Lai Châu chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ hai - 31/07/2023 05:38 1.432 0
Với vai trò là lực lượng nòng cốt, quan trọng trong công tác tuyên truyền, thời gian qua, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng từ cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội.
Việc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên được duy trì tổ chức đảm bảo đúng quy định
Việc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên được duy trì tổ chức đảm bảo đúng quy định
Để làm tốt công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu cấp ủy lựa chọn phân công những cán bộ có năng lực, nhất là có kỹ năng tuyên truyền miệng làm công tác này. Hệ thống báo cáo viên được tổ chức từ cấp tỉnh đến huyện, đội ngũ tuyên truyền viên được thành lập ở cấp cơ sở và các tổ chức đoàn thể đảm bảo về số lượng vừa đảm bảo về năng lực, trình độ, trở thành “mắt xích” quan trọng trong tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay, toàn tỉnh có 5 báo cáo viên Trung ương, 49 báo cáo viên cấp tỉnh; 334 báo cáo cáo viên các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 992 báo cáo viên cấp cơ sở; 1.038 tuyên truyền viên.

Nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Duy trì tốt việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã. Từ năm 2021 đến nay, tổ chức 25 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, có 89 chuyên đề được thông tin tại các hội nghị; nội dung tập trung thông tin, tuyên truyền, giải thích, làm rõ những vấn đề lớn trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế nổi bật được dư luận quan tâm; về tình hình an ninh chính trị, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Các báo cáo viên đã tích cực đổi mới phương pháp, sử dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, nâng cao chất lượng chuyên đề, thu hút sự chú ý của người nghe.

Công tác quản lý hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên được chú trọng. Thường xuyên duy trì chế độ giao ban tư tưởng hằng tháng, tổng hợp và theo dõi hoạt động tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên thông qua phiếu báo cáo viên; tham dự hội nghị và thông qua việc điểm danh. Chủ động tham mưu cấp ủy kịp thời kiện toàn, thay thế những báo cáo viên nghỉ chế độ, chuyển công tác hoặc nhắc nhở báo cáo viên tham gia hội nghị, hoạt động chưa tích cực, hiệu quả chưa cao.... Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên và hoạt động tuyên truyền miệng trong toàn Đảng bộ.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm; chủ động nắm tình hình tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời tham mưu cấp ủy xử lý khá kịp thời những vấn đề bức xúc, tư tưởng mới nảy sinh ở cơ sở, chủ động đấu tranh, phản bác có hiệu quả trước các luận điệu sai trái của các thế lực phản động. Đặc biệt, trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc được báo chí và dư luận xã hội phản ánh; thông tin không đúng sự thật, ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Các hoạt động tuyên truyền miệng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ đội ngũ báo cáo viên các cấp được chú trọng. Năm 2021, tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 11/12 Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ chức Hội thi nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Hội thi cấp tỉnh có 24 thí sinh của 12 đảng bộ trực thuộc tỉnh tham gia. Kết quả 8 thí sinh đạt loại giỏi, đã lựa chọn, trao 15 giải cho các thí sinh, trong đó 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích. Thành lập Đoàn tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Khu vực 1, kết quả đạt 1 giải Khuyến khích.

 Việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ được chú trọng. Hằng năm, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ từ cơ sở. Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ báo cáo viên với sự tham gia của 232 đồng chí; là báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên các đảng bộ trực thuộc tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh...; năm 2023 phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thuyết trình, được nghe diễn giả, MC Giang Hồng truyền đạt những kỹ năng thuyết trình rất thiết thực, thu hút được nhiều cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ Đoàn tham gia.

Việc cung cấp tài liệu tham khảo cho đội ngũ báo cáo viên bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và phát hành nhiều loại tài liệu cung cấp, phục vụ cho đội ngũ báo cáo viên: Biên tập Thông tin chuyên đề hằng tháng (12 số/năm); Thông tin phục vụ lãnh đạo định kỳ hằng tháng (24 số/năm); Bản tin Thông báo nội bộ (12 số/năm, với 2.590 bản/số); các chuyên đề phục vụ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên hằng tháng (từ 2 - 5 chuyên đề); cấp phát Thông tin Báo cáo viên 12 số/năm. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã biên soạn các loại tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng của đảng bộ.

Tuy nhiên, một số báo cáo viên chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tham gia hội nghị báo cáo viên chưa đều; hoạt động tuyên truyền miệng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được tổ chức thường xuyên, chất lượng còn hạn chế, việc thực hiện thông tin hai chiều và nắm bắt dư luận, dự báo tình hình, định hướng tư tưởng có lúc, có việc chưa hiệu quả chưa cao.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng đòi hỏi công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên cần phải phát huy ưu thế, thực sự nhanh nhạy, sắc bén, hiệu quả trong cung cấp thông tin, định hướng dư luận. Cấp ủy các cấp cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Tạo điều kiện và khuyến khích đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tự học tập, rèn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền miệng. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền miệng với hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tối đa ưu thế của mạng xã hội để hỗ trợ truyền tải thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đia phương./.
                                                                

Tác giả: Trung Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 801 | lượt tải:98

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2371 | lượt tải:72

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3557 | lượt tải:1222

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3589 | lượt tải:489

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3854 | lượt tải:574
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập113
  • Hôm nay22,513
  • Tháng hiện tại748,666
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,510,432
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down