Cần cảnh giác trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động

Thứ hai - 09/07/2018 15:08 424 0
Thời gian gần đây lợi dụng việc Quốc hội khóa XIV Kỳ họp thứ 5 thông qua Luật An ninh mạng và xem xét, thảo luận dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (gọi tắt là dự án Luật Đặc khu), các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã thông qua internet, mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động Nhân dân biểu tình, bạo loạn gây mất ổn định chính trị tại một số địa phương.
Việc ban hành Luật là cần thiết để phòng ngừa, sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng
Việc ban hành Luật là cần thiết để phòng ngừa, sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng
Mục đích xây dựng Luật An ninh mạng và dự án Luật Đặc khu?

Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua được xây dựng trong điều kiện môi trường an ninh mạng có nhiều bất cập; nhiều vấn đề nảy sinh trong điều kiện phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện đã và đang đặt ra nhiều thách thức, khó khăn cho các cơ quan, đơn vị chức năng trong phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ tác nhân tiến hành các hoạt động gián điệp mạng, chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật Nhà nước trên không gian mạng... Việc ban hành Luật là cần thiết để phòng ngừa, sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức các nhân. 

Để không quy định chồng chéo với pháp luật có liên quan, Luật đã quy định cụ thể về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng; trách nhiệm của chủ thể cung cấp thiết bị số, dịch vụ mạng, ứng dụng mạng, cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet; của chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và của các bộ, ngành chức năng trong các hoạt động bảo vệ an ninh mạng. Hoạt động thẩm định, kiểm tra, đánh giá điều kiện và hoạt động giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định theo hướng chỉ rõ phạm vi mà lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và lực lượng bảo vệ an ninh mạng thuộc cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, không gây khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện nghiêm pháp luật về an ninh mạng.

Dự án Luật Đặc khu là dự Luật quy định về quy hoạch, cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà nước tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Việc xây dựng Luật nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, thể chế hóa chủ trương của Đảng về “xây dựng một số đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với thể chế vượt trội để tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy thuộc hệ thống chính trị”. 

Dự án Luật trình Quốc hội được Chính phủ chỉ đạo xây dựng với tinh thần nghiêm túc, công phu, thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng kinh nghiệm quốc tế, áp dụng phù hợp với điều kiện nước ta trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, bảo vệ an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, đây là dự án Luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ; nhiều quy định về cơ chế, chính sách mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. 

Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định dự thảo Luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh áp dụng theo Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đắc biệt kéo dài đến 99 năm. Đồng thời, theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội đã bỏ phiếu với tỷ lệ 85,63% đồng ý lùi việc thông qua dự án Luật Đặc khu lại kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và Nhân dân, hoàn thiện Luật; hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập từng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, kích động chống phá! 

Luật An ninh mạng được Quốc hội xem xét kỹ lưỡng và bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ 86,96% đại biểu tán thành và việc Quốc hội thống nhất lùi thời gian thông qua dự án Luật Đặc khu và tiếp tục tiếp thu ý kiến xác đáng để chính lý đã tạo được sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội, khẳng định đây là một quyết định kịp thời, hợp lòng dân, thể hiện trách nhiệm, tinh thần dân chủ, cầu thị của Chính phủ và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là Quốc hội. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình trên các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước liên tục tuyên truyền, kích động chống phá. Các trang mạng của các tổ chức phản động có thái độ thù địch với Việt Nam đã công bố nhiều thông tin xuyên tạc nội dung các dự án Luật, tuyên truyền và kích động Nhân dân biểu tình. Chúng bịa đặt, ngụy tạo nhiều tài liệu đăng tải tràn ngập trên internet, kích động những người nhẹ dạ thiếu thông tin như: cho rằng Luật An ninh mạng vi phạm các điều ước quốc tế, làm hạn chế quyền sử dụng mạng của các tổ chức, cá nhân; một số người hùa theo đưa ra những lời bình luận thiếu trách nhiệm, không có căn cứ “Luật An ninh mạng là bịt miệng dân”...; xuyên tạc nội dung cho thuê đất 99 năm trong dự thảo Luật Đặc khu chỉ dành cho Trung Quốc, biến nội dung đang thảo luận thành nội dung đã được Quốc hội và Chính phủ quyết định và kêu gọi Nhân dân biểu tình, bạo loạn, gây mất an ninh chính trị. Thực chất của các luận điệu trên là do các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng lòng yêu nước của người dân để đứng sau kích động, hỗ trợ. Theo thông tin của các cơ quan chức năng một số đối tượng quá khích kích động người dân tụ tập đông người, gây rối trật tự xã hội khi bị lực lượng chức năng bắt giữ tỏ rõ thái độ hết sức hối lỗi và khai nhận, họ hành động vì đã nhận tiền của các tổ chức nước ngoài.
 
17 7 18
Luật An ninh mạng được Quốc hội xem xét kỹ lưỡng và bỏ phiếu thông qua
với tỷ lệ 86,96% đại biểu tán thành
Cần cảnh giác với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động!

Một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta khi tiếp xúc cử tri tại một số địa phương đã khẳng định: Nếu xây dựng đặc khu, ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia, làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia thì nhất định không làm. Nếu đã làm thì giữ vững cho được chủ quyền quốc gia và an ninh chính trị của đất nước. Chúng ta đã hy sinh bao nhiêu xương máu và mấy chục năm đổi mới để có được đất nước ngày hôm nay hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển thì chúng ta đâu có đơn giản đến mức đề ra một luật hay hình thành đơn vị đặc khu để rồi làm cho đất nước khó khăn. Đối với việc ban hành Luật An ninh mạng là nhằm phòng ngừa xử lý đấu tranh đối với những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng là chính, nếu sử dụng không gian mạng bình thường thì không ai gây khó khăn, tức là những hoạt động hợp pháp sẽ được bảo vệ. Vì vậy, mọi người dân hãy bình tĩnh khi tiếp nhận các thông tin, có sự nhìn nhận và phân biệt nội dung các thông tin, nhất là trên internet và các trang mạng xã hội, không mắc mưu những luận điệu tuyên truyền, kích động của các thế lực phản động, thù địch; người yêu nước chân chính luôn biết nhận định đúng sai, luôn có lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước vì sự phát triển bền vững của đất nước, không để lòng yêu nước chân chính bị lợi dụng. 

Để phòng, chống việc lợi dụng internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tuyên truyền, kích động, chống phá. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đặc khu; chỉ rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Tập trung chỉ đạo công tác nắm tình hình tư tưởng, dự luận xã hội, dự báo chính xác tình hình và chủ động xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh, những bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở, không để trở thành điểm nóng, không để các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng kích động tập trung đông người, gây rối mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần tỉnh táo, cẩn trọng và cảnh giác khi tham gia truy cập internet, các trang mạng xã hội, tuyệt đối không nghe, không đọc, không tin, không bàn luận, không chia sẻ các thông tin xấu độc, bịa đặt; tích cực sử dụng mạng xã hội như: Face book, Zalo, Youtube... để đăng tải, chia sẽ thông tin, hình ảnh vạch trần âm mưu, thủ đoạn và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./. 

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down