Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Kể từ khi được thành lập và tiến hành đại hội lần thứ nhất vào năm 2014, đến nay Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, người tiêu dùng, các nhà sản xuất kinh doanh chân chính trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, từng bước tạo được niềm tin của Nhân dân.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Hội BVNTD tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Được thành lập vào cuối năm 2013, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội đa số là cán bộ, công chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh, hoạt động theo chế độ kiêm nghiệm; việc huy động nguồn lực tài chính để hoạt động hầu như chưa có; trang thiết bị hoạt động của Hội còn thiếu... Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các đồng chí trong Ban Chấp hành và hội viên, Hội BVQLNTD tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được những kết quả bước đầu rất tích cực.

Trong công tác xây dựng, củng cố và phát triển Hội, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động phát triển hội viên (trong 5 năm 2013 - 2018 kết nạp được 10 hội viên mới, nâng tổng số 73 hội viên); kịp thời kiện toàn các ủy viên Ban Chấp hành khi chuyển vùng, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu; duy trì thường xuyên hoạt động của Hội. Tích cực, chủ động tham gia xây dựng các văn bản quy định bảo vệ quyền, lợi ích của người tiêu dùng; tham gia ý kiến các nghị định, quyết định của Chính phủ, Bộ Công thương; đặc biệt đã phối hợp với Sở Công thương, các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác BVQLNTD; đồng thời tích cực tham gia ý kiến vào các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường BVQLNTD trên địa bàn tỉnh, nhất là Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai các hoạt động BVQLNTD trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; Kế hoạch tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 hằng năm.

Thực hiện tốt công tác phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định, pháp luật liên quan đến việc BVQLNTD (trong 5 năm, Hội đã phối hợp tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ người tiêu dùng và hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng cho 806 lượt người; 04 cuộc hội thảo về chính sách của người tiêu dùng/130 người tham gia; 19 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng/700 người; cung cấp trên 20.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật và 1.300 cuốn cẩm nang pháp luật về chính sách, pháp luật bảo vệ người tiêu dùng; phối hợp tuyên truyền trên báo chí tỉnh trên 250 tin, bài...). Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, văn minh thương mại, niêm yết và bán theo giá niêm yết, kiểm định, đo lường chất lượng hàng hóa, dịch vụ; phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, nhất là trong các dịp trọng điểm lễ, tết... góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về quyền lợi của người tiêu dùng, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, ý thức tôn trọng, cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đã phát huy tốt vai trò của các đồng chí trong Ban Chấp hành, hội viên tham gia tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: tuyên truyền trên báo chí được trên 1.500 tin, bài; tuyên truyền trực quan (pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu); thông qua giới thiệu tuyên truyền sản phẩm tại các gian hàng, hội chợ..., các trang, cổng thông tin điện tử của tỉnh, ngành phù hợp với từng đối tượng, vùng miền: “Người dân tộc thích dùng hàng Việt vì nó khỏe”, “Giữ vững nghề truyền thống”, “Tự hào hàng Việt Nam”... nhất là tuyên truyền hướng dẫn cho người tiêu dùng hiểu rõ về tiêu chuẩn, chất lượng, giá cả, cũng như hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc... Xây dựng và thiết lập 3 mô hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại các huyện Phong Thổ, Tân Uyên, thành phố Lai Châu... qua đó kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường nội địa, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, tạo cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tiếp cận thị trường nông thôn, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng khu vực nông thôn.

Tổ chức tốt các ngày về quyền người tiêu dùng Việt Nam 15/3 và hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm (từ ngày 15/4 - 15/5) hằng năm. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, tôn trọng và BVQLNTD và nâng cao nhận thức của người dân trong việc tự bảo vệ quyền lợi của mình; tư vấn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng (5 năm qua, Hội đã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tư vấn pháp luật lưu động cho gần 400 lượt lao động tại các doanh nghiệp; trên 10.000 lượt người dân tại 205 thôn, bản trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và xử lý kịp thời 1 đơn khiếu nại của người tiêu dùng về vi phạm tiêu chuẩn đo lường, yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh khắc phục, bồi thường theo đúng quy định pháp luật cho người tiêu dùng).

Những kết quả trên bước đầu đã tạo được niềm tin của người tiêu dùng trên địa tỉnh đối với Hội. Tuy nhiên, trong hoạt động Hội còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém: hệ thống tổ chức của Hội chưa thực sự phát triển, công tác phát triển hội viên còn yếu, chưa thực sự thu hút và kết nạp được hội viên; chưa xây dựng được mô hình phát triển, tập hợp hội viên đa ngành, đa lĩnh vực; quy chế hoạt động và cơ chế quản lý chưa đồng bộ và chưa hoàn thiện; hình thức hoạt động chưa thực sự phong phú, các nhiệm vụ triển khai thực hiện chủ yếu lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn của các ngành; việc đề xuất các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng còn hạn chế; chưa tổ chức được nhiều diễn đàn phù hợp để cung cấp thông tin, tư vấn cho người tiêu dùng...

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trên và phát huy vai trò của Hội trong bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, cần phải tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu dùng, trọng tâm là: Tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của các hội viên, nhất là các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, giữ vững vai trò nòng cốt trong việc BVQLNTD, bảo vệ uy tín các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính theo quy định của pháp luật.
Tích cực, chủ động trong việc tham gia và kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về các chủ trương, chính sách, biện pháp BVQLNTD; hạn chế các hành vi gây thiệt hại đến người tiêu dùng. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BVQLNTD bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp; chú trọng việc biên soạn, phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức các hoạt động khảo sát thực tế, thử nghiệm và công bố kết quả chất lượng hàng hóa, dịch vụ tới người tiêu dùng biết để chủ động phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng; cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh và kiến nghị xử lý nghiêm minh để bảo vệ người tiêu dùng. Thành lập tổ chức hòa giải thuộc Hội để giải quyết các tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Tăng cường và nâng cao chất lượng việc hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn cho người tiêu dùng; tiếp nhận và giải quyết những khiếu nại của người tiêu dùng theo đúng quy định của pháp luật. Tích cực tham gia phản biện những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo đề nghị của các cơ quan Nhà nước. Coi trọng công tác tập hợp và phát triển hội viên, củng cố, xây dựng tổ chức Hội, trong đó tiếp tục vận động những cán bộ có năng lực, trình độ, nhiệt tình, đa ngành, đa lĩnh vực tham gia công tác Hội; đẩy mạnh công tác vận động thành lập tổ chức hội tại các huyện, thành phố, đảm bảo hoạt động của Hội được mở rộng và hiệu quả tại các địa bàn trong toàn tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được những năm qua và những nhiệm vụ, giải pháp được xác định cụ thể, phù hợp, nhất định hoạt động của Hội BVNTD Lai Châu sẽ được nâng lên trong thời gian tới, phát huy được vai trò nong cốt trong bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down