Chính trị

Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng thăm và làm việc tại Lai Châu

 •   22/05/2020 07:43:39 AM
 •   Đã xem: 181
Ngày 21/5, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh. Làm việc với đoàn về phía tỉnh có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh.
Tăng cường tổ chức hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng bằng hình thức trực tuyến

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

 •   21/05/2020 08:36:36 AM
 •   Đã xem: 132
Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, trong những năm qua các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư tưởng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Lấy ý kiến Nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lấy ý kiến Nhân dân tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   18/05/2020 04:28:33 PM
 •   Đã xem: 117
Thực hiện Kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 29/6/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tỉnh ủy Lai Châu trân trọng đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, trí thức và nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh với tình cảm trân trọng, trách nhiệm, tâm huyết tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhất là tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả, quyết tâm xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Ban biên tập xin giới thiệu toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
Đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân

Một số nội dung về tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   12/05/2020 02:42:22 PM
 •   Đã xem: 243
Ngày 29/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 09-HD/TU một số nội dung về tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung chính của hướng dẫn.
Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh

Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

 •   11/05/2020 02:56:19 PM
 •   Đã xem: 111
Ngày 08/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” bằng hình thức trực tuyến với 68 điểm cầu trong cả nước.
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng

 •   07/05/2020 08:06:08 AM
 •   Đã xem: 175
Ngày 24/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1315-CV/TU thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu nội dung chính của công văn.
Đồng bào các dân tộc Lai Châu tham gia tiếp lương tải đạn phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Lai Châu huy động sức người, sức của trong chiến dịch Điện Biên Phủ

 •   04/05/2020 04:09:27 PM
 •   Đã xem: 173
Kỷ niệm 66 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lai Châu tự hào đã có nhiều đóng góp vào chiến thắng chung của cả dân tộc và đó cũng là động lực quan trọng để Lai Châu tiếp tục xây dựng và phát triển trong những chặng đường tiếp theo.
Phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24

Phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24

 •   22/04/2020 03:27:24 PM
 •   Đã xem: 344
Sáng 21/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 24. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Giàng Páo Mỷ - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Tạp chí của Đảng - tài liệu quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

 •   20/04/2020 01:57:16 PM
 •   Đã xem: 278
Ngày 06/4/2020, Ban Bí thư đã ban hành Thông báo số 173-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung chính của thông báo.
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   16/04/2020 10:39:02 AM
 •   Đã xem: 416
Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; cổ vũ, động viên toàn xã hội phát huy tinh thần cách mạng, phấn khởi, lạc quan, tích cực thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ngày 10/4/2020, Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội ban hành Kế hoạch số 01-KH/TBTT&PV về tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung chính của kế hoạch.
Quyết tâm thực hiện thằng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh quý II/2020

Quyết tâm thực hiện thằng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh quý II/2020

 •   14/04/2020 04:26:05 PM
 •   Đã xem: 222
Quý I/2020 triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh có những thuận lợi, khó khăn về thời tiết bất lợi, tác động do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết liệt thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt kết quả tích cực.
Thư gửi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh

Thư gửi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh

 •   03/04/2020 08:45:15 PM
 •   Đã xem: 668
Nhằm biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những đóng góp của đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trong tỉnh trong việc ngăn chặn, khống chế sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh Covid-19, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cùng cả nước chiến thắng đại dịch, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại điểu Quốc hội tỉnh đã có bức thư gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung bức thư.
Tăng cường kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời, hiệu quả không để dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng

Tỉnh ủy Lai Châu lãnh đạo kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 •   03/04/2020 08:20:27 PM
 •   Đã xem: 290
Ngay sau khi xác nhận có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh vào chiều ngày 24/3, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh để triển khai cấp bách một số nhiệm vụ, thực hiện phương án phòng chống dịch theo cấp độ 2, chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, triển khai ngay việc điều tra, xác minh các trường hợp tiếp xúc có liên quan đến ca bệnh xác định (từ F1-F4), tổ chức cách ly, lấy mẫu theo quy định; thực hiện khoanh vùng, phong tỏa cách ly...
Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

 •   02/04/2020 10:50:11 AM
 •   Đã xem: 241
Trong các ngày (31/3, 02/4) Tỉnh ủy tổ chức công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự buổi công bố có đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Tạm dừng tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân

Tạm dừng tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân

 •   01/04/2020 02:37:43 PM
 •   Đã xem: 125
Ngày 30/3/2020, Văn phòng Tỉnh ủy có Công văn số 846-CV/VPTU về việc tạm dừng tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung của công văn.
Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

 •   31/03/2020 08:52:35 PM
 •   Đã xem: 152
Ngày 31/3/2020, Thường trực Tỉnh ủy đã có Công văn số 1292-CV/TU về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung của công văn.
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

 •   31/03/2020 08:26:26 AM
 •   Đã xem: 156
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, để kiểm soát sự lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ngày 27/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1283-CV/TU về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung chính của công văn.
Đ/c Giáng Páo Mỷ - UVBCHTW Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trạm kiểm soát Pô Tô, huyện Phong Thổ

Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 •   23/03/2020 08:58:58 PM
 •   Đã xem: 266
Trước tình hình dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến hết sức phức tạp, có xu hướng lây lan nhanh, rộng trên nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Thực hiện Công văn số 953/CV-BCĐ, ngày 28/02/2020, số 61/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô rô na gây ra. Ngày 09/3/2020, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1264-CV/TU về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung chính của công văn.
Quang cảnh hội nghị

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

 •   11/03/2020 07:58:04 AM
 •   Đã xem: 542
Sáng 10/3, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Văn kiện dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện trí thức, cán bộ khoa học của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; thành viên Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down