Ngành Thuế Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế

Thứ năm - 23/12/2021 09:56 1.032 0
Nhờ tăng cường công tác tuyên truyền về thuế theo hướng đổi mới, phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức đã mang lại những kết quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội, góp phần thúc đẩy tiến trình xã hội hóa về thuế trong mọi tầng lớp dân nhân và nâng cao hiệu quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường hướng dẫn, tuyên truyền thủ tục thuế cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Lai Châu
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường hướng dẫn, tuyên truyền thủ tục thuế cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Lai Châu
Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2021, ngay từ đầu năm Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung khai thác nguồn thu, kiểm tra chống thất thu, thu hồi nợ thuế và đề ra các mục tiêu bám sát tình hình; phân tích, đánh giá kỹ các khoản thu, các sắc thuế. Từ đó, kịp thời có các giải pháp điều hành thu ngân sách Nhà nước hiệu quả. Nắm chắc diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời tham mưu đề xuất các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, hỗ trợ, tạo điều kiện để người nộp thuế khôi phục sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng của thuế đối với sự phát triển của tỉnh; về trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế đến người nộp thuế, tổ chức đôn đốc người nộp thuế nộp ngay số tiền thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước, hạn chế thấp nhất nợ mới phát sinh…

Cục Thuế Tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tuyên truyền về thuế giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình số 60-CTrPH/BTGTU-CTT, ngày 23/6/2021) nhằm tăng cường công tác phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chính sách thuế bằng nhiều hình thức phong phú, da dạng, hấp dẫn, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân đối với các chính sách thuế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, định hướng các cơ quan tư tưởng, văn hóa tỉnh, ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị  - xã hội tỉnh, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách thuế của Đảng và Nhà nước, nhất là việc kê khai, đăng ký nộp thuế điện tử… tạo sự quan tâm đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã duy trì đăng tải các văn bản chỉ đạo, chính sách thuế mới trên Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy; tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh; định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Phối hợp với cơ quan báo chí của tỉnh đưa tin, tuyên truyền rộng rãi về thuế thông qua các chuyên trang, chuyên mục về thuế trên báo in và báo điện tử, thông qua đài phát thanh, đài truyền hình với các nội dung về các quy định của pháp luật về thuế với từng đối tượng cụ thể, gương người tốt việc tốt trong thực hiện các nghĩa vụ thuế, các quy định của pháp luật về xử lý các hành vi trốn thuế, nợ thuế để răn đe, cảnh tỉnh; tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về thuế trên mạng lưới báo chí tỉnh, các cơ quan báo chí đã tăng cường thời lượng tuyên truyền, tổ chức các đoàn phóng viên đi thực tế và viết tin bài tuyên truyền về chính sách, pháp luật thuế; tổ chức các buổi họp báo chuyên đề, cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan. Thông qua tuyên truyền trên báo chí đã góp phần giúp người nộp thuế hiểu và chủ động thực hiện nghĩa vụ, giúp cho Ngành Thuế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thời gian qua.

Cục Thuế tỉnh phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh triển khai hiệu quả chương trình phối hợp về thu kinh phí công đoàn khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Theo đó, các cấp công đoàn cùng với chi cục thuế cùng cấp quan tâm nhiều hơn nữa trong công tác tuyên truyền, tiếp cận các doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa có tổ chức công đoàn để gặp gỡ chủ doanh nghiệp, tuyên truyền vận động doanh nghiệp trích nộp kinh phí công đoàn và nộp thuế, phát hành tờ rơi, tờ gấp, lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị tập huấn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền như báo, đài phát thanh truyền hình, loa truyền thanh tại các địa phương. Hỗ trợ trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Ngành Thuế và Liên đoàn Lao động tỉnh về tình trạng hoạt động, số doanh nghiệp đang hoạt động, số doanh nghiệp giải thể, phát sinh… 

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện việc nộp thuế điện tử đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác hỗ trợ kỹ thuật trong việc thực hiện chương trình Nộp thuế điện tử tại các đơn vị. Tuyên truyền về ưu điểm của việc giao dịch thuế điện tử cho các doanh nghiệp thông qua các hội nghị tập huấn, buổi đối thoại. Đối với các doanh nghiệp mới, đơn vị đính kèm các nội dung, tiện ích khi đăng ký dịch vụ thuế điện tử, thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế, cập nhật kịp thời các chính sách mới cho người nộp thuế thông qua hộp thư điện tử. Việc hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử cũng được ngành chú trọng. Thông qua đó, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho các đối tượng nộp thuế; đồng thời đưa việc giao dịch thuế điện tử đi sâu vào đời sống, nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua thống kê, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có khoảng 1.182/1.186 doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương thức điện tử (đạt trên 99% tổng số doanh nghiệp đã đăng ký); 769 lượt cá nhân đăng ký qua tài khoản giao dịch điện tử và đã có 458 lượt cá nhân quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử, tương đương 60% tổng số cá nhân đã thực hiện đăng ký tài khoản.

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội  và tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp giảm, các giao dịch mua bán đất đai có xu hướng chững lại. Nhiều doanh nghiệp thiếu việc làm, năng lực sản xuất kinh doanh hạn chế dẫn đến công tác thu nợ chậm, tỷ lệ khó thu lớn. Ngoài ra, các chính sách của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân người nộp thuế như: Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thu ngân sách của Ngành Thuế tỉnh. Song do làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách thuế đã giúp cho toàn xã hội nắm vững và hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thuế, qua đó thực hiện tốt hơn nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, góp phần quan trọng giúp ngành thuế tỉnh vẫ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/11/2021 được 1.783,7 tỷ đồng đạt 121,3 dự toán Trung ương giao; đạt 93,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, tổng thu nội địa đạt 1.724,1 tỷ đồng, đạt 118,9% dự toán pháp lệnh, đạt 91,5% dự toán HĐND tỉnh.

Thời gian tới, để làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách thuế trên địa bàn tỉnh, Ngành Thuế Lai Châu xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí tỉnh đẩy mạnh hoạt động động tuyên tuyền, đổi mới cách thức, nội dung, đa dạng hóa các loại hình theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác trao đổi, duy trì chế độ giao ban định kỳ để điều chỉnh, bổ sung kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong qua trình thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền. Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Tăng cường công tác tuyên truyền những cách làm hay, gương người tốt việc tốt trong thực hiện các nghĩa vụ thuế, tuyên truyền đầy đủ các quy định của pháp luật về xử lý các hành vi trốn thuế, nợ thuế để răn đe, cảnh tỉnh; phối hợp tốt với các cơ quan báo chí của tỉnh để nâng cao hiệu quả tuyên truyền./.

Tác giả: Lù Phái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 389 | lượt tải:47

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2099 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3147 | lượt tải:1144

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3190 | lượt tải:433

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3430 | lượt tải:503
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập87
  • Hôm nay27,192
  • Tháng hiện tại551,866
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,313,632
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down