Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20

Chủ nhật - 30/06/2019 18:28 482 0
Trong 2 ngày 28-29/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 20 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; cho ý kiến định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư, dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2020 và kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước 3 năm 2020 - 2022; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020; cho ý kiến về Phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019 - 2021.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định làm Ủy viên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được chỉ định làm Ủy viên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng -  Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Vụ địa phương: Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố… dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 6,5%, các chính sách được triển khai hiệu quả. Thu hoạch 6.769 lúa Đông xuân sản lượng đạt 37.280 tấn, sản lượng chè búp tươi đạt 16.190 tấn; đến nay tỉnh công bố hết dịch tại 23 xã, 1 huyện; toàn tỉnh đạt bình quân 13,43 tiêu chí nông thôn mới/xã. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.483 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 2.730 tỷ đồng; tổng thu ngân sách địa bàn 950,1 tỷ đồng; cấp chủ trương đầu tư cho 15 dự án với vốn đăng ký đầu tư 5.210 tỷ đồng. Tỉnh tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia 2019 an toàn, đúng quy chế; người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững…

6 tháng cuối năm, tỉnh tập trung 7 nhiệm vụ trong tâm trong đó tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng; tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung sản xuất vụ mùa, trồng chè, quế, sơn tra, mắc ca; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản; đẩy mạnh hoạt động văn hóa thể thao gắn với du lịch…

Về định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, tỉnh đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ định hướng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 7,72, GRDP bình quân đầu người 40 triệu đồng; thu ngân sách địa bàn 2.350 tỷ đồng, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,1%/năm…Về định hướng xây dựng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2020 với tổng kế hoạch vốn dự kiến khoảng 2.361,043 tỷ đồng; nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 khoảng 708,433 tỷ đồng…

Về định hướng xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh dự kiến xây dựng dự toán thu ngân sách địa phương là 2.350 tỷ đồng, chi ngân sách 9.588 tỷ đồng. Về kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022, trong đó thu ngân sách địa phương năm 2020 là 2.350 tỷ đồng, năm 2021 là 2.450 tỷ đồng, năm 2022 là 2.550 tỷ đồng; về chi ngân sách địa phương năm 2020 là 9.588 tỷ đồng, năm 2021 là 9.940 tỷ đồng, năm 2022 là 10.186 tỷ đồng.

Về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trong đó thành phố Lai Châu sẽ giữ nguyên hiện trạng như hiện nay. Cấp xã: Huyện Phong Thổ: sáp nhập xã Ma Ly Chải và Sì Lở Lầu; xã Mồ Sì San và Pa Vây Sử. Huyện Tam Đường: xã Sùng Phài và xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu). Thành phố Lai Châu giữ nguyên phường Quyết Thắng. Sau khi sáp nhận, huyện Phong Thổ còn 16 đơn vị hành chính cấp xã, Tam Đường còn 13 đơn vị, thành phố Lai Châu còn 7 đơn vị.

Tại Hội nghị đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập các tiểu ban chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 

Tại Hội nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung của chương trình. Về một số nội dung trong quá trình thảo luận, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng các cấp, ngành, địa phương cần chú trọng hơn đến công tác xây dựng nông thôn mới nhất là huy động hệ thống chính trị, người dân vào cuộc thực hiện, có giải pháp duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với việc phân vùng nguyên liệu chè giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh bàn bạc, rà soát lại các qui định có giải pháp trên cơ sở phù hợp, ổn định phát triển vùng chè Lai Châu tránh tình trạng tranh mua tranh bán; riêng vùng chè cổ thụ vùng biên giới Phong Thổ có giải pháp bảo tồn, quản lý tốt cân nhắc yếu tố đảm bảo quốc phòng an ninh. Về công tác giải phóng mặt bằng giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu tháo gỡ cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Việc thu chi ngân sách phải đúng theo dự toán, hạn chế chi phải chuyển nguồn sang năm sau; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong sử dụng vốn đầu tư công. Riêng về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết đồng ý với phương án tổng thể tuy nhiên không sắp xếp xã Mồ Sì San và Pa Vây Sử của huyện Phong Thổ.

Phát biểu kết luận, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai giải pháp giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu đạt và vượt, hoàn thành chỉ tiêu khó để hết năm 2019 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; điều chỉnh bổ sung các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nợ động xây dựng cơ bản; đẩy mạnh cải cách hành chính nhất là tiến độ thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp; quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, vốn đầu tư và dự toán thu chi ngân sách cần bám sát chỉ đạo Trung ương và xây dựng kế hoạch phù hợp….

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về chỉ định 2 đồng chí: Nguyễn Sỹ Cảnh - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên; Hà Trọng Hải - Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020./.

Tác giả bài viết: Tùng Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 288 | lượt tải:26

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 282 | lượt tải:33

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 975 | lượt tải:89

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1464 | lượt tải:52
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down