Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư

Thứ ba - 22/08/2023 22:03 2.069 0
Ngày 22/8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, thành ủy.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, các ban Đảng; các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen…

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43-KL/TW, Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã ban hành nhiều chủ trương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đẩy mạnh, tạo chuyển biến trong nhận thức qua đó nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí được đẩy mạnh. Công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nền nếp hơn.

Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, vai trò, năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng, chống "Diễn biến hòa bình", thông tin xấu, độc trên intenet, mạng xã hội; bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng. Các cơ quan báo chí mở rộng quy mô, hình thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tập trung triển khai nghị quyết, đề án chương trình trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế. Huy động nhiều nguồn lực xã hội cho công tác giảm nghèo, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, gia đình chính sách, người có công...

Tham luận tại Hội nghị, đại biểu đã tập trung vào các nội dung: Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, đổi mới công tác dân vận của chính quyền, các cơ quan nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh; hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện công tác dân vận của tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ...
48nguyen chanh
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW và Kết luận 43-KL/TW của Ban Bí thư
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận đối với công tác xây dựng Đảng; vì vậy, Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác dân vận của Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác dân vận trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận số 43-KL/TW. Lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đề nghị chính quyền các cấp, cơ quan Nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tập trung chỉ đạo, tổ chức phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính. Chú trọng giáo dục đạo đức, kỷ luật công vụ, xây dựng và thực hiện phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

Đề nghị cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, định hướng hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, chú trọng hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều hơn nữa các mô hình "Dân vận khéo", phát huy vai trò tích cực trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và nâng cao chất lượng của cơ quan tham mưu về công tác dân vận...

Nhân dịp này, đã có 30 tập thể, 50  cá  nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Tác giả: Nguyễn Chanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 340 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2060 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3098 | lượt tải:1138

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3138 | lượt tải:428

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3380 | lượt tải:497
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập86
  • Hôm nay14,193
  • Tháng hiện tại532,294
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,294,060
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down