Công an Lai Châu học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Thứ hai - 24/06/2019 16:43 2.984 0
Sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA-X11, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, Công an tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả bước đầu.
Công an Lai Châu luôn gần gũi, gắn bó với Nhân dân
Công an Lai Châu luôn gần gũi, gắn bó với Nhân dân
Bám sát Chỉ thị số 04/CT-BCA-X11, ngày 19/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an (Chỉ thị số 04), Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1110/KH-CAT-PX15, ngày 14/7/2018 về thực hiện Chỉ thị số 04 về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (CAND) trong tình hình mới năm 2018, định hướng đến năm 2023 trong lực lượng Công an Lai Châu; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 04 đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của Công an tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy Công an tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ và người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương”; tiêu chí “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an Lai Châu...

Căn cứ kế hoạch của Công an tỉnh, các đơn vị, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đến đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên (đến ngày 22/8/2018, đã có 40/40 đơn vị xây dựng kế hoạch; 96,8% cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên được quán triệt các nội dung Chỉ thị số 04), qua đó giúp cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác, tu dưỡng trong học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 04 là một tiêu chí trong đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và bình xét các danh hiệu thi đua hằng năm.

Quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị chào mừng các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và ngành; thường xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ngành đến cán bộ, chiến sỹ; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, kết nghĩa, thăm quan, phong trào thi đua... (hội thi “Tìm hiểu truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và làm theo lời Bác của lực lượng Công an Lai Châu”; hoạt động “Tuổi trẻ Lai Châu nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” (10/3/2019), “Ngày đoàn viên”- Tháng Thanh niên; phong trào thi đua "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...), tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu giữ vững an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Chú trọng công tác chỉ đạo thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới, nhất là tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, quân phong, quân kỷ theo điều lệnh; chấn chỉnh việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch quy trình, quy chế học tập, công tác, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương theo Điều lệnh CAND, theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và theo quy tắc ứng xử của sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức trong CAND; trong đó nhấn mạnh: cán bộ lãnh đạo chỉ huy phải là những người gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành nghiêm túc lễ tiết, tác phong, làm việc phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, thực hiện “Đi báo việc, về báo kết quả”; chấn chỉnh việc chấp hành chế độ hội nghị, học tập, trực ban, trực chỉ huy, canh gác bảo vệ mục tiêu, nội quy ra vào cơ quan, việc uống rượu, bia; việc thực hiện quy trình, quy chế công tác, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân; tiếp tục thực hiện nội dung xây dựng đơn vị văn hóa, đơn vị điều lệnh kiểu mẫu. Duy trì công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND, trong đó, tập trung kiểm tra việc viết và ghi sổ nhật ký công tác, việc đăng ký cam kết và liên hệ kiểm điểm việc thực hiện chỉ thị mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy định, quy chế công tác... Kết quả, trong năm qua: Đội Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra 66 lượt tập thể, 1.368 lượt cá nhân (nhắc nhở 18 trường hợp vi phạm điều lệnh CAND về mang mặc trang phục không đúng quy định, đi làm muộn); Tổ điều lệnh bán chuyên trách của các đơn vị đã tiến hành kiểm tra 90 lượt tập thể, 1143 lượt cán bộ, chiên sĩ (nhắc nhở 11 cá nhân vi phạm điều lệnh CAND). 

Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc và sử dụng đồng bộ các hình thức lấy ý kiến của Nhân dân (theo Quyết định số 3104 của Bộ Công an) như: tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; gửi văn bản đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp góp ý kiến; tổ chức tốt công tác trực ban, tiếp công dân; bố trí hòm thư góp ý; thông báo công khai số máy điện thoại trực ban, “đường dây nóng”, hộp thư điện tử trang tin điện tử đế lấy ý kiến; tổ chức đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính giải quyết thủ tục hành chính (Công an tỉnh đã gửi văn bản kèm phiếu xin ý kiến tới 76 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, xử lý 147 đơn các loại; tiến hành xác minh, giải quyết 135 đơn theo thẩm quyền; 100% các đơn vị đã xây dựng kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân; 4/8 đơn vị công an cấp huyện đã tổ chức phát phiếu khảo sát ý kiến Nhân dân)... kịp thời xác minh, kết luận, đề xuất xử lý đối với những cán bộ, chiến sỹ có sai phạm.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và Bộ (có 252 tin, bài, 17 phóng sự, 01 clip gửi ANTV, báo Trung ương; 25 chuyên mục “An ninh Lai Châu” phát trên sóng truyền hình tỉnh). Triển khai thực hiện nhiều phong trào, mô hình, công trình phần việc có hiệu quả, tiêu biểu như:  mô hình “Bàn tiếp dân văn hoá”, “Phong trào bảo vệ đường biên mốc giới”, “Quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật”, “Dòng họ tự quản”; “Xã bản không có tội phạm và tệ nạn ma túy”; phần việc "Tăng cường tuần tra, làm giảm vi phạm, giảm tai nạn giao thông vì hạnh phúc của Nhân dân", "Đoàn kết mưu trí, tận tâm, tận lực nâng cao tỷ lệ điều tra án”, "Chủ động phòng ngừa liên tục tấn công tội phạm"... Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng (trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy CAND (11/3/1948 - 11/3/2019) Công an tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 09 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và 01 năm thực hiện Chỉ thị số 04; ngoài ra có 139 lượt tập thể, 534 lượt cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng).

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, nhất là gương mẫu trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện quy chế dân chủ, công tác tổ chức cán bộ. Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên trong lực lượng công an đã nêu cao ý thức trong học tập, rèn luyện; nhiều cán bộ, chiến sỹ đã xung phong tăng cường cơ sở thực hiện “4 cùng” với Nhân dân, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình về ANTT; chủ động lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân; tham gia xây dựng nhiều công trình, phần việc của đoàn, hội (tiêu biểu trong đợt mưa lũ năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Ban Giám đôc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường lực lượng duy trì quân số thường trực 24/24, huy động hơn 700 lượt cán bộ, chiến sỹ, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, bảo đảm ANTT; huy động toàn thể cán bộ, chiến sỹ đóng góp 01 ngày lương để ủng hộ; kêu gọi, phối hợp với các tổ chức, cá nhân vận động được hơn 3 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác...).

Hằng năm tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 04 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động trong CAND (năm 2018, Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện 01 cuộc giám sát đối với 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên; 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện 02 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 02 tổ chức đảng và 01 đảng viên; đoàn kiểm tra do các đồng chí trong Ban Giám đốc làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 đối với 100% đơn vị).

Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của lực lượng Công an Lai Châu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới đó là: việc quán triệt, triển khai, đôn đốc của một số cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị đôi khi chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; một số ít đảng viên, cán bộ, chiến sỹ chưa thực hiện tốt các nội dung cam kết, tu dưỡng rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, vẫn còn tình trạng vi phạm trong chấp hành các quy định về kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, văn hoá ứng xử, thái độ, tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân... vì vậy kết quả thực hiện phong trào ở một số đơn vị chưa rõ nét.

Thời gian tới được dự báo là tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là vấn đề khủng bố, ly khai, di cư, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, cuộc chiến thương mại... Trong nước, bên cạnh những thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức: cùng với sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, nhiều thông tin sai trái dễ xâm nhập vào nước ta; các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước tiếp tục sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo nhằm xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta, nói xấu Đảng, chế độ... Trên địa bàn tỉnh, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng những sơ hở, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật... nhằm chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vì vậy, sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” nhằm góp phần xây dựng lực lượng CAND Lai Châu trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 497 | lượt tải:10

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 934 | lượt tải:55

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 1026 | lượt tải:43

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 1070 | lượt tải:12
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down