Ngành Thuế Lai Châu nỗ lực hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2022

Thứ hai - 05/12/2022 23:01 370 0
Năm 2022, Cục Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1.952 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 1.892 tỷ đồng. Với sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, công chức, người lao động ngành Thuế đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tổng thu nội địa trên địa bàn năm 2022 ước đạt 2.059,5 tỷ đồng, đạt 108,9% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 102,7% so với cùng kỳ năm 2021.
Cán bộ thuế hướng dẫn hộ kinh doanh nộp thuế điện tử
Cán bộ thuế hướng dẫn hộ kinh doanh nộp thuế điện tử
Quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về lĩnh vực thuế, triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế mới ban hành, Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 về khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 273/QĐ-TCT ngày 14/3/2022 của Tổng cục Thuế và Kế hoạch số 859/KH-UBND ngày 22/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế tiếp cận thông tin về thuế dễ dàng, nắm được đầy đủ, kịp thời các quy trình, thủ tục quản lý thu nộp và các thay đổi về chính sách thuế của Nhà nước như: Hỗ trợ, giải đáp vướng mắc thông qua hình thức điện tử, đăng tải clip, văn bản hướng dẫn trên website ngành Thuế, zalo, facebook của Cục Thuế, công khai thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến - Hệ thống một cửa điện tử tỉnh. Đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Thuế “laichau.gdt.gov.vn” các thông báo, quyết định, công văn, văn bản, các chính sách, pháp luật về thuế mới 598 lượt; công khai thông tin hộ khoán 524 lượt. Biên tập và đăng tải trên trang thông tin điện tử của ngành 40 lượt tin, bài với 123 ảnh. Đăng tải các nội dung về Chính sách Pháp Luật Thuế, các hoạt động nổi trội của ngành trên Fanpage “Cục Thuế tỉnh Lai Châu” 69 lượt tin, bài. Hỗ trợ cho 67.935 lượt người nộp thuế (bằng hình thức điện tử 58.937 lượt, qua điện thoại 5.857 lượt, tại cơ quan Thuế 3.110 lượt, trả lời bằng văn bản 31 lượt), công khai trên cổng dịch vụ công tỉnh là 5 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 7 thủ tục hành chính cấp huyện.

          Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí của tỉnh để đưa tin, tuyên truyền các chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung; tuyên truyền về việc triển khai áp dụng Hóa đơn điện tử, Chương trình “Hóa đơn may mắn”, các văn bản mới ban hành về lĩnh vực Thuế. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền thông qua các Hội nghị báo cáo viên của tỉnh, trên Bản tin Thông báo nội bộ phát hành hằng tháng; trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, báo điện tử Lai Châu 04 tin, bài; trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh, huyện, thành phố 04 tin, bài. Trên Báo, Tạp chí, Trung ương và địa phương 06 lượt tin, bài.

Các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Nhà nước được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Giảm 2% thuế giá trị gia tăng cho 534 đối tượng, số tiền 147.065 triệu đồng. Giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu cho 1.161 đối tượng, số tiền 769 triệu đồng. Giảm mức Lệ phí trước bạ cho 404 trường hợp, số tiền 11.122,7 triệu đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh được chú trọng. Công tác cải cách, hiện đại hoá lĩnh vực thuế được triển khai trong toàn hệ thống. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế, Dịch vụ thuế điện tử theo kiến trúc và công nghệ mới với nhiều tiện ích, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện khai thuế thuận lợi, chính xác. Chú trọng việc rà soát thông tin người nộp thuế trên ứng dụng, kịp thời đôn đốc người nộp thuế bổ sung thông tin thay đổi, gửi cơ quan thuế để cập nhật thông tin phục vụ công tác quản lý thuế. Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ về quản lý đăng ký thuế, khai thuế, hoàn thuế và kế toán thuế. Đến nay có 1.408 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 96,7%; số hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận 21.623 hồ sơ.

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Số lượng hồ sơ đã đồng bộ trạng thái lên cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022 là 30.320 hồ sơ. Dịch vụ hoàn thuế điện tử được mở rộng triển khai trên toàn tỉnh và được sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng các doanh nghiệp. Trong năm đã thực hiện 35/35 hồ sơ hoàn thuế điện tử đạt tỷ lệ 100%. Đã triển khai thực hiện trên toàn bộ các huyện, thành phố dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

 Triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile, tạo điều kiện cho người nộp thuế có thể đăng ký, kê khai, nộp thuế thông qua các thiết bị di động thông minh có cài đặt ứng dụng mà không phải đến trực tiếp cơ quan thuế, qua đó góp phần xây dựng một xã hội số minh bạch hơn, thuận tiện và giảm thời gian, chi phí cũng như những rủi ro cho người dân, doanh nghiệp.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 đảm bảo tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5% tổng thu ngân sách, ngành Thuế tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà. Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để chủ động triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Đẩy mạnh công tác Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; chú trọng về công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế và giải đáp vướng mắc của người nộp thuế. Nâng cao chất lượng công tác khai thuế điện tử, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Mở rộng thu thuế qua hệ thống các ngân hàng thương mại, phối hợp với các ngân hàng thương mại, Kho bạc nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập đảm bảo thuận tiện cho người nộp thuế. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc, những gương điển hình tiên tiến. Phát động các phong trào thi đua sâu rộng, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế năm 2023./.

Tác giả: Lù Phái

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 875 | lượt tải:107

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2420 | lượt tải:73

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3629 | lượt tải:1238

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3660 | lượt tải:501

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3932 | lượt tải:588
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập156
  • Hôm nay25,505
  • Tháng hiện tại780,356
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,542,122
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down