Kết quả bước đầu từ việc phân công lãnh đạo các ngành cấp tỉnh phụ trách đảng bộ xã

Thứ tư - 23/10/2013 10:13 379 0
Với mục đích tăng cường sự phối hợp lãnh đạo, giúp đỡ 28 xã đặc biệt khó khăn thuộc 6 huyện trên địa bàn tỉnh; Ngày 04/4/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ngành phụ trách đảng bộ xã. Sau khi triển khai thực hiện đã thu được nhiều kết quả tích cực.
Đ/c Đinh Khắc Hiếu, TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách Đảng bộ xã Vàng Ma Chải, Phong Thổ, cùng Đoàn từ thiện thành phố Hà Nội tặng quà cho các hộ nghèo trong xã
Đ/c Đinh Khắc Hiếu, TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phụ trách Đảng bộ xã Vàng Ma Chải, Phong Thổ, cùng Đoàn từ thiện thành phố Hà Nội tặng quà cho các hộ nghèo trong xã
Tình hình địa bàn các xã được phân tích, đánh giá toàn diện

Các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo sở, ngành đã chủ động nắm, phân tích đánh giá toàn diện thực trạng tình hình các xã được phụ trách. Trong đó tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng: Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận quần chúng nhân dân trên địa bàn xã; việc củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; công tác kết nạp đảng viên, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc của cấp ủy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên. Hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Việc củng cố, xây dựng chính quyền và thực hiện cải cách hành chính; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phối hợp giữa công tác Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với chính quyền trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội; quân sự, quốc phòng, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; những khó khăn, vướng mắc, phức tạp nảy sinh cần tập trung giải quyết...

 

Mối quan hệ công tác giữa cán bộ phụ trách và các đảng bộ xã bảo đảm sự thống nhất, phát huy tác dụng tích cực.

Trong điều kiện 28 xã được phân công phụ trách đều là những xã đặc biệt khó khăn: Kinh tế, xã hội chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo cao; giao thông đi lại khó khăn, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống chính trị còn nhiều mặt yếu kém, bất cập; năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp; đòi hỏi sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực. Tuy Quy định mới bước đầu được đưa vào thực hiện, nhưng trách nhiệm và quyền hạn của các đồng chí phụ trách cơ sở đã được cụ thể hóa một cách hiệu quả.

Các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo sở ngành đã chủ động hướng dẫn, giúp đỡ cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật đất đai sửa đổi. Kiện toàn nhân sự một số cấp ủy, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; xây dựng kế hoạch củng cố chi bộ thôn bản yếu kém, kế hoạch kết nạp đảng viên, thành lập chi bộ tại các thôn, bản chưa có chi bộ.

Các đồng chí phụ trách cơ sở đã chủ động dự và tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã; giúp cấp ủy cơ sở đánh giá rõ kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục; một số đảng bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Giúp cấp ủy xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức giai đoạn 2011-2015, chất lượng quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ bản bảo đảm yêu cầu; định hướng một số cấp ủy, UBKT tổ chức kiểm tra chi bộ trực thuộc về thực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt và đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ.

 
IMG 6781
Đ/c Khoàng Văn Thành, TUV, Tổng Biên tập Báo Lai Châu, phụ trách Đảng bộ xã Tà Hừa, Than Uyên dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ xã

Chủ động bố trí thời gian đi cơ sở, dự các cuộc họp đảng ủy, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và tổ chức đoàn thể. Phối hợp, chỉ đạo, giúp đỡ Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân nâng cao chất lượng các kỳ họp; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của một số cán bộ, công chức. Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai sửa đổi, hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia ý kiến xây dựng Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái...

Đặc biệt, một số đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo sở, ngành đã chỉ đạo tổ chức đoàn thể cơ quan, đơn vị mình phối hợp với đoàn thể các huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức xã, trưởng, phó bản về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chăm sóc sức khỏe, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; giúp đỡ địa phương tổ chức cai nghiện, tuyên truyền vận động nhân dân không trồng, tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn; tổ chức thăm quan học tập mô hình trồng cỏ, chăn nuôi gia súc tại tỉnh Hà Giang, tham gia tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh Điện Biên; kêu gọi các tổ chức thiện nguyện ủng hộ, giúp đỡ các hộ nghèo...

Nhiều đồng chí phụ trách có vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ giải quyết kịp thời một số khó khăn, vướng mắc trong công tác di dân tái định cư các công trình thủy điện, việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, chương trình dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nước sạch và vệ sinh môi trường; ủng hộ về kinh phí cho một số xã thực hiện mô hình trồng cỏ, vay vốn, phát triển chăn nuôi.

Hằng tháng, đảng ủy các xã thông tin, báo cáo (bằng văn bản) với các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo sở, ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; báo cáo kịp thời những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Đồng thời, các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo sở, ngành trao đổi, cung cấp thông tin cho thường trực các huyện ủy và đồng chí Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy phụ trách cơ sở, báo cáo đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vì vậy, các mối quan hệ công tác bảo đảm thống nhất, không chồng chéo hay vượt quá thẩm quyền.

Những kết quả đạt được trong bước đầu thực hiện Quy định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo sở, ngành phụ trách đảng bộ xã đã cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn, thiết thực của Tỉnh ủy, hứa hẹn đem lại nhiều hiệu quả tích cực thúc đẩy sự phát triển các xã đặc biệt khó khăn trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Phạm Dự

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 424 | lượt tải:9

Số: 3600/UBND-VX

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trong hoạt động cộng đồng tập trung đông người nhằm phục hồi du lịch và phát triển kinh tế xã hội

lượt xem: 857 | lượt tải:52

Số: 130/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Lai Châu năm 2021

lượt xem: 946 | lượt tải:39

Số: 3505/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

lượt xem: 997 | lượt tải:9
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down