Một số kết quả nổi bật sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ huyện Than Uyên

Thứ sáu - 23/05/2014 08:21 253 0
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên luôn tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Sau hơn ba năm thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị từ năm 2011 đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu đó là: Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo triển khai nội dung học tập, làm theo Bác có tính hệ thống, liên tục và trở thành việc làm, nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị. Đảng bộ huyện luôn chủ động tích cực nắm tình hình và triển khai lồng ghép với các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, từ đó phong trào có sự lan tỏa sâu rộng và đạt kết quả quan trọng. Cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống trong việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công phụ trách được nâng cao, ý thức phục vụ nhân dân được tốt hơn, sâu sát gần dân hơn. Tích cực đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên nêu cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào để nhân dân hưởng ứng và làm theo; nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thực hành tiết kiệm, có bản lĩnh vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác và nơi cư trú theo hướng trong sạch vững mạnh. Trong quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, nhất là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu gia đình, hăng hái thi đua lao động sản xuất... những tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác xuất hiện ngày càng nhiều. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quá trình triển khai thực hiện luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, đến nay đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến được 9.159 m2 đất; 10.159 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn. Hiện tại đã có 7 xã đạt tiêu chí về thủy lợi; 6 xã đạt tiêu chí về điện; 8 xã đạt tiêu chí về chợ nông thôn; 6 xã đạt tiêu chí về bưu điện; 1 xã (Mường Than) đạt chuẩn về thu nhập (13 triệu đồng/người/năm); 11/11 xã đạt tiêu chí về cơ cấu lao động; 2 xã đạt tiêu chí về hình thức sản xuất; 7 xã đạt tiêu chí về giáo dục; 5 xã đạt tiêu chí về y tế; 4 xã đạt tiêu chí về hệ thống chính trị; 11 xã đạt tiêu chí về an ninh trật tự xã hội. Với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều hộ gia đình nông dân ở các xã đã tích cực tham gia hiến đất để làm nhà văn hóa cộng đồng, làm đường giao thông nông thôn. Điển hình trong phong trào này xã Mường Than có các gia đình ông Khuất Văn Tuấn (bản Cẩm Trung 2); Đỗ Văn Hùng (bản Sen Đông); Lò Văn Lả (bản Én Nọi)… hiến từ 300 đến 500m2 đất; xã Mường Cang có gia đình; Ông Nông Văn Bên (bản Nà Chằm); Hà Duy Ngại (bản Đán Khoen); Lò Văn Nguyện (bản Lả Mường)... tình nguyện hiến từ 150 - 250 m2 đất ruộng, vườn; xã Ta Gia có gia đình ông Lù văn Ón hiến 100m2 đất vườn, gia đình ông Lò Văn Chính hiến 50m2 ao để làm nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, làm đường giao thông nông thôn. Việc phát hiện, biểu dương và học tập các tấm gương điển hình ở cơ sở được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp đã gương mẫu trong học tập và hành động để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân noi theo. Tiêu biểu như đồng chí Lìm Văn Khơi - Bí thư Đảng ủy xã Mường Cang luôn gương mẫu, tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới, tình nguyện hiến 200m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; Y sỹ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó trưởng khoa khám bệnh TTYT huyện tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc và hết lòng chăm sóc, giúp đỡ nhiều bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh éo le, đặc biệt khó khăn. Thượng úy, trợ lý tham mưu BCHQS huyện Đoàn Văn Phú thường xuyên nêu cao trách nhiệm trong công việc ngoài ra, anh đã 3 lần tình nguyện hiến máu để cứu giúp những người bệnh gặp hiểm nghèo. Trong chương trình cải cách thủ tục hành chính, những năm qua, huyện đã chỉ đạo duy trì thực hiện cơ chế “Một cửa” tại huyện và các xã, thị trấn nhằm đảm bảo giải quyết tốt các công việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính với khẩu hiệu “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉnh trang nơi tiếp dân khang trang, thoáng mát; thực hiện niêm yết công khai các quy định và mức thu lệ phí, cũng như xây dựng hòm thư góp ý, lịch tiếp dân, số điện thoại… Lãnh đạo UBND huyện xây dựng lịch tiếp công dân, chủ động tiếp xúc, nghiêm túc lắng nghe ý kiến góp ý của các tổ chức và công dân để chỉ đạo kịp thời việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2011; 2012 và 2013, bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận, giải quyết 25.943 hồ sơ; bộ phận một cửa tại các xã, thị trấn đã tiếp nhận và chủ động giải quyết 27.996 hồ sơ, thủ tục của các tổ chức, cá nhân. Hiệu quả từ việc đẩy mạnh cải cách hành chính đã phát huy tinh thần trách nhiệm và đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao vai trò của người đứng đầu, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; tiết kiệm thời gian, giảm thiểu số lần đi lại của tổ chức và công dân, góp phần chống tiêu cực, phiền hà, nhũng nhiễu; mối quan hệ giữa cơ quan, đơn vị với tổ chức và công dân có sự chuyển biến căn bản, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc Đảng bộ huyện đã thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong quá trình chỉ đạo đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, địa bàn trọng điểm có những phức tạp, bức xúc để tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân. Hằng năm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp đến làm việc với ít nhất từ 2-3 Đảng ủy cơ sở, những nơi có vấn đề nổi cộm bức xúc để nắm tình hình và giúp đỡ cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Riêng năm 2013 đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành 06 cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội; tiếp 224 lượt công dân (296 người), đã tiếp nhận 206 đơn, số đơn đã được giải quyết 202 đơn thư/202 vụ việc; đã xử lý 164/168 vụ việc thuộc thẩm quyền của huyện, đạt 97,6%; cấp xã 38 đơn (tổng số đơn thư năm 2013 đã giảm 65 đơn so với cùng kỳ năm 2012). Do đó, tình hình tư tưởng của đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự điều hành của chính quyền địa phương.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Than Uyên đã thu được những kết quả quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp: Kinh tế của huyện có bước phát triển khá. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là 8,5 triệu đồng/người/năm; năm 2012 đạt 9,5 triệu đồng/người/năm; năm 2013 đạt gần 12 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ số hộ đói nghèo hằng năm giảm bình quân từ 6-8%, hiện nay toàn huyện còn 22,8% hộ đói nghèo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường; bộ máy các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từng bước có những chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp được nâng lên. Kết quả trên tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian tới, Đảng bộ huyện Than Uyên tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị 03 của Bộ chính trị đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; rà soát, bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra đánh giá; kiện toàn bộ phận giúp việc các cấp nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các thành viên và hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy trong lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở từng địa phương, đơn vị. Đồng thời chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội bằng việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nền nếp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, các Quy định của Trung ương với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở các cấp, các ngành, đặc biệt là việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nhằm nâng cao ý thức tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, quan tâm các đơn vị trực tiếp giải quyết công việc đối với dân.

Tác giả bài viết: Phạm Thanh Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 458 | lượt tải:31

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 450 | lượt tải:38

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 1143 | lượt tải:96

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1629 | lượt tải:55
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down