Phiên họp tháng 11 Ủy ban nhân dân tỉnh

Thứ hai - 12/11/2018 09:33 546 0
Trong hai ngày 8-9/11, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 11, thảo luận về 21 nội dung quan trọng liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 và một số nội dung quan trọng trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp
Báo cáo về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 nêu rõ, dù gặp nhiều khó khăn, song kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, vượt, đạt và xấp xỉ đạt kế hoạch đề ra. Tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo thời vụ, cơ cấu giống cây trồng có sự chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều mô hình, cây trồng mới; diện tích chè trồng mới vượt kế hoạch, trồng mới Mắc ca, trồng rừng mới (Quế, Sơn tra) đạt khá, rừng được bảo vệ tốt, sản lượng khai thác mủ cao su tăng cao. Công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả mưa lũ được tập trung chỉ đạo thực hiện, kịp thời khắc phục thiệt hại. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách trên địa bàn đều vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ năm trước, số thuế do các doanh nghiệp nộp ngân sách đạt khá. 

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2018 ước đạt 7,22%, cơ cấu kinh tế các ngành, lĩnh vực: nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 15,94%; công nghiệp - xây dựng chiếm 48,27%, tăng 0,63%; dịch vụ và thuế nhập khẩu chiếm 35,79%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 32,92 triệu đồng, vượt kế hoạch 4,92 triệu đồng, tăng 2,2 triệu đồng so với năm 2017. Dự ước năm 2018, có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 30 xã, đạt 100% kế hoạch, bình quân tiêu chí trên xã đạt 13,67 tiêu chí/xã, tăng 0,89 tiêu chí/xã so với cuối năm 2017. Trồng mới 1.155 ha chè, tăng 226 ha; sản lượng chè búp tươi đạt 100% kế hoạch, tăng 2.000 tấn so với năm 2017; Trồng mới 1.981 ha rừng, đạt 75,8% kế hoạch; Tổng thu tiền DVMTR năm 2018 trên 392 tỷ đồng. Tốc độ tăng đàn gia súc ước đạt 5,07%, vượt 0,07% KH... 

Công tác quản lý vốn đầu tư công được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp, ưu tiên bố trí vốn thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong năm 2018, toàn tỉnh dự kiến có 265 dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. 

Chất lượng giáo dục được nâng lên, công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được triển khai tích cực, không có dịch bệnh lớn xảy ra, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã vượt kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, bộ máy các cơ quan, đơn vị đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp của tỉnh ngày càng tinh gọn.
 
Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chủ động, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia, giải quyết cơ bản, ổn định tình hình đối với hoạt động lập “Nhà nước Mông” và tuyên truyền tà đạo, đạo lạ trên địa bàn; tội phạm ma túy, vi phạm về kinh tế giảm về số vụ, số đối tượng, xuất cảnh trái phép, di cư tự do giảm mạnh( ). Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Trong năm 2019, UBND tỉnh đã đặt gia 9 chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trư¬ởng tổng sản phẩm trên địa bàn 7,51%; cơ cấu nền kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ và thuế nhập khẩu: 15,71-48,69-35,6%; GRDP bình quân đầu người: 35,24 triệu đồng; Tổng sản lượng lương thực có hạt: 218 nghìn tấn; diện tích cây chè: 7.093 ha; tỷ lệ che phủ rừng 49,6%; năm 2019 có thêm 07 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 37 xã, đạt 38,54% số xã. Thu ngân sách trên địa bàn: 2.150 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu hàng địa phương 11,2 triệu USD; tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 1,2%. 100% xã có đường ô tô mặt đường được cứng hóa; 90% bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi; 94,6% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 87,5% dân số đô thị được sử dụng nước sạch; 82,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh...

Tại phiên họp đại diện các sở ban ngành đã thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2018; dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 2019; Báo cáo quy hoạch chi tiết về khu Huổi Luông mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức được giao biên chế sự nghiệp năm 2018 và kế hoạch biên chế năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019…

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tập trung vào đánh giá tình hình phát triển KT - XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn tỉnh, các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2019; Cần quan tâm đến công tác cấp điện cho các bản vùng sâu, vùng xa; Đẩy mạnh giải ngân các công trình xây dưng cơ bản, các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt quan tâm đến các tuyến thống giao thông, hệ thống thủy lợi và sắp xếp ổn định dân cư; Những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đặc biệt là tiêu chí thu nhập, hộ nghèo và môi trường; Cần đẩy nhanh tiến độ chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng 

Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp vào địa phương; Phát triển khu Huổi Luông là cần thiết trong giai đoạn hiện nay để mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng thành cửa khẩu quốc tế, tuy nhiên cần phải quy hoạch chi tiết các hạng mục và tổng mức đầu tư hợp lý hơn; Quan tâm đầu tư phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; cần có kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ; Việc phân bổ biên chế đã phù hơp chưa, cần xem xét kỹ số liêu trong kế hoạch để phân bổ biên chế phù hợp với nhiệm vụ thực tế tại cơ sở. Việc tổ chức sáp nhập các bản khu phố cần phải triển khai hợp lý và tạo điều kiện cho các bản khu phố phát triển.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cơ quan, ban ngành, các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác giải ngân cho các dự án và tâp trung các các cấp, các ngành tập trung các giải pháp đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách theo kế hoạch giao. Sở Tài nguyên Môi trường cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hiệu quả các lĩnh vực công việc do sở quản lý đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn và quản lý đất đai; Sở Tài chính, Sở GD&ĐT xây dựng cơ chế chuyển nguồn về để các huyện chủ trì công tác đấu giá mua sắm thiết bị trường học, sách giáo khoa tại các trường do cấp huyện quản lý. 

Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện triển khai các phương án tập trung thu hoạch các loại cây trồng có trên địa bàn như cao su, quế, mắc ca, thông...; cần điều chỉnh quy hoạch Khu Huổi Luông phù hợp với nhu cầu thực tế, tao điều kiện tốt nhất để phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng Thàng thành cửa khẩu quốc tế; triển khai rà soat lại biên chế tại các sở ban ngành, các huyện thành phố, năm 2019 tập trung giảm biên chế những nhân viên dôi dư, cần giữ cán bộ chuyên môn, không cắt giảm giáo viên một cách thoái quá, từng bước thực hiện hiêu quả việc sử dung biên chế trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo ANTT, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; tập trung nguồn lực hoàn thành kế hoạch của ngành Nông nghiệp và xây dựng NTM theo thành kế hoạch giao... Văn phòng UBND huyện hoàn thành các văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới./.

Tác giả bài viết: Hà Dũng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 11-TB/HĐ

Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan đảng và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện năm 2022

lượt xem: 35 | lượt tải:1

Số:941/HD-STTTT

Hướng dẫn đăng tải, cung cấp thông tin, bảo đảm ATTT trên Cổng TTĐT; trang TTĐT của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 965 | lượt tải:269

Số: 34/2022/NĐ-CP

Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022

lượt xem: 252 | lượt tải:7

Số 89-KH/TU

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng giai đoạn 2022-2025

lượt xem: 457 | lượt tải:16
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 13,076
  • Tổng lượt truy cập: 8,493,763
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down