung phối hợp theo quy chế: 6 tháng đầu năm 2013, các cơ quan thành viên đã chủ động nắm tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin về chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của tổ chức đảng và đảng viên. Phối hợp tham mưu giúp Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết công tác xây dựng đảng; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (Khoá XI); sơ kết công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham mưu giúp Tỉnh uỷ tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. Chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, phổ biến các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; đôn đốc các tập thể, cá nhân khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); kịp thời xem xét, xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất nhiệm vụ phối hợp trong những tháng cuối năm 2013, trọng tâm là: Nâng cao trách nhiệm, thực hiện chặt chẽ, toàn diện, có hiệu quả các nội dung phối hợp; chủ động, tích cực trao đổi, cung cấp thông tin, nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để tham mưu giúp Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát kịp thời. Phối hợp tham mưu giúp Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013; tiếp tục phối hợp theo dõi, đôn đốc các tập thể, cá nhân sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ của các tổ chức đảng trực thuộc; trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, có đơn thư tố cáo, phản ánh; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thái

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down