Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy

Thứ tư - 26/10/2022 05:00 1.214 0
Sáng 26/10, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến các điểm cầu cấp cơ sở. Các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và trực tiếp quán triệt một số nội dung tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
Dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh; Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn thành phố;...

Tại điểm cầu cấp huyện các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban đảng, văn phòng cấp ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội, trung tâm chính trị; lãnh đạo các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn; bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; báo cáo viên cấp tỉnh trên địa bàn, báo cáo viên cấp huyện;... dự Hội nghị.

Tại điểm cầu cấp cơ sở dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; cán bộ, công chức cấp xã; cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp;...

Tại Hội nghị các đại biểu đã được thông tin, quán triệt, triển khai một số nội dung về: Kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Ngoài ra tại điểm cầu cấp tỉnh, các đại biểu còn được đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 30/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
49 do phuong
Quang cảnh các điểm cầu

Theo đó, từ ngày 03-09/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023. Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII. Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2021. Công tác cán bộ.

Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử gồm 6 chương, 34 điều nêu rõ phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm lại, giới thiệu tái cử, điều đồng và biệt phái cán bộ... Căn cứ Quy định số 80-QĐ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa và ban hành Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 20/10/2022 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử với 6 chương và 36 điều...

Về Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết đã xác định 5 quan điểm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh phòng thủ dân sự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; đồng thời đề ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 2030 và những năm tiếp theo; để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết đã xác định 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và tham gia của toàn dân trong phòng thủ dân sự;...

Việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy là nhiệm vụ quan trọng góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, vì vậy, sau hội nghị lần này, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt đến những tổ chức đảng ở cơ sở.

Tác giả: Đỗ Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 389 | lượt tải:47

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2099 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3147 | lượt tải:1144

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3190 | lượt tải:433

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3430 | lượt tải:503
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập128
  • Hôm nay27,192
  • Tháng hiện tại552,406
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,314,172
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down