Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV

Thứ sáu - 08/12/2017 17:18 94 0
Ngày 07/12, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ 2. Buổi sáng các đại biểu chia thành 3 tổ để thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; tập trung đóng góp ý kiến vào nội dung 9 tờ trình; 16 nghị quyết sẽ được thông qua tại kỳ họp.
Đại diện UBND tỉnh giải trình ý kiến tại tổ thảo luận
Đại diện UBND tỉnh giải trình ý kiến tại tổ thảo luận
Các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị xây dựng đề án của các đơn vị, các ngành chức năng, nhất là các Ban của HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế, thẩm tra, đánh giá, đề xuất, điều chỉnh một số vấn đề để khi đưa vào thực hiện mang tính khả thi. 

Về Báo cáo, tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018: Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung đánh giá, số liệu cụ thể: Kết quả thiệt hại do thiên tai, công tác khắc phục hậu quả sau mưu, lũ; tiến độ thực hiện các dự án cấp điện quốc gia phục vụ sản xuất và sinh hoạt nhân dân; kết quả thực hiện công nghiệp chế biến nông sản (các khu, nhà máy chế biến); công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống, nguồn cung ứng giống, nhất là chất lượng cung ứng giống hỗ trợ theo các chương trình 30a, WB không bảo đảm chất lượng; công tác quản lý, giết mổ gia súc trên địa bàn tỉnh… Bổ sung làm rõ kết quả xử lý một số dự án thủy điện, nhà đầu tư chậm hoàn tất thủ tục theo quy định, chưa thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết, thi công khác với thiết kế được phê duyệt. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp; một số công trình, vốn trái phiếu không giải ngân được; phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, nông thôn mới còn chậm, nhất là ở cấp huyện; giải quyết tranh chấp đất đai còn kéo dài; hiện chính sách đề bù tái định cư, giải quyết chưa dứt điểm; công tác triển khai một số nội dung giảm nghèo còn chậm …

Riêng với kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, các đại biểu đã cho ý kiến đề nghị giải trình vào nhiều chỉ tiêu của dự thảo nghị quyết: làm rõ chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP, vì năm 2017 đã đạt 10,75% nhưng kế hoạch năm 2018 đề ra 9,02%; cơ sở xác định chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới, theo kế hoạch đến năm 2018 sẽ tăng lên 30 xã, tuy nhiên có những xã có khả năng không đạt được nhưng vẫn đưa vào kế hoạch, một số xã hiện nay tiêu chí đạt thấp (xã Nùng Nàng, Tam Đường 12/19 tiêu chí); làm rõ nguyên nhân đề ra chỉ tiêu sản xuất tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp năm 2017 tăng 63 tỷ nhưng năm 2018 lại đề ra chỉ tiêu tăng 58 tỷ (giảm so với năm 2017). Đồng thời, đề nghị nâng chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 0,8%; quan tâm triển khai thực hiện chính sách cho các dân tộc đặc biệt khó khăn Cống, Mảng, La Hủ hiện nay còn thiếu 180 tỷ so với đề án đã được phê duyệt. 

Cũng tại buổi thảo luận, một số ý kiến bổ sung 04 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo: Tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng các công trình sau đầu tư; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; nâng cao trách nhiệm công vụ, thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Quan tâm đầu tư xây dựng các công trình vệ sinh cho các trường trên địa bàn tỉnh nhất là các trường mầm non, tiểu học, trường bán trú, nội trú; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp bôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng…

Đối với báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018, các đại biểu đề nghị bổ sung đánh giá rõ: Năng lực công tác quản lý ngân sách hiệu quả chưa cao, phân bổ dự toán không phù hợp, thống nhất giữa hai kỳ họp lớn; việc phân bổ ngân sách ưu tiên cho các chính sách an sinh xã hội; quan tâm đến vùng sâu, vùng xa; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách; rà soát lại các dự án do UBND tỉnh thông qua không có chủ trương của Tỉnh ủy; một số nội dung chi cần xem xét kỹ về dự toán bố trí như: kinh phí lát vỉa hè, trồng cây xanh, điện trang trí, thăm quan học tập kinh nghiệm của một số cơ quan khối tỉnh. 

Ở báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch đầu tư công năm 2018, nhiều ý kiến tập trung xem xét, đánh giá rõ trách nhiệm công tác quản lý của các chủ đầu tư một số dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ giải ngân chậm; nhiều hạng mục công trình chưa được quyết toán đã xuống cấp, đơn cử như công trình bệnh viện đa khoa tỉnh đầu tư từ năm 2006, đưa vào sử dụng từ năm 2010 đến nay đã xuống cấp, phải sửa chữa nhưng còn 18/25 hạng mục chưa được quyết toán; đẩy nhanh tiến độ một số dự án được quy hoạch đã lâu như dự án Suối nước nóng Vàng Bó, khu công nghiệp Phong Thổ; xem xét trách nhiệm, có hướng xử lý nghiêm khắc, dứt điểm các trường hợp treo dự án, chậm triển khai, thi công kéo dài, chậm quyết toán. 

Tại buổi thảo luận, một số đại biểu cho ý kiến vào báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức được giao biên chế sự nghiệp năm 2017. Trọng tâm là thực hiện công tác bồi dưỡng, tập huấn sớm; năm 2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo xét tuyển dụng có sát hạch đối với 43 bác sỹ đang hợp đồng làm việc tại các bệnh viện. Tuy nhiên, chỉ tiêu xét tuyển 32 người, trong khi đó số biên chế sự nghiệp y tế chưa tuyển dụng còn nhiều (trên 694 chỉ tiêu); xem xét có phương án giải quyết đối với 11 bác sỹ cử tuyển nhưng không trúng tuyển; sửa đổi chính sách thu hút theo hướng cụ thể từng địa phương cho phù hợp để thu hút bác sỹ về công tác.

Với các báo cáo khác, các đại biểu có ý kiến đề nghị sớm có phương án giải quyết đối với cơ sở vật chất được đầu tư cho Ngành giáo dục và Ngành y tế nhất là các phòng học, nhà công vụ giáo viên ở các xã sau khi thực hiện việc đưa các lớp ở lớp điểm bản về học ở trung tâm (huyện Nậm Nhùn thừa 100 phòng, Than Uyên thừa 20 phòng, Sìn Hồ thừa 40 phòng, Mường Tè thừa 31 phòng); bệnh viện vùng thấp huyện Sìn Hồ đầu tư hơn 100 tỷ đồng, đến nay không phát huy hiệu quả. Việc triển khai thực hiện các thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có việc còn hạn chế. Chất lượng trả lời kiến nghị một số nội dung chưa được quan tâm, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong việc trả lời kiến nghị cử tri của Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có nội dung chưa đầy đủ.

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận sâu tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch năm 2018; thưc hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017, kế hoạch đầu tư công năm 2018; các nội dung khác thuộc thẩm quyên của HĐND tỉnh./.

Tác giả bài viết: Kim Oanh - Thanh Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down