Ngành Thuế Lai Châu nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2023

Thứ năm - 28/12/2023 09:24 430 0
Năm 2023 ngành Thuế Lai Châu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Ngành Thuế đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ước thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến ngày 31/12/2023 là 2.193 tỷ đồng, đạt 107% dự toán pháp lệnh, đạt 89,5% dự toán HĐND tỉnh giao.
Cán bộ Ngành Thuế kiểm tra, hướng dẫn khai thuế cho các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Than Uyên (Ảnh: Thu Trang)
Cán bộ Ngành Thuế kiểm tra, hướng dẫn khai thuế cho các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Than Uyên (Ảnh: Thu Trang)
Năm 2023, mặc dù đại dịch Covid-19 đã qua đi, đời sống sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp đang có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn. Những tháng đầu năm, hiện tượng El Nino, nắng nóng, khô hạn kéo dài đã làm giảm sản lượng điện của các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Thị trường bất động sản trầm lắng chưa có dấu hiệu phục hồi. Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp; dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 giảm 3,8%. Ngoài ra, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục ban hành một số chính sách miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội cũng ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách trên địa bàn.

Năm 2023, dự toán thu ngân sách Nhà nước Bộ Tài chính giao cho Ngành Thuế Lai Châu là 2.050 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.015 tỷ đồng; HĐND giao 2.450 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 2.370 tỷ đồng. Để triển khai các nhiệm vụ thu ngân sách được giao, UBND tỉnh đã sớm tổ chức Hội nghị triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023. Kịp thời ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Tổ chức triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm quảng bá, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; nỗ lực cố gắng thực hiện các giải pháp quản lý, sử dụng ngân sách... tình hình thực hiện thu ngân sách địa phương năm 2023 nhờ đó có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Cục Thuế tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền về thuế để góp phần tích cực, giúp cho ngành Thuế Lai Châu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Ngành Thuế đã thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú,  đặc biệt là Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Thuế tỉnh trong công tác tuyên truyền về thuế giai đoạn 2021-2025 (Chương trình phối hợp số 06-CTrPH/BTGTU-CT, ngày 23/6/2021), cơ quan thuế các cấp đã phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản, chính sách thuế đến người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế tiếp cận thông tin về thuế dễ dàng, giúp người nộp thuế nắm được đầy đủ, kịp thời các quy trình, thủ tục quản lý thu nộp thuế và các thay đổi trong chính sách thuế của Nhà nước.

Các chi cục thuế khu vực tiếp tục thực hiện ký “Chương trình phối hợp giữa ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy và chi cục thuế trong công tác tuyên truyền về thuế giai đoạn 2021-2025”.  Phối hợp với Ban Tuyên giáo các cấp thông qua các Hội nghị báo cáo viên hội nghị tuyên truyền viên. Tổ chức biên soạn, cung cấp tài liệu về các chính sách thuế mới để tuyên truyền trên Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành hằng tháng và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy.

Đối với thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, Cục Thuế tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản tổ chức thực hiện; kịp thời triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn để thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội sau đại dịch Covid-19, kích cầu tiêu dùng. Đến tháng 10/2023, đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế 119,8 tỷ đồng. Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, toàn tỉnh thực hiện được 1.765.417 triệu đồng (đạt 72% dự toán HĐND tỉnh giao). Ước thực hiện cả năm 2.086.000 triệu đồng, tăng 1,7% so với dự toán trung ương giao. Dự ước số thu nội địa sẽ tăng 0,3% so với dự toán trung ương giao, tương đương đạt được cả năm là 2.021.516 triệu đồng.

Với muôn vàn khó khăn song kết quả đạt được chưa dừng lại ở đó. Một số khoản thu ước thực hiện đạt và vượt dự toán giao năm 2023. Trong đó nổi bật là các khoản thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,2 lần; thu từ doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý tăng 37%. Lệ phí trước bạ tăng 9%; thuế thu nhập cá nhân tăng 7%; phí, lệ phí tăng 12%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 24% và thu khác ngân sách đạt cao.

Đối với khu vực thuế 2 huyện: Tân Uyên, Than Uyên, 2023 là một năm đầy khó khăn với nhiệm vụ thu ngân sách từ đấu giá đất. Riêng nguồn khai thác từ đất, 2 huyện được giao thu 65/132 tỷ đồng (chiếm 49,2% tổng dự toán giao). Năm nay thời tiết diễn biến bất thường, do đó, nguồn thu từ thủy điện không được như mong đợi. Mặc dù vậy, theo đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực huyện Tân Uyên - Than Uyên, nhờ đơn vị tập trung chỉ đạo và giao chỉ tiêu thu cụ thể ngay từ đầu năm, nhất là các khoản thuế nợ đôn đốc kịp thời; nắm bắt và rà soát toàn bộ các nguồn thu hiện có trên địa bàn, các khoản thu ngoài quốc doanh đạt khá. Nếu không tính tiền thu từ sử dụng đất, dự ước tỷ lệ giao thu khu vực 2 huyện năm 2023 đạt 103% so với dự toán giao.

Ước thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến ngày 31/12/2023 là 2.193 tỷ đồng, đạt 107% dự toán pháp lệnh, đạt 89,5% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 98,5% so với cùng kỳ. Đây là kết quả khả quan trong một năm kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn đang từng bước phục hồi sau đại dịch Covid-19. Kết quả đó là sự nỗ lực của toàn Ngành Thuế tỉnh, góp phần quan trọng và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với quyết tâm phấn đấu và nỗ lực của toàn Ngành, Ngành Thuế Lai Châu về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Ngành Thuế xác định  tục tập trung thực hiện các giải pháp đã đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, triển khai hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế…; chủ động cân đối, đảm bảo tập trung nguồn lực NSNN; tăng cường công tác quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu; đẩy mạnh thực hiện giải pháp chống thất thu, gian lận thương mại, các hoạt động thương mại dựa trên nền tảng số, quản lý chặt chẽ hoàn thuế; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; có kế hoạch, phân công cụ thể việc đôn đốc xử lý thu hồi nợ đọng thuế./.

Tác giả: Lù Phái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 389 | lượt tải:47

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2099 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3147 | lượt tải:1144

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3190 | lượt tải:433

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3430 | lượt tải:503
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập96
  • Hôm nay27,192
  • Tháng hiện tại551,562
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,313,328
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down