Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý I năm 2018

Sáng ngày 09/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018. Đồng chí Trần Đức Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo, giảng viên chuyên trách của trung tâm BDCT các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Quang cảnh hội nghị
Trong quý I/2018, cấp ủy các cấp đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, tỷ lệ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên được học tập, quán triệt đạt 95%; tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Trung tâm BDCT cấp huyện và tương đương mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đảm bảo theo kế hoạch; toàn tỉnh đã mở 41 lớp/2.939 học viên, tổ chức 47 hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự/4.808 lượt người. Một số đơn vị đã tổ chức hội nghị báo cáo viên theo hình thức trực tuyến từ huyện đến cơ sở. Đa số trung tâm BDCT các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc lồng ghép chuyên đề Học tập và làm theo lời dặn của Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu, chuyên đề Phòng, chống tham nhũng và cập nhật nội dung các nghị quyết của Đảng vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục sử dụng bộ câu hỏi tình huống một cách phù hợp, hiệu quả. Thực hiện nhiều hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được duy trì ổn định và có chiều hướng đi lên, kết quả học viên xếp loại khá, giỏi đạt trên 75%. Các huyện, thành ủy quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII, đến nay đã có 3 đơn vị (Thành phố Lai Châu, huyện Sìn Hồ, huyện Phong Thổ) ban hành quyết định thực hiện trưởng ban tuyên giáo đồng thời làm giám đốc trung tâm BDCT. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về báo cáo công tác giáo dục LLCT quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018, tập trung vào làm rõ những hạn chế, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục; trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm tại địa phương, đơn vị và bàn giải pháp thực hiện công tác giáo dục LLCT trong quý II/2018. 

Đồng chí Trần Đức Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được trong công tác giáo dục LLCT của các đơn vị. Đồng thời, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong quý II/2018: Tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác giáo dục LLCT, tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; tham mưu tổ chức việc học tập, quán triệt các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương Đảng theo tinh thần Đề án 1327 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII; tăng cường công tác tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại cơ sở; thành lập đoàn và tổ chức bồi dưỡng giảng viên tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực; tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự theo kế hoạch; tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.../.

Tác giả bài viết: Thùy Dương - BTG

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down