Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hiệu quả thiết thực

Thứ tư - 31/01/2018 09:22 429 0
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), kế hoạch của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2017, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh đảm bảo sâu rộng, thiết thực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Sức lan tỏa từ những cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh
Sức lan tỏa từ những cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt, học tập chuyên đề năm 2017 bằng nhiều hình thức phong phú: hội nghị báo cáo viên trực tuyến, hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, hội nghị toàn tỉnh, truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh-truyền hình tỉnh (toàn tỉnh đã tổ chức 2.140 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề cho 227.966 lượt người); duy trì tốt việc học tập chuyên đề gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý đảm bảo đúng nội dung, thời gian, chất lượng, hiệu quả.

 

Các địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn dễ nhớ, dễ thực hiện và được niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi, giám sát thực hiện (toàn tỉnh có 998 cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức, trong đó trên 700 cơ quan, đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn); tổ chức cho cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ rà soát, bổ sung nội dung kế hoạch học tập và làm theo gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao (có 43.399 cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân với 73.413 việc làm theo); hằng tháng đánh giá kết quả thực hiện nội dung đăng ký trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan và lấy kết quả thực hiện các nội dung đăng ký làm cơ sở nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.  

Các cấp bộ đoàn đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các hoạt động của đoàn với nhiều hình thức: giới thiệu các bài viết của Bác, lời Bác dặn thanh thiếu nhi, tổ chức cho học sinh kể những mẩu chuyện về Bác; phát động và triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động, chương trình, chiến dịch thiết thực, hiệu quả gắn với thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đoàn các cấp (năm 2017, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh huy động 725 ngày công xây dựng vườn hoa thanh niên, ao cá thanh niên, vườn rau thanh niên, trồng được 2.390 cây xanh các loại...; nhận đỡ đầu 61 em học sinh với mức hỗ trợ 500.000đ/em/tháng; phối hợp xây dựng và hoàn thành 01 nhà ở bán trú, 02 phòng học cho học sinh trường Tiểu học số 1 xã Pa Ủ, huyện Mường Tè trị giá 150 triệu đồng; tặng trên 2000 xuất quà cho trẻ em biên giới trị giá 105 triệu đồng. Huyện đoàn Than Uyên phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện nhận ủy thác nguồn vốn vay giúp thanh niên phát triển kinh tế hộ gia đình với tổng dư nợ trên 42 tỷ đồng; phối hợp với xã Mường Mít và các tổ chức tình nguyện phát động chương trình “Tình nguyện mùa đông” trao tặng 388 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học và trường THCS Mường Mít, tổng giá trị 105 triệu đồng…); phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh phát động phong trào “Tuổi trẻ Lai Châu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020”.

 

Duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập, làm theo lời Bác dặn trong Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên (năm 2017, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các đảng ủy trực thuộc đã tổ chức 68 lớp/4.216 học viên). Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông trung học, phòng giáo dục-đào tạo các huyện, thành phố đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12; tổ chức 01 lớp tập huấn/130 cán bộ chuyên môn phòng giáo dục-đào tạo các huyện, thành phố, ban giám hiệu (bí thư chi bộ) các trường THPT về phương pháp, nội dung giảng dạy tài liệu đảm bảo tự nhiên, nhẹ nhàng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; tổ chức tuyên truyền trong các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, hội, đội… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh.

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức: sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, khu dân cư lồng ghép nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động; duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các phương tiện thông tin đại chúng; băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, thông tin lưu động, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các hội thi, hội diễn (Báo Lai Châu: 145 tin, bài; Đài PT-TH tỉnh phát sóng 104 chuyên mục; Đài TT-TH các huyện, thành phố: 667 tin, bài, chuyên mục; ngành văn hóa-thông tin tổ chức 337 buổi tuyên truyền, thông tin lưu động, 44 pano, 816 băng zôn...). Tổ chức phát động, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc tích cực tham gia hưởng ứng “Giải thưởng sáng tác, quảng bác tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Các cấp ủy đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; Ủy ban kiểm tra cấp ủy tổ chức các cuộc kiểm tra chuyên đề, lồng ghép nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng (năm 2017, cấp ủy, UBKT các cấp đã tổ chức 27 cuộc kiểm tra/70 tổ chức đảng và 04 đảng viên; 20 cuộc giám sát/33 tổ chức đảng và 16 đảng viên). Quan tâm đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và giải pháp khắc phục trong thời gian tới; kịp thời phát hiện biểu dương, nhân rộng những gương điển hình trong học tập và làm theo nhân dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2017, toàn tỉnh có 1.399 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 274 lượt tập thể, 1.125 lượt cá nhân được khen thưởng các cấp).

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ tỉnh còn một số hạn chế như: Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa duy trì thường xuyên việc đưa nội dung chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào sinh hoạt định kỳ; chưa gắn việc học tập và làm theo Bác với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ chưa kịp thời; việc xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo của một số cán bộ, đảng viên, quần chúng chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và các cấp học, bậc học hiệu quả chưa rõ nét. Công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo Bác còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn ít.

 

Thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu Chỉ thị 05-CT/TW các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề hành động của Tỉnh ủy “Hành động - Kỷ cương - Hiệu quả” và 02 nội dung đột phá đã được xác định. Phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong xây dựng kế hoạch học tập và làm theo. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống.

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 526 | lượt tải:92

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 368 | lượt tải:53

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 688 | lượt tải:21

Kế số 210-KH/TU, ngày 29 tháng 6 năm 2019 v

Kế hoạch của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

lượt xem: 6030 | lượt tải:621
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down