Tỉnh ủy Lai Châu

http://laichau.dcs.vn


Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Chiều ngày 16/5, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5 và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (19/5/2016-19/5/2017). Đồng chí Nguyễn Hữu Mai - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Thường trực Đảng ủy Khối; báo cáo viên cấp Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở; các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dự Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Mai - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Các đại biểu, báo cáo viên đã được thông tin cách nhận diện và phương pháp đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân; Định hướng tuyên truyền thời gian tới. Theo đó, các nội dung định hướng tuyên truyền tập chung vào: các Kế hoạch của Tỉnh ủy; tình hình kinh tế, xã hội trong nước, trong tỉnh và các hoạt động của Ngân hàng; Hiệp định đối tác xuyên thái bình dương.

Ngoài ra, các đại biểu, báo cáo viên cũng được thông tin tình hình môi trường nước ta hiện nay; kết quả khắc phục sự cố môi trường biển miền trung; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm vảo vệ môi trường trong thời gian tới. Quán triệt Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 31/3/2017 về thực hiện kết luận số 11-KL/TW ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 3/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các Chi, Đảng bộ còn kết hợp với Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc học tập và làm theo Bác được nâng cao. Trong Đảng ủy Khối xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình làm theo tấm gương của Bác có thể kể đến: Chi bộ kế toán - thống kê – tài chính trực thuộc Đảng bộ bưu điện tỉnh; Chi bộ Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Mai - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề nghị: các Chi, Đảng bộ cơ sở, các báo cáo viên cần tiếp tục vào cuộc để đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định; vận động công chức, viên chức, người lao động tăng cường tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị; duy trì công tác phúc lợi, an sinh xã hội. Quán triệt sâu rộng mục đích, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 31/3/2017 về thực hiện kết luận số 11-KL/TW ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI; Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 3/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
 

Tác giả bài viết: Thanh Hoa

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down