Lực lượng vũ trang Lai Châu phát huy truyền thống 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam

Thứ ba - 23/12/2014 14:53 560 0
Phát huy truyền thống 70 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và truyền thống “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Quyết thắng”. Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng Lai Châu: “Ổn định về chính trị, KT - XH phát triển, QP - AN vững mạnh”.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu
Nằm trên địa bàn miền biên giới Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng, an ninh (QP - AN) trong địa bàn Quân khu 2 và cả nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, nuôi dưỡng, qúa trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh Lai Châu đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, thống nhất hành động, bằng trí tuệ và bản lĩnh cách mạng LLVT tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, thực sự là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT tỉnh đã tham gia chiến đấu, chi viện đắc lực cho chiến trường, làm nên những chiến thắng vang dội như: chiến dịch tiễu phỉ ở Thuận Châu (từ ngày 23/10 -10/11/1953), bắt sống 2.300 tên địch, thu nhiều vũ khí trang bị; phối hợp với bộ đội chủ lực đập tan cụm phỉ lớn ở Mường Tè, Sìn Hồ, Mường Lay, Quỳnh Nhai…và đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân dân Lai Châu phối hợp với các lực lượng tổ chức nhiều trận đánh như: trận đánh vào Nậm Hàng, Nậm On, trận tập kích sân bay Luông - Pha - Băng, trận Xen - ha - núc - vin, góp phần giải phóng các tỉnh Bắc Lào, tiến tới Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, quân và dân Lai Châu dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết một lòng vượt qua gian khổ, anh dũng chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, bảo vệ vững chắc, vẹn toàn núi sông, bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ mới, phát huy truyền đơn vị anh hùng LLVT nhân dân, kế thừa thành quả mà thế hệ CBCS đi trước để lại, đặc biệt là sau 10 năm chia tách và thành tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 2, trực tiếp là Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự quan tâm giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và đồng bào các dân tộc địa phương. LLVT tỉnh đã và đang phát huy cao độ truyền thống cách mạng, xây dựng LLVT tỉnh thực sự mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và con đường đi lên CNXH; nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sụ, quốc phòng (QS – QP), giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH). LLVT tỉnh thường xuyên được kiện toàn, củng cố lực lượng thường trực, xây dựng cơ quan, đơn vị (CQĐV) vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các CQĐV thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, luôn luôn bảo đảm quân số, vũ khí trang bị theo đúng qui định; làm tốt công tác giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xử trí kịp thời mọi tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Ngay sau khi chia tách và thành lập tỉnh mới, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy kịp thời ra Nghị quyết "Xây dựng tỉnh Lai Châu thành KVPT cơ bản, liên hoàn, vững chắc” và đã tổ chức 2 cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh được Quân khu đánh giá đạt loại xuất sắc và giỏi. Qua đó để kịp thời bổ sung, điều chỉnh các phương án thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị ngày càng hoàn thiện, sát với nhiệm vụ và tình hình địa phương. Do đặc thù là tỉnh miền núi, biên giới, công tác QS - QP còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí và điều kiện tập trung… Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phân tích tình hình đề ra chủ trương biện pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện. Theo đó, công tác huấn luyện phải tính toán sát với điều kiện kinh tế, thời vụ sản xuất, huấn luyện phải sát với thực tế chiến đấu trên từng địa bàn. Giải pháp lớn nhất để nâng cao chất lượng huấn luyện mà Bộ CHQS tỉnh xác định chính là đổi mới chương trình, nội dung, bám sát yêu cầu chiến đấu, nhiệm vụ chiến đấu trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Cùng với thực hiện phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, các CQĐV còn phấn đấu theo tinh thần huấn luyện để chiến đấu thắng lợi.
 
13 12 14
Đc Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự TW, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh

Hằng năm luôn duy trì trên 97% quân số được huấn luyện theo quy định; kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục 100% đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá, giỏi. Kết quả huấn luyện còn được thể hiện qua các đợt hội thi, hội thao, LLVT tỉnh luôn tham gia đầy đủ và đạt thứ hạng cao. Tiêu biểu là năm 2011, Bộ CHQS tỉnh đã đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ CHQS tỉnh cấp Quân khu và đạt giải Ba cấp toàn quân. Công tác giáo dục QP - AN được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, chú trọng tuyên truyền bồi dưỡng mở rộng cho các đối tượng; quan tâm phát triển đảng viên mới trong thanh niên nhập ngũ, nâng cao chất lượng chính trị trong tuyển quân và chuẩn bị nguồn cán bộ cho cơ sở. Lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được tổ chức theo phương châm ''vững mạnh, rộng khắp''. Đến nay, 100% xã, phường có các Trung đội, Tiểu đội dân quân cơ động, thôn bản có lực lượng tại chỗ; tỷ lệ DQTV toàn tỉnh đạt 2,5% so với dân số; tỷ lệ đảng viên đạt trên 15% (tăng 3,5% so với năm 2004); hằng năm các cơ sở DQTV được kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng chính trị và trình độ chuyên môn, khẳng định là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP - AN ở địa phương, là hạt nhân trong vận động đồng bào thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại các địa bàn biên giới. Đối với lực lượng DBĐV đã sắp xếp, biên chế vào các đơn vị đạt 65%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 73% và được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức có trình độ chiến đấu cao, được quản lý chặt chẽ, sẵn sàng tăng cường, bổ sung cho lực lượng thường trực khi có nhu cầu chiến đấu. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay, CBCS LLVT tỉnh luôn là sự động viên, chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào trong công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ rừng.

Công tác xây dựng Đảng thường xuyên đổi mới nội dung, phong cách lãnh đạo trước hết là năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chăm lo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua phân tích chất lượng hằng năm có từ 93,5% đến 95,5% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có trên 94% tổ chức đảng đạt TSVM... Phát huy chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, lao động sản xuất, CBCS LLVT tỉnh đã tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển KT - XH của tỉnh; tích cực đổi mới toàn diện công tác dân vận, vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; thực hiện tốt cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp dân phát triển KT - XH, xoá đói, giảm nghèo, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao… Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức cho trên 1 vạn lượt CBCS hành quân dã ngoại đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng KT - XH, bê tông hóa đường giao thông với hàng chục nghìn mét vuông, tu sửa làm mới hơn 100 nhà ở, phòng học; hướng dẫn nhân dân trồng lúa nước, cây cao su với hàng chục ha, tu sửa hàng trăm km kênh mương; tặng quà, sách, bút, quần áo, chăn ấm cho các đối tượng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng; xây dựng 8 bể nước sạch, khám bệnh, cấp thuốc miến phí cho hơn 2 nghìn lượt người…
 
11 12 14
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc lên Quân kỳ Quyết thắng của LLVT tỉnh

Phát huy truyền thống 70 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và truyền thống “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Quyết thắng”, mỗi CBCS LLVT tỉnh nguyện ra sức học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, thấm nhuần sâu sắc quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và làm nòng cốt chủ động tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần xây dựng Lai Châu: “Ổn định về chính trị, KT - XH phát triển, QP - AN vững mạnh”./.

Tác giả bài viết: Đại tá Phạm Quang Ngân, UVBTV TU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 1468/UBND-VX

Công văn về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng Covid-19

lượt xem: 500 | lượt tải:126

Số 77-KH/TU

Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 314 | lượt tải:12

Số 839-CV/TU

Công văn về phối hợp triển khai Chương trình Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 1827 | lượt tải:489

Số 831-CV/TU

Công văn về việc đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại Nghĩa trang liệt sỹ

lượt xem: 1822 | lượt tải:575
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 99
  • Hôm nay: 18,528
  • Tổng lượt truy cập: 7,472,622
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down