Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Lai Châu: Hiệu quả thiết thực từ công tác thông tin đối ngoại trong năm 2018

Năm 2018, thực hiện phương châm “chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp từng đối tượng”, các hoạt động thông tin đối ngoại, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quảng bá hình ảnh miền đất, con người Lai Châu với bạn bè trong nước và quốc tế tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh.
Tăng cường các hoạt động hợp tác, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, xây dựng kế hoạch, định hướng và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các sự kiện kỷ niệm, chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, phù hợp với tầm vóc của từng sự kiện, gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là: kết quả các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7,8,9; kỳ họp thứ 5,6 Quốc hội khóa XIV; các kỳ họp Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, kỳ họp thứ 7,8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV; các ngày kỷ niệm, lễ lớn và kết quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tỉnh; các hoạt động đối ngoại nổi bật diễn ra trong nước và trong tỉnh năm 2018. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại của tỉnh thông qua hội nghị giao ban báo chí hằng quý, họp báo (tổ chức 04 hội nghị giao ban báo chí quý, 03 cuộc họp báo) hội nghị báo cáo viên (cấp tỉnh: 01 hội nghị/tháng, cấp huyện:1-2 tháng/hội nghị), biên tập thông tin chuyên đề, thông tin phục vụ lãnh đạo, thông tin nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ, các ấn phẩm, tài liệu…nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí tỉnh, Trung ương phục vụ công tác tuyên truyền.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Lai Châu nói riêng; tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải 1.240 tin, bài, ảnh; gửi tin, bài phát trên kênh VTV1, chương trình truyền hình tiếng Thái, Mông, Dao trên kênh VTV5 Đài THVN); thông qua các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch (tỉnh tổ chức 36 lễ hội, ngày hội và đại hội thể dục-thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ IV; tham gia lễ hội Hoa Ban tại tỉnh Điện Biên; Hội chợ du lịch Quốc tế ITE thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội VITM; ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc năm 2018” tại làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam; Liên hoan Hát Then đàn tính các dân tộc Tày-Nùng-Thái lần thứ VI năm 2018 tại Hà Giang; phối hợp tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật xòe Thái” tại Lai Châu trình UNESCO); xây dựng 02 chương trình truyền hình tuyên truyền, quảng bá chủ trương, định hướng phát triển, chính sách ưu đãi đầu tư và hình ảnh của tỉnh trên kênh VTV4 Đài THVN. 

Tăng cường thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động thương mại, xúc tiến hợp tác phát triển kinh tế: triển khai xây dựng chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông qua việc tham gia các hội chợ thương mại tổ chức ở các tỉnh và khu vực (tỉnh có 2 doanh nghiệp tham dự Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 6 tại Hà Nội; tham gia các gian trưng bày sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu của các xã, phường tại Hội chợ khu vực phía Bắc tại Quảng Ninh).

Quan tâm các hoạt động ngoại giao, đối ngoại Nhân dân, nhất là quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức nước ngoài (phối hợp tổ chức thành công Phiên họp lần thứ VII Nhóm Công tác liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên của Việt Nam với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc tại Lai Châu); thực hiện nghiêm quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn, quy định khi tiếp xúc và làm việc với người nước ngoài của cán bộ, đảng viên và quản lý cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động đối ngoại (năm 2018 tỉnh có 23 đoàn/242 lượt cán bộ, công chức và 57 cá nhân đi trao đổi, học tập kinh nghiệm, tham quan ở nước ngoài; có 95 đoàn/670 lượt khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh). Duy trì hoạt động kết nghĩa chính quyền, giao lưu văn hóa thường niên của nhân dân các địa phương khu vực biên giới (tổ chức thành công Hội nghị giao ban lần thứ 14 giữa các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai với tỉnh huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc tại huyện Mường Tè). Tiếp tục thực hiện tốt các biên bản ghi nhớ hội đàm thường niên giữa các lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu và tỉnh Vân Nam - Trung Quốc trong phòng, chống tội phạm khu vực biên giới, xuất-nhập cảnh trái phép; tổ chức các cuộc tuần tra song phương, trao đổi qua đường dây nóng về công tác quản lý biên giới với cán bộ, nhân viên lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng (đã trao đổi 105 thư; mời hội đàm, tổ chức 8 lần tuần tra liên hợp; 11 cuộc hội đàm định kỳ giữa lực lượng biên phòng tỉnh Lai Châu và tỉnh Vân Nam -Trung Quốc).

Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm tán phát, chia sẻ thông tin, tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt, hạ thấp uy tín của một số đồng chí lãnh đạo tỉnh, kích động biểu tình vào dịp Quốc khánh (2/9), phản đối Dự thảo Luật đặc khu, Luật an ninh mạng… kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả những vấn đề vướng mắc, bất cập, tạo sự đồng thuận xã hội. Quản lý chặt chẽ các đoàn ra, đoàn vào, phòng ngừa hoạt động lợi dụng quan hệ công tác với người nước ngoài hoặc tham gia các hoạt động đối ngoại gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư của tỉnh chưa nhiều; nội dung, hình thức tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại hiệu quả, chất lượng có mặt còn hạn chế; các ấn phẩm, tài liệu, thông tin tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài còn ít. Hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh với bạn bè quốc tế còn ít, chưa thu hút được vốn đầu tư nước ngoài vào khai thác tiềm năng, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Công tác theo dõi, nắm bắt, nghiên cứu, dự báo, định hướng dư luận xã hội có thời điểm chưa kịp thời; tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động còn lúng túng, chưa chủ động.

Để tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh thiết thực, hiệu quả, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại năm 2019. Gắn kết chặt chẽ công tác thông tin đối ngoại với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí; nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên báo chí, ấn phẩm báo chí, các trang thông tin điện tử, website của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường hợp tác với báo chí Trung ương, tận dụng thế mạnh của truyền thông đa phương tiện để quảng bá, tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch để thu hút sự quan tâm, đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài và các địa phương trong cả nước vào địa bàn tỉnh. Duy trì tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, ngoại giao Nhân dân khu vực hai bên biên giới nhằm vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường sự hợp tác về kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Nâng cao năng lực dự báo, nắm chắc tình hình trong nước, trong tỉnh, chủ động cung cấp và định hướng dư luận trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp đổi mới của đất nước, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những thông tin xấu, độc, nhất là thông tin trên không gian mạng./.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down