Tăng cường công tác thông tin đối ngoại để phát triển và giữ vững chủ quyền biên giới Quốc gia

Thứ sáu - 19/04/2019 17:17 495 0
Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương, giữ vững chủ quyền biên giới của Tổ quốc, trong những năm qua Đảng bộ Lai Châu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thông tin đối ngoại và đạt được những kết quả tích cực.
Đoàn công tác tỉnh Lai Châu do đồng chí Tống Thanh Hải UV BTV Tỉnh ủy, phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm hữu nghị chính thức tỉnh Phông Sa Lỳ - nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tháng 2/2019
Đoàn công tác tỉnh Lai Châu do đồng chí Tống Thanh Hải UV BTV Tỉnh ủy, phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm hữu nghị chính thức tỉnh Phông Sa Lỳ - nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tháng 2/2019
Là tỉnh miền núi biên giới phía Tây bắc của Tổ quốc, với đường biên giới dài 265,095 km giáp tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, là khu vực đầu nguồn xung yếu của sông Đà, có vị trí địa lý chiến lược quan trọng về an ninh - quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư lớn của Nhà nước, sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Lai Châu đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, chính trị ổn định, chủ quyền biên quốc gia được giữ vững, kinh tế - xã hội phát triển, tỉnh đã cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển, trong đó công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại có những đóng góp quan trọng.

Quán triệt sâu sắc các định hướng, chỉ đạo về công tác thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 26 - CT/TW, ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư (khoá X) về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”. Hằng năm, Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, gắn với tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật Nhà nước, nhất là về chủ trương, đường lối đối ngoại của tỉnh và chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, với nội dung được xác định: “Mở rộng quan hệ đối ngoại với các tổ chức quốc tế. Tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể Nhân dân, đưa các mối quan hệ quốc tế đã được thiết lập vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác, phù hợp yêu cầu và lợi ích của tỉnh, đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại”.

Thông tin đối ngoại được tiến hành thông qua các đoàn cán bộ của tỉnh ra nước ngoài công tác, thăm quan du lịch của các tổ chức, các nhân trong tỉnh, phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước có đoàn của tỉnh đến, thống nhất về tuyên truyền công tác đối ngoại và các đoàn nước ngoài đến tỉnh thăm và làm việc. Bình quân hàng năm tỉnh đón trên 70 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh, đã tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ, tích cực lồng ghép nội dung tuyên truyền thông tin đối ngoại phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Qua đó, tuyên truyền giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong và ngoài nước về những nét văn hóa đặc trưng, tiềm năng và thế mạnh trong hợp tác, đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển nông - lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ... của tỉnh.

Thông qua công tác đối ngoại nhân dân, gắn với nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá phong phú, nổi bật như: năm 2010 kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, được chọn là "Năm hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc", hai tỉnh Lai Châu và Vân Nam đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị tại thành phố Côn Minh, các huyện biên giới và một số xã biên giới, tăng cường sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Năm 2012 tỉnh đã thành lập “Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Lai Châu”, với mục đích là vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học và các lĩnh vực khác nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Lai Châu với nhân dân các nước, các tổ chức phi Chính phủ và các cá nhân ở nước ngoài. Năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, tỉnh đã phối hợp cùng với 3 tỉnh Bắc Lào Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Băng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, đồng thời giới thiệu cho nhau về những nét đẹp văn hoá truyền thống các dân tộc của địa phương.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về biên giới, biển, đảo cũng được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo. Hàng năm, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh uỷ xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền về biên giới, biển, đảo. Các hoạt động tuyên truyền được tiến hành đồng bộ với nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, kết hợp với biện soạn hàng nghìn trang tài liệu tuyên truyền trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đăng tải hàng trăm tin, bài tuyên truyền trên báo viết, báo ảnh dành cho đồng bào vùng cao, báo điện tử Lai Châu; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền Luật biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, quy chế biên giới… trên chuyên mục “Phổ biến chính sách pháp luật”, “vì chủ quyền an ninh biên giới”; biên dịch tuyên truyền trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh bằng 4 thứ tiếng dân tộc (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì); Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức phát động phong trào sáng tác văn học - nghệ thuật về chủ đề biên giới, biển, đảo thu hút đông đảo hội viên, cộng tác viên tham gia, bằng nhiều thể loại: thơ, văn xuôi, bút ký, tác phẩm âm nhạc; Cổng giao tiếp điện tử tỉnh đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền về chủ đề thông tin đối ngoại, biển, đảo và phân giới cắm mốc; Hoạt động văn hoá - thông tin tuyên truyền thông qua các đội thông tin lưu động, văn nghệ quần chúng, chiếu bóng vùng cao, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở... Hoạt động tuyên truyền tập trung về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại và kết quả công tác phân giới cắm mốc, chiến lược biển, đảo Việt Nam, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày tốt hơn; đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về  mối quan hệ hữu nghị Việt-Trung và những kết quả đã đạt được trong công tác phân giới, cắm mốc… qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên toàn tuyến biên giới do tỉnh quản lý và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Qua các hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của Lai Châu, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. GRDP tăng bình quân giai đoạn 2014 - 2018 đạt 12,5%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người năm 2018 đạt 31,4%, tăng gấp 2 lần so với năm 2013; thu ngân sách năm 2018 trên địa bàn tỉnh đạt trên 2.100 tỷ đồng, tăng 3,1 lần so với năm 2013; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng, toàn tỉnh đã có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 31,3% tổng số xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25,55% (theo chuẩn mới), đời sống nhân dân các dân tộc từng bước được nâng cao cả về vật chất và tinh thần.

Tuy nhiên, Lai Châu vẫn là tỉnh nghèo, kinh tế tăng trưởng chưa vững chắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, đời sống của một bộ phận đồng bào vùng cao, vùng xa, biên giới còn khó khăn, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến biến hoà bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền lập “Nhà nước Mông” gây mất an ninh trật tự một số địa bàn, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc. 

Để Lai Châu tiếp tục ổn định và phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp quan trọng khác, công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế đã được Đảng bộ tỉnh xác định: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng. Tiếp tục duy trì, phát triển quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế. Tăng cường phối hợp chặt chẽ đối ngoại Đảng với ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nhân dân. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại giao Nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia và mở rộng hợp tác của tỉnh đối với bạn bè quốc tế”. 

Trong đó công tác thông tin đối ngoại cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thỉ số 26 - CT/TW ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị số 21/CT-Tg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020, với phương châm: “linh hoạt, chính xác, kịp thời, phù hợp với từng đối tượng”. Tiến hành đồng bộ công tác thông tin đối ngoại bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, thông qua các hoạt động ngoại giao với các nước, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước; đối ngoại Nhân dân; giao lưu, hợp tác với các tỉnh Bắc Lào và tỉnh Vân nam (Trung quốc); tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và phối hợp tuyên truyền trên báo, đài Trung ương…, nhằm tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người Lai Châu và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh về chủ quyền biên giới quốc gia và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Tăng cường và nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền sai trái, thù địch, xuyên tạc về Việt Nam, nhất là trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, biên giới lãnh thổ và biển, đảo; xuyên tạc chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Với những giải pháp đồng bộ, phù hợp, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của toàn xã hội, nhất định Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu sẽ đạt được mục tiêu đề ra, tạo đà cho Lai Châu vững bước phát triển trong giai đoạn tiếp theo./.

Tác giả bài viết: Đặng Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Kết quả chấm thi vòng 2

Thông báo kết quả chấm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 162 | lượt tải:158

Triệu tập dự thi vòng 2

Triệu tập dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 426 | lượt tải:80

Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng cô

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 416 | lượt tải:39

Thông báo kết quả chấm thi vòng 1

Kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 890 | lượt tải:252
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down