Kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ quý I/2018 của các cơ quan khối Đảng tỉnh

Chủ nhật - 08/04/2018 15:25 219 0
Quý I/2018, các cơ quan khối Đảng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy năm 2018 "Hành động, kỷ cương, hiệu quả"; bám sát chương trình công tác năm, tháng của Tỉnh ủy, tích cực, chủ động phối hợp tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của tỉnh có hiệu quả.
Các cơ quan khối Đảng tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tham mưu chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đại phương.Triển khai, tổ chức hội nghị toàn tỉn học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chủ động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu lợi dụng tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật; đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. 

Hoàn thành báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017; tham mưu nhận xét, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017; mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018. Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên; các chính sách cán bộ, nghỉ hưu, nâng lương, bổ nhiệm ngạch, điều chỉnh phụ cấp chức vụ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ. Thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo quy trình, quy định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là công tác quản lý, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học viên ở Trường Chính trị tỉnh.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận. Thường xuyên năm và phản ánh tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng, tổ dân vận trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tham mưu hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo quy trình, phương pháp; chú trọng thẩm tra xác minh, kết luận rõ đúng, sai, trách nhiệm tập thể, cá nhân và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên; đôn đốc việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Làm tốt công tác thông tin, tổng hợp báo cáo theo quy chế làm việc. Thực hiện tốt công tác cơ yếu, văn thư, lưu trữ; tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định.

Các đảng ủy khối lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, quản lý đảng viên tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt.

Các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra được triển khai thực hiện nghiêm túc, trong đó tập trung lãnh đạo: Xây dựng dự thảo, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Trung ương trong công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết các kết luận, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tuy nhiên, trong quý I/2018 việc nắm, dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số địa phương, nhất là tại một số điểm tái định cư, khu vực di dời một số công trình của tỉnh, vùng sâu, vùng xa có lúc, có việc chưa kịp thời. Công tác tham mưu trong lĩnh vực khoa giáo có mặt còn hạn chế. Tham mưu đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ở một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời. Tham mưu kiện toàn cấp ủy viên cơ sở ở một số đảng bộ; nhận xét đánh giá năm 2017 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (khối nhà nước) còn chậm. Công tác nắm tình hình nhân dân, việc thực hiện chính sách dân tộc có thời điểm chưa kịp thời. Tham mưu xử lý một số nội dung liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo chưa kịp thời, hiệu quả; còn tồn tại một số đạo lạ, tà đạo. Một số cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tiến độ còn chậm; chưa thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề tổ chức đảng đạt thấp, chưa giám sát chuyên đề đối với đảng viên.

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2018 của các cơ quan khối Đảng tỉnh là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy; theo dõi, đốn đốc triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Trung ương; việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy và tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đảm bảo tiến độ và chất lượng. Nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời tham mưu định hướng tư tưởng, xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, bức xúc ở cơ sở. Tham mưu thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên; mở lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham mưu giải quyết các đơn thư kiến nghị, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiếm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2018. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. Chủ động nắm tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp theo quy định. Nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm định văn bản; công tác theo dõi, nắm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Phối hợp tham mưu sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng./.

Tác giả bài viết: TT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 548 | lượt tải:96

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 385 | lượt tải:55

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 701 | lượt tải:21

Kế số 210-KH/TU, ngày 29 tháng 6 năm 2019 v

Kế hoạch của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

lượt xem: 6047 | lượt tải:621
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down