Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ bảy - 16/05/2020 15:27 404 0
Sáng 16/5, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến với 09 điểm cầu trong toàn tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng.
Đ/c Giàng Páo Mỷ - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020
Đ/c Giàng Páo Mỷ - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh phát biểu ôn lại về cuộc đời, sự nghiệp, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng, dân tộc, khẳng định: với khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho dân, cho nước, Người đã bôn ba khắp năm châu bốn biển, vừa lao động, học tập, vừa quan sát, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới; là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin một cách tự nhiên, như một tất yếu lịch sử, và đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập vào năm 1930, cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước của Việt Nam đã cơ bản được xác định. Trong quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện dần, trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta... Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Người để lại cho chúng ta một tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương, vì nước, vì dân, vì Đảng; một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp; một tầm nhìn xa rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc...

Sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, gắn với thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng, đưa việc thực hiện Chỉ thị trở thành công việc thường xuyên, nền nếp, tự giác của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều đảng bộ, địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá phù hợp, xác định trúng vấn đề Nhân dân quan tâm để tập trung giải quyết, đồng thời quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện trách nhiệm nêu gương, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, từng bước thực chất hơn. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng việc nhận diện và xác định những biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, phát huy tinh thần đấu tranh bảo vệ cái đúng, phản bác, loại trừ cái sai, biểu hiện lệch lạc. Chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm; phát huy, nhân rộng các mô hình hiệu quả, xây dựng mô hình mới, khuyến khích cách làm sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong Nhân dân.

Hội nghị đã nhận được 22 báo cáo tham luận, trong đó 08 tham luận tại hội nghị, các tham luận cơ bản nhất trí với báo cáo sơ kết, đồng thời tập trung thảo luận chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nâng cao trách nhiệm của đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; xác định và tổ chức thực hiện nội dung đột phá và xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh....

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân đã đạt được sau 04 năm thực hiện Chỉ thị; khẳng định những kết quả tích cực đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ trong Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ chính trị và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng Đảng và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm và thường xuyên trong sinh hoạt; tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả 02 nhiệm vụ đột phá đã được Tỉnh ủy xác định; tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, sinh viên, học sinh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Thường xuyên kiểm điểm đánh giá, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chỉ thị; tích cực phê phán, đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, động viên khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo Bác...

Tại hội nghị, đã biểu dương và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể, 36 cá nhân và 8 hộ gia đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020./.

Tác giả bài viết: Tống Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Triệu tập dự thi vòng 2

Triệu tập dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 324 | lượt tải:72

Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng cô

Thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 318 | lượt tải:34

Thông báo kết quả chấm thi vòng 1

Kết quả chấm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức

lượt xem: 788 | lượt tải:240

Thông báo nội dung ôn thi tuyển dụng công chức

Thông báo nội dung ôn thi tuyển dụng công chức, viên chức đợt 2 năm 2019

lượt xem: 1095 | lượt tải:125
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down