Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ năm - 24/08/2023 10:38 1.291 0
Ngày 24/8, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. 
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ địa phương các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần “Đoàn kết, hành động, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển”, lựa chọn những mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong cả nhiệm kỳ cũng như trong từng giai đoạn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; sớm xây dựng và ban hành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đồng thời xây dựng, cụ thể hóa bằng 19 nghị quyết chuyên đề, đề án, chỉ thị, kết luận; lãnh đạo xây dựng quy hoạch tỉnh giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn 2050,....

Sau nửa nhiệm kỳ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ đến nay đã có 22/55 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Việc phát triển kinh tế được thực hiện toàn diện, nhanh, bền vững. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân 3 năm (2021 - 2023) ước đạt 3,91%; GRDP bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng/người/năm (tăng 4,12 triệu đồng so với năm 2020).

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện, trong đó tập trung ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, chú trọng xây dựng đường nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án hầm đường bộ Hoàng Liên; đàm phán xây dựng cầu đa năng tại cặp cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà (Trung Quốc); tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư dự án sân bay Lai Châu…
55hai ha
Các đại biểu dự Hội nghị
Song song với phát triển kinh tế, công tác văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. Chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được nâng lên, nhất là y tế ở cơ sở; chủ động, linh hoạt phòng, chống, kiểm soát tốt dịch Covid-19. Bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy gắn với phát triển du lịch. Các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo trung bình giảm 3,4%/năm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện...
 
Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh về an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường, mở rộng và đi vào chiều sâu; ...
 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả quan trọng. Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức theo tinh thần Kết luận số 224-KL/TU; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tổ chức bộ máy cán bộ được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng quy định. Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của HĐND, UBND các cấp có nhiều đổi mới, quyết liệt, hiệu quả; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể hướng mạnh về cơ sở,...

Hội nghị đã nhận được 33 tham luận, trong đó có 15 tham luận trình bày tại Hội nghị; các ý kiến tham luận cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo và tập trung làm rõ thêm những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong nửa đầu nhiệm kỳ; đồng thời đề ra những giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt, thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt bằng những giải pháp căn cơ, đột phá. Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Lãnh đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Chú trọng kết hợp quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước...

Tác giả: Hải Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 713 | lượt tải:89

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2314 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3468 | lượt tải:1204

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3503 | lượt tải:476

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3763 | lượt tải:558
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập59
  • Hôm nay24,892
  • Tháng hiện tại712,070
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,473,836
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down