Phát huy vai trò của Báo Lai Châu trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Thứ ba - 16/04/2024 04:31 995 0
60 năm xây dựng và phát triển, Báo Lai Châu đã không ngừng đổi mới, sáng tạo; thực hiện tốt sứ mệnh là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng; là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Nhân dân đọc Báo Lai Châu cuối tuần
Nhân dân đọc Báo Lai Châu cuối tuần
Sau khi tỉnh Lai Châu được tái lập (tháng 10/1962), để chuyển tải kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cơ sở, tờ “Thông báo” ra đời thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang trong giai đoạn cam go, quyết liệt. Tháng 6/1963 tờ “Thông báo” đổi thành tờ “Tin Lai Châu”. Trước yêu cầu mới, tờ “Tin Lai Châu” với khuôn khổ hạn hẹp không thể đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định đổi tờ “Tin Lai Châu” thành “Báo Lai Châu” và ngày 16/4/1964 ban hành Quyết nghị số 48/QN-TU thành lập cơ quan Báo Lai Châu, số báo đầu tiên xuất bản đúng vào Ngày Quốc tế lao động 01/5/1964.

Cùng với dòng chảy của báo chí cách mạng cả nước, trong mỗi giai đoạn lịch sử Báo Lai Châu đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân; động viên quần chúng đoàn kết trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chung sức viết nên trang sử vàng, hào hùng của dân tộc.

Là bộ phận quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam, kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, Báo Lai Châu đã có những đóng góp to lớn trên mặt trận chính trị, tư tưởng - văn hóa. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền để làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Phản ánh trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ những sự kiện chính trị của tỉnh; những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, nhất là thành tựu sau 20 năm chia tách, thành lập tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Báo Lai Châu đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương gương người tốt, việc tốt; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư, các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa, lan tỏa hình ảnh Lai Châu năng động, đổi mới, thân thiện và mến khách với bạn bè trong nước và thế giới. Đồng thời bám sát thực tiễn, phản ánh tiến trình vận động của đời sống, phản ánh các vấn đề vướng mắc được dư luận và Nhân dân quan tâm, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết ngay từ cơ sở, tạo niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

 Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên có sự phát triển về số lượng; được quan tâm đào tạo, rèn luyện tiến bộ về mọi mặt; giữ vững được bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tích cực, chủ động, bám sát định hướng, sự kiện; lăn lộn với cơ sở, hòa mình trong thực tiễn cuộc sống để có những bài viết, phóng sự hay phản ánh hơi thở cuộc sống. Đã có nhiều tác phẩm đạt giải cao trong cuộc thi do tỉnh, bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức. Các thông tin của Báo đã và đang là kênh thông tin đáng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lai Châu.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Báo Lai Châu đã có nhiều đổi mới trong định hướng phát triển và hiện đại hóa hoạt động báo chí theo xu thế làm báo hiện nay. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị, xây dựng tòa soạn hội tụ, cải tiến chất lượng, có nhiều loại hình báo chí. Đa dạng hóa các sản phẩm báo chí, bên cạnh các ấn phẩm báo in còn có báo điện tử, truyền hình internet, các sản phẩm được thiết kế dưới dạng E-Magazine, inphographic; sự kết hợp giữa nội dung chữ viết, hình ảnh và video, clip trong một sản phẩm báo chí đã góp tạo lên sự hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng. Từ ngày đầu chia tách thành lập, Báo Lai Châu chỉ xuất bản được 1 kỳ/tuần, lên 5 ngày/1 kỳ, sau đó 2 kỳ/tuần, 3 kỳ/tuần và đến nay thực hiện 4 kỳ/tuần; báo Cuối tuần xuất bản vào thứ bảy hằng tuần; báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao ngày càng được đổi mới, nâng cao về nội dung lẫn hình thức, từ xuất bản 1 kỳ/tháng lên 2 kỳ/tháng và đến nay 3 kỳ/tháng. Báo điện tử đi vào hoạt động năm 2009, đến năm 2012 đã nâng cấp với sự thay đổi về nội dung, giao diện theo hướng hiện đại, thông minh, tiện ích. Với sự hỗ trợ của công nghệ số, Báo Điện tử đã và đang phát huy được thế mạnh thông qua việc tích hợp các loại hình như: báo in, báo điện tử, truyền hình internet...

 Báo Lai Châu đã thực sự là cầu nối giữa “Đảng với Nhân dân; Nhân dân với Đảng” hoàn thành sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, để tiếp tục phát huy vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, là diễn đàn của Nhân dân, Báo Lai Châu cần tiếp tục thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; giữ vững bản lĩnh, đảm bảo tính đảng, tính chính trị trong hoạt động và các sản phẩm báo chí. Đa dạng hóa về nội dung, hình thức, cách thức làm báo và các sản phẩm báo chí đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Xây dựng tòa soạn theo hướng hội tụ, hiện đại; xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, có khát vọng đổi mới. Phát huy hơn nữa vai trò chủ động tiên phong, dẫn dắt, định hướng dư luận của báo Đảng địa phương trong công tác thông tin tuyên truyền gắn với chuyển đổi số; xây dựng Báo Lai Châu luôn là cầu nối tin cậy của Đảng với Nhân dân./.

Tác giả: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 350 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2069 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3109 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3148 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3390 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập158
  • Hôm nay18,830
  • Tháng hiện tại536,931
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,298,697
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down