Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu

Chủ nhật - 07/01/2024 20:54 1.741 0
Tối 06/01, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu; thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã dự và có bài phát biểu quan trọng. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Lai Châu trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu này.
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm
Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng!

- Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ!

- Thưa quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể đồng bào, đồng chí và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu!


Hôm nay, trong không khí phấn khởi chào đón năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Giáp Thìn, tôi rất vui mừng được đến dự Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vụ trang nhân dân, Anh hùng lao động, bà mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ, các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Lai Châu là vùng đất lịch sử, giàu truyền thống cách mạng, yêu nước, cùng với quá trình định cư của 20 dân tộc với bản sắc văn hóa đặc trưng; ý chí chống giặc ngoại xâm bất khuất và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia đã được khẳng định qua suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Cách đây 115 năm vào ngày 28 tháng 6 năm 1909, chính thức có danh xưng Lai Châu gắn liền với cấp độ một đơn vị hành chính cấp tỉnh. Và sự kiện ngày 10 tháng 10 năm 1949, Ban cán sự Lai Châu - tổ chức tiền thân của Đảng bộ tỉnh Lai Châu được thành lập, đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, khẳng định sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở Lai Châu, Nhân dân các dân tộc nơi đây chính thức có tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, quân và dân các dân tộc Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng bất khuất, ra sức kháng chiến, huy động sức người, sức của đẩy mạnh sản xuất, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam cùng quân và dân cả nước giành thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975 và làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với nước bạn Lào; anh dũng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là sau 20 năm chia tách, thành lập tỉnh. Từ một tỉnh vùng cao biên giới mới chia tách, kinh tế - xã hội trong tình trạng đặc biệt khó khăn, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Lai Châu luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường vượt lên mọi khó khăn, gian khổ quyết tâm thực hiện ước nguyện, mong ước xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh và giàu đẹp; đến nay tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, toàn diện, hoàn thành mục tiêu “đưa Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển” và “trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc”. Một số kết quả nổi bật: cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hợp lý, kinh tế - xã hội có bước phát triển khá, tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao trong nhiều năm liên tục, trong 20 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt 9,69%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 21 lần; thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gấp trên 70 lần.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị luôn luôn được chú trọng, tăng cường và có nhiều đổi mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh được nâng cao; hiệu quả hoạt động của chính quyền và các đoàn thể chuyển biến rõ nét; dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết dân tộc được xây dựng đạt nhiều kết quả tích cực.

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia
được giữ vững; trật tư an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của tỉnh cũng được chú trọng và đạt được nhiều kết quả; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu nổi bật, đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã đạt được trong suốt chặng đường qua, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thưa các đồng chí!

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển cùng với khát vọng và niềm tin về một tỉnh Lai Châu phát triển xanh, bền vững, văn minh, giàu bản sắc văn hóa, phát triển toàn diện giữ vững truyền thống nhưng luôn đổi mới, sáng tạo, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu:

Thứ nhất, trước hết cần tiếp tục giữ gìn và vun đắp sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu, biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó khăn thành ý chí và quyết tâm hành động thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với học tập và làm theo Bác và những lời dặn của Bác trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu; quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí.

Thứ hai, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, trong đó tập trung triển khai quyết liệt và hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ ba, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện tốt chính sách dân tộc, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, tôn trọng, đoàn kết giúp nhau cùng phát triển. Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng.

Thứ tư, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân đảm bảo ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Thưa các quý vị đại biểu, quý khách và toàn thể đồng bào, đồng chí!

Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang cùng với những thành tựu to lớn đạt được sau 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã đoàn kết rồi sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất hơn nữa; đã có quyết tâm chính trị cao rồi sẽ tiếp tục quyết tâm cao hơn nữa; đã hành động quyết liệt rồi sẽ tiếp tục quyết liệt, hiệu quả hơn nữa; đã thành công rồi sẽ thành công, thành công nhiều hơn nữa, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ tỉnh đã đề ra mang đến cuộc sống cho người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, đầy đủ hơn nữa góp phần tạo ra khí thế mới, vận hội mới cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Một lần nữa thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, đồng bào, đồng chí năm mới 2024 dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Chúc tỉnh Lai Châu phát triển phồn vinh và giàu đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả: Ban biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 389 | lượt tải:47

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2099 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3147 | lượt tải:1144

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3190 | lượt tải:433

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3430 | lượt tải:503
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập93
  • Hôm nay27,192
  • Tháng hiện tại551,556
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,313,322
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down