BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG - TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Chủ nhật - 12/02/2023 20:24 2.613 0
Kỳ 2: Tổ chức đảng và đảng viên với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, của từng cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên phải xác định rõ trách nhiệm bản thân, phát huy công sức và trí tuệ của mình vào thực tiễn đấu tranh tư tưởng hằng ngày góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG - TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, từ nền tảng tư tưởng gốc đó Đảng hoạch địch ra các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ thành quả cách mạng, thành quả của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Các thế lực thù địch hằng ngày, hằng giờ tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa với các chiêu bài xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận thành quả cách mạng của đất nước, của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; chống phá các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Sự phát triển của internet và mạng xã hội hiện nay đã trở thành phương thức hàng đầu, là phương tiện thuận lợi để chúng dễ dàng phát tán những thông tin xấu độc đến mọi đối tượng trong xã hội. Điều đáng nói, một bộ phận người sử dụng internet có xu hướng sử dụng và tìm kiếm thông tin trên các trang mạng xã hội nhiều hơn là trên các báo chí chính thống do đó rất dễ tiếp cận những trang web, tài khoản mạng xã hội của các thế lực thì địch.

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tới tháng 9/2022, số lượng người dùng internet tại Việt Nam vào khoảng 70 triệu người, chiếm khoảng 70% dân số. Việt Nam có lượng người dùng internet cao thứ 12 trên toàn thế giới và đứng thứ 6 tại châu Á. Trung bình mỗi người dành 7 tiếng mỗi ngày để tham gia các hoạt động liên quan đến internet.

Internet, mạng xã hội đã trở thành nhu cầu thiết yếu của mọi người, cán bộ, đảng viên cũng là lực lượng sử dụng đông đảo. Thời gian qua, nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở đã đổi mới cách thức sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, lập ra các nhóm zalo, facebook, fanpage, kênh youtube… lan tỏa những giá trị, truyền thống cách mạng tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt; viết những bài đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch đã và đang thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia hưởng ứng, lan tỏa tạo nên sức mạnh tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Tuy nhiên, thực tế một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chưa tích cực lan tỏa những thông tin, bài viết, tranh, ảnh truyền thống cách mạng từ các trang thông tin chính thống; một số có thái độ thờ ơ, xem nhưng không dám đưa ra bình luận phản bác, giải thích, định hướng dư luận cho cộng đồng trước những bài viết trái chiều, thiếu tích cực trên mạng; thậm trí có trường hợp còn thích (like), bình luận xuôi chiều cổ súy theo các nhân vật bất đồng chính kiến, các bài viết, video của các lực lượng thù địch bịa đặt, vu khống, sai sự thật về những vấn đề được xã hội quan tâm. Tệ hại hơn, có trường hợp sử dụng thông tin từ nguồn không chính thống, thông tin sai trái, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước để nói chuyện, chia sẻ kiểu“câu chuyện làm quà” vì đó là những thông tin nóng, thường được mọi người chú ý. Những hành động đó, vô hình chung đã tiếp tay cho các thế lực thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, gây hoang mang, dao động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thậm chí làm suy giảm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng viên ở cơ sở là những người trực tiếp gắn bó với quần chúng nhân dân, là những người sớm tiếp cận những thông tin, tư tưởng, dư luận xã hội trước các vấn đề xã hội. Do đó cần phát huy mạnh mẽ vai trò trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sau trái của các thế thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Để làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, mỗi tổ chức đảng và đảng viên cần chú trọng một số vấn đề:

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; các quan điểm của Đảng về bảo vệ nền tảng theo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đôn đốc thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, việc chấp hành cương lĩnh, điều lệ Đảng và quy định những điều đảng viên không được làm. Quan tâm chỉ đạo công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, xây dựng lực lượng chuyên trách theo hướng tinh gọn, hiệu quả và lan tỏa, thu hút cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Kịp thời nắm bắt, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và Nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những bức xúc, vướng mắc; giải quyết nghiêm minh, thấu đáo những kiến nghị của Nhân dân ngay tại cơ sở để củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Mỗi đảng viên cần phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nêu cao tính chiến đấu của người đảng viên, đấu tranh không khoan nhượng trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các đối tượng bất mãn chính trị, bất đồng chính kiến. Làm tốt vai trò nắm bắt và định hướng tư tưởng cho Nhân dân nơi công tác, học tập, sinh sống cư trú; giải thích rõ chủ trương, quan điểm của Đảng, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các đối tượng thù địch cho người dân hiểu, tạo dựng niềm tin, uy tín người đảng viên và uy tín của Đảng.

Tham gia mạng xã hội, internet một cách thông thái, không để mạng xã hội thao túng tâm lý. Bình tĩnh trước những thông tin trái chiều, thông tin “nóng”; kiểm tra tính xác thực của thông tin; chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội. Tích cực lan tỏa, chia sẻ những thông tin, bài viết, video chính thống, những giá trị tốt đẹp. Mạnh dạn, thẳng thắn bày tỏ quan điểm, bình luận đối với những bài viết, video có nhận thức lệch lạc trên không gian mạng trước những vấn đề đang được dư luận quan tâm; đấu tranh không khoan nhượng, vạch trần các luận điệu xuyên tạc những bài viết, video, tranh, ảnh của các thế lực thù địch; báo cáo nhà cung cấp dịch vụ về những thông tin sai sự thật, xuyên tạc… Những vấn đề mang tính chất nghiêm trọng cần kịp thời báo cáo đến cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng để vào cuộc xử lý, ngăn chặn.

Để mặt trận tư tưởng của Đảng vững chắc, rất cần sự gương mẫu tiên phong của mỗi đảng viên lan tỏa đến quần chúng. Hãy sử dụng mạng xã hội chủ động, tích cực như lời đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư từng nói: “Nếu mỗi một cán bộ, đảng viên dùng smartphone (điện thoại thông minh), facebook mỗi ngày chủ động chia sẻ cho nhau một bài báo hay, một clip tốt, viết một bình luận tích cực, tìm kiếm một thông tin tốt đẹp, gửi đi thông điệp hay thì đã góp phần làm cho công tác tư tưởng tốt hơn”./.

Hết

 

Tác giả: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 796 | lượt tải:98

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2367 | lượt tải:72

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3552 | lượt tải:1221

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3583 | lượt tải:489

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3847 | lượt tải:573
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập116
  • Hôm nay20,364
  • Tháng hiện tại746,517
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,508,283
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down