Khai mạc kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV

Thứ năm - 07/12/2017 17:18 57 0
Sáng ngày 06/12, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Các đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Từ Thiện - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Đức Long - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV
Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV
Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy; Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội; các Ban HĐND, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện thường trực HĐND xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Đúng 8h, kỳ họp chính thức khai mạc, thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã nghe đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018. Báo cáo khẳng định: Các cấp, các ngành đã tích cực chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết, Đề án của Tỉnh ủy, HĐND; các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, với phương châm “Hành động - kỷ cương - hiệu quả” đã tạo nên kết quả toàn diện trên các ngành, lĩnh vực, đã đạt và vượt kế hoạch 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, một số kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2017 ước đạt 10,75% (KH:9,89%), thu NSNN trên địa bàn đạt vượt kế hoạch; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 25 triệu đồng (KH:25 triệu đồng), tăng 2,5 triệu đồng so với 2016. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ước đạt 54.973 ha, sản lượng lượng ước đạt 215 nghìn tấn, tăng 8.300 tấn so với cùng kỳ năm trước; trồng mới được 929 ha chè, vượt kế hoạch; trồng mới 720 ha Mắc ca, đến nay toàn tỉnh hiện có 983,4 ha Mắc ca; 4.216 ha Quế và 1.627 ha Sơn tra; các hoạt động thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp được tích cực triển khai, cơ cấu các loại giống, cây trồng, vật nuôi có sự chuyển biến tích cực, xác định được các loại cây chủ lực, đã hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo quy hoạch; công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh, trồng mới rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện tốt (tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 48,04%, vượt 0,44% kế hoạch); công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được các cấp, các ngành quan tâm. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới được tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả, được Nhân dân đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. Dự ước hết năm 2017 có 04 xã đạt chuẩn (Nậm Loỏng, Mường Mít, Thân Thuộc, Nậm Mạ) nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 24 xã, bình quân đạt 12,68 tiêu chí/xã, tăng 0,78 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016.

Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, nhất là công nghiệp sản xuất điện; thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng cao; ngành dịch vụ du lịch có sự khởi sắc. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học tiếp tục được đầu tư, số trường chuẩn quốc gia vượt kế hoạch đề ra; công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, không có dịch lớn xảy ra. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; công tác thông tin truyền thông được thực hiện chính xác, đầy đủ, kịp thời; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn. Quốc phòng - An ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, phối hợp tổ chức thành công giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 4. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Năm 2018, UBND tỉnh đề ra 9 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tập trung thực hiện có hiệu quả các Đề án, Nghị quyết của tỉnh ủy, HĐND tỉnh nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển các ngành kinh tế; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã nghe các báo cáo thẩm tra về Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017, kế hoạch năm 2018; báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Thông báo của UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; thông báo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV; báo cáo và báo cáo thẩm tra về công tác của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh năm 2017 và công tác của Tòa án Nhân dân tỉnh năm 2017. 

Cũng trong buổi sáng, các đại biểu tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, các đại biểu nhất trí miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh với đồng chí Hà Trọng Hải - Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

 
7 12 17
Bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh đối với đồng chí Hà Trọng Hải - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực, hiệu quả của các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, tinh thần nỗ lực phấn đấu, đóng góp của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các thành phần kinh tế, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm 2017 tạo động lực và nền tảng quan trọng để đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2018 - năm bản lề của nhiệm kỳ 2015-2020, với nhiều nội dung lớn và quan trọng cần triển khai, vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động, tích cực phối hợp và triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2018, nhất là sơ kết giữa nhiệm kỳ, triển khai các Nghị quyết Trung ướng 6 khóa XII và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các sự kiện quan trọng của tỉnh trong năm 2019; chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, ý kiến kiến nghị của cử tri; sau các kỳ họp cần tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, báo cao kết quả hoạt động kỳ họp…

Đặc biệt, từ nay đến tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đồng chí đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị tập trung chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện để Nhân dân và cán bộ đón tết vui xuân mới; chú trọng và quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người có công; tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo hàng hóa thiết yếu, vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống cháy nổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ngay tại cơ sở. 

Trong phiên làm việc buổi chiều ngày 6/12, HĐND tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng. Cụ thể: các báo cáo và báo cáo thẩm tra (Quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu,chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch đầu tư công năm 2018; Quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức được giao biên chế sự nghiệp năm 2017; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 và thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/07/2017 của HĐND tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 -2021; Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 28/07/2016 cuả HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021…); các tờ trình dự thảo nghị quyết (Quy định thời gian phê duyệt chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian UBND các cấp gửi báo cáo đến các ban HĐND, Thường trực HĐND, HĐND cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của UBND các cấp; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2030; Bãi bỏ Nghị quyết số 54/2005/NQ-HĐND ngày 9/12/2005 của HĐND tỉnh về Phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng công trường lao động xã hội tại các huyện, thị xã; Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quy định nội dung chi, mức chi của các cuộc điều tra thống kế ra ngân sách địa phương đảm bảo; Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quy định mức chi, mức hỗ trợ thực hiện các nội dung dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020; Bổ sung Nghị quyết số 33/2006/NQ-HĐND ngày 28/07/2016 của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021; Chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác năm 2018).

Ngày 07/12, các đại biểu chia tổ thảo luận và thảo luận tại hội trường./.

Tác giả bài viết: Thanh Hiền - Kim Oanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down