Tăng cường giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh

Thứ hai - 14/10/2019 08:57 2.036 0
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các trường phổ thông, những năm qua tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí được triển khai trong các nhà trường bằng nhiều hình thức phong phú
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí được triển khai trong các nhà trường bằng nhiều hình thức phong phú
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt nam, Người đã đi xa nhưng đã để lại cho dân tộc, cho nhân loại một tài sản tinh thần vô giá đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào, trở thành nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên đối với mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Việt Nam trong quá trình rèn luyện, tu dưỡng để trở thành những công dân tốt, người lao động tốt.
 
Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, việc tổ chức giáo dục, học tập cho thế hệ trẻ hết sức được coi trọng, đặc biệt là đối với các trường phổ thông việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dạy học một cách có hiệu quả là hết sức cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, nhất là khi chúng ta đang thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ Chính trị cũng đã chỉ rõ: “Tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo. Đối với học sinh phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, học tập về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp”. Quán triệt tinh thần đó, thời gian qua Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập và làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu vào giảng dạy trong các trường phổ thông (Kế hoạch số 57 - KH/TU về thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 hằng năm của Tỉnh ủy). Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW định hướng rõ: Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, Trường cao đẳng cộng đồng, các trường trung cấp thực hiện tốt việc nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung học tập “Làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu” vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, sinh viên. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy cho học sinh, từ lớp 2 đến lớp 12 trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của Tỉnh ủy, ngành giáo dục - đào tạo các cấp đã quán triệt và triển khai nghiêm túc trong toàn bộ hệ thống các trường đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy bằng nhiều hình thức phong phú. Trong đó, một số trường trung học phổ thông, giáo viên tích hợp lồng ghép giảng dạy một số câu chuyện gần gũi trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người trong một số môn học như ngữ văn, lịch sử, giáo dục công dân... Đối với bậc tiểu học, các trường tổ chức giảng dạy tích hợp nội dung bộ tài liệu trong môn học đạo đức, giáo dục công dân, các môn học có liên quan và tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; nhiều trường tổ chức lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa: chào cờ đầu tuần (đọc những câu chuyện, kể chuyện về Bác...); sinh hoạt lớp; hoạt động đoàn, đội; tổ chức các cuộc thi viết, thi kể chuyện về Bác Hồ... Đặc biệt một số trường mầm non, nhiều giáo viên đã tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục cho trẻ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ kính yêu với những hình thức, nội dung hết sức linh hoạt như: giáo dục phát triển thể chất, giáo dục phát triển nhận thức, giáo dục phát triển ngôn ngữ, giáo dục phát triển thẩm mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội và được tổ chức lồng ghép trong chế độ sinh hoạt hằng ngày của trẻ về hình ảnh của Bác với các cháu thiếu nhi, các địa danh gắn liền với các hoạt động của Bác như: thủ đô Hà Nội, lăng Bác Hồ, Ao cá, Nhà sàn Bác Hồ... và qua các bài hát, bài thơ, câu chuyện về Bác đối với thiều niên, nhi đồng (Ai ngoan sẽ được thưởng, Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh...).

Tuy mới chỉ là những kết quả bước đầu, song qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh và thúc đẩy động cơ phân đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cho cán bộ, giáo viên và các em học sinh.

Để tiếp tục tăng cường giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh thời gian tới thiết thực, hiệu quả, đòi hỏi các cấp, các ngành, nhất là ngành giáo dục - đào tạo tỉnh tiếp tục nắm vững và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh đưa nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống các trường học. Cần có sự hướng dẫn cụ thể việc tích hợp nội dung, hình thức, phương pháp, dung lượng tích hợp để có sự thống nhất trong toàn tỉnh và đảm bảo phù hợp với từng cấp học và đối tượng học sinh. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp; khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực, tự giác tìm hiểu về Bác Hồ, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tổ chức các cuộc thi, hội thi, lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa sinh hoạt đoàn, đội, sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần....). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các trường học; kịp thời phát hiện, biểu dương nhân rộng những điển hình, cách làm hay, sáng tạo, chấn chỉnh, phê bình những trường học thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả để tránh việc tổ chức hình thức... Đặc biệt, quan tâm tiếp tục triển khai cuộc vận động lớn của ngành: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” vừa khuyến khích cán bộ, giáo viên tu dường, rèn luyện phấn đấu vươn lên, vừa làm gương cho học sinh noi theo./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồ

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch nước Lê Đức Anh

lượt xem: 131 | lượt tải:5

ĐC tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-g

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

lượt xem: 140 | lượt tải:7

ĐC Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi ng

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

lượt xem: 132 | lượt tải:4

Dự Thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

lượt xem: 453 | lượt tải:22
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down