Kết quả nổi bật phối hợp thực hiện công tác Khoa giáo ở Lai Châu

Chủ nhật - 30/12/2018 04:20 802 0
Sau hơn 02 năm thực hiện Quyết định số 410-QĐ/TU, ngày 17/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành chuyên môn trong khối Khoa giáo, công tác tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực Khoa giáo đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Hướng dẫn bà con trồng nấm ở Than Uyên
Hướng dẫn bà con trồng nấm ở Than Uyên
Trong những năm qua đặc biệt là từ khi Tỉnh ủy ban hành Quy định về mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành chuyên môn trong khối Khoa giáo, chất lượng, hiệu quả công tác Khoa giáo của Đảng bộ tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành trong khối khoa giáo đã kịp thời tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh thành chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Khoa giáo. Làm tốt công tác phối hợp tham mưu cấp ủy các cấp tiến hành sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, hầu hết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo ban hành sau 3 đến 5 năm sơ kết, sau 10 năm tổng kết. Năm 2017, đã sơ kết 02 chỉ thị, 01 Nghị quyết, tổng kết 01 chỉ thị; năm 2018, đã sơ kết 02 Nghị quyết, tổng kết 01 chỉ thị.

Các ngành thuộc khối Khoa giáo đã bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ của các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác tham mưu trên từng lĩnh vực Khoa giáo ngày càng hiệu quả. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm với nhiều chủ trương, chính sách đặc thù được ban hành vừa khuyến khích con em đến trường, vừa từng bước tạo lập sự công bằng trong tiếp cận giáo dục giữa các vùng trong tỉnh. Quy mô trường, lớp học phát triển nhanh, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học cơ bản đáp ứng sự phát triển giáo dục và đào tạo. Tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, 8/8 huyện thành phố, 108/108 xã phường, thị trấn đạt chuẩn PCGDMN và giữ chuẩn Quốc gia về xóa mù chữ. Công tác đào tạo được quan tâm chỉ đạo, tăng cường liên kết với các cơ sở giáo dục và đào tạo trong nước mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh,  năm học 2018-2019 Trường Cao đẳng cộng đồng đã tuyển sinh mới 210 học sinh, sinh viên, tăng cường hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để tạo cơ hội tuyển sinh, thực hành, thực tập, hỗ trợ học bổng cũng như tiếp nhận học sinh, sinh viên vào làm việc sau khi ra trường. 

Ngành Y tế tích cực ứng dụng, tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật vào khám chữa bệnh nhất là ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 77/108 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ tăng dân số 1,83%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 16,81%, mức giảm tỷ suất sinh đạt 0,62%o. Công tác bảo hiểm xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện tốt, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,9%; tổng thu bảo hiểm đạt 780,261 tỷ đồng, vượt kế hoạch 3,5%. 

Các hoạt động phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình đạt nhiều kết quả. Triển khai nhân rộng được 40 địa chỉ tin cậy, 8 mô hình phòng chống bạo lực gia đình với 600 thành viên tham gia; 67 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và 370 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được duy trì hoạt động. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tiếp tục được quan tâm, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết nguyên đán, Tết thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu; Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp và các nhà tài trợ đã trao 9.893 xuất quà và nhiều hiện vật cho các em có hoàn cảnh đăc biệt khó khăn trị giá 1.786.930 đồng,  toàn tỉnh đã công nhận được 81 xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.
Phong trào thể dục thể thao quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, tiếp tục duy trì hoạt động các câu lạc bộ, các điểm tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn toàn tỉnh; thể thao thành tích cao tiếp tục đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, đã có 11 đoàn vận động viên tham gia các giải thi đấu khu vực và toàn quốc đạt 35 huy chương các loại trong đó có 4 huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 24 huy chương Đồng.

Hoạt động khoa học và công nghệ đạt được nhiều kết quả tích cực, việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh; vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức quần chúng, cộng đồng dân cư trong việc tham gia, giám sát công tác bảo vệ môi trường bước đầu được phát huy; đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ về bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, sự cố môi trường...

Những kết quả trên góp phần  đưa chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực khoa giáo đi vào đời sống, tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực khoa giáo còn tồn tại một số hạn chế đó là: Việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác khoa giáo ở một số địa phương cơ sở có mặt còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học ở một số địa phương xuống cấp, toàn tỉnh còn 2.390 phòng học bán kiên cố, tạm, trong đó bán kiên cố 1.379 phòng, tạm 1.011 phòng. Công tác tuyển sinh học nghề còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng đào tạo nghề còn chưa cao, nhiều đơn vị đào tạo nghề chưa gắn với giải quyết việc làm. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân ở vùng sâu, vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Việc tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc duy trì hoạt động của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở một số nơi chưa thường xuyên; công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em chưa được quan tâm thường xuyên, quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí, trang thiết bị hoạt động vui chơi, giải trí dành cho trẻ em còn nghèo nàn. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển chưa cân đối giữa các vùng, cơ sở vật chất tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu, không đảm bảo theo quy chuẩn. Việc triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào trong thực tiễn và sản xuất còn hạn chế. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tuy được đẩy mạnh nhưng chưa phát huy hiệu quả. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác khoa giáo trong thời gian tới theo tác giả cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong khối Khoa giáo của tinh cần thực hiện tốt công tác phối hợp, nâng cao trách nhiệm, đổi mới nội dung và phương thức phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo. Tăng cường công tác nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên các ngành trong khối khoa giáo, đội ngũ trí thức của tỉnh, các vấn đề mới nảy sinh đối với công tác khoa giáo để báo cáo, tham mưu cấp ủy có phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác khoa giáo. Tiếp tục tham mưu, tổ chức có hiệu quả các nhiệm vụ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, quan tâm đến công tác y tế dự phòng; quan tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm y tế, phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện; hoàn thiện việc sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức ngành y tế đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về thể dục thể thao, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thể dục - thể thao. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo kiêm nhiệm ở cơ sở./.

Tác giả: Hoàng Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 391 | lượt tải:47

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2101 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3149 | lượt tải:1144

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3192 | lượt tải:433

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3432 | lượt tải:503
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập66
  • Hôm nay27,192
  • Tháng hiện tại553,233
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,314,999
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down