Lai Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền

Thứ hai - 19/12/2022 02:33 1.989 0
Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, diện tích tự nhiên 9.068,78 km2; có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, 106 xã, phường, thị trấn. Có đường biên giới dài 265,165 km giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), nằm trên địa bàn 22 xã thuộc 4 huyện biên giới. Là khu vực xung yếu của Sông Đà, có vị trí địa chính trị, quân sự, chiến lược trọng yếu trong đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Trao tặng nhà tình nghĩa và tặng quà cho gia đình chính sách
Trao tặng nhà tình nghĩa và tặng quà cho gia đình chính sách
Xác định công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Thực hiện nội dung Chương trình phối hợp đã ký kết giữa Tỉnh ủy Lai Châu và Đảng ủy Quân chủng Hải quân, năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhất là những tháng đầu năm, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Song, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền...
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng các cơ quan tư tưởng - văn hóa, hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo và chủ quyền biển, đảo; về biên giới đất liền, nhất là việc ký kết và thực thi các văn kiện về biên giới trên đất liền (thông qua hướng dẫn tuyên truyền hằng tháng và hướng dẫn chuyên sâu theo sự kiện). Chú trọng việc biên soạn, cung cấp thông tin tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, đã biên tập và phát hành hàng vạn trang tài liệu. Nội dung đảm bảo tính chuyên sâu, thời sự trong đó có nội dung tuyên truyền về biên giới, biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền...

Các cơ quan tư tưởng - văn hóa tỉnh, ban tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện thông tin, tuyên truyền. Các ngành trong khối văn hóa - tư tưởng ban hành 3 kế hoạch; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã ban hành 19 kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền năm 2022 và lồng ghép trong các hướng dẫn tuyên truyền hằng tháng.

Hoạt động tuyên truyền đã có nhiều đổi mới, hướng trọng tâm về cơ sở, phù hợp với phong tục, tập quán và nhận thức của đồng bào các dân tộc. Nội dung tập trung tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, biên giới đất liền, nhất là những nội dung liên quan đến biển, đảo được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành và toàn xã hội, trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững; đấu tranh chống các hoạt động xâm phạm chủ quyền biên giới của Tổ quốc...; tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các sự kiện chính trị, lịch sử của đất nước, của tỉnh.

Các cơ quan báo chí tỉnh đã bám sát nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, duy trì thường xuyên các chuyên mục “Hướng về biển đảo quê hương”, “Vì biển, đảo, biên giới quê hương”, “Biên giới - Hải đảo”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”...Đài PT-TH tỉnh sản xuất, phát sóng gần 1.000 tin, bài, phóng sự, chuyên mục; lựa chọn biên dịch sang 4 thứ tiếng dân tộc (Thái, Dao, Mông, Hà Nhì), tuyên truyền trên trang Fanpage và kênh Youtube, Zalo, Tiktok của Đài. Báo Lai Châu đăng tải gần 500 tin, bài, ảnh tuyên truyền về biển, đảo; gần 440 tin, bài, ảnh về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh có 1 bài ký, 1 bài thơ, 1 bài hát về biển, đảo; 47 bài thuộc thể loại: nhiếp ảnh, mỹ thuật, truyện ngắn, tản văn, thơ, ký, văn nghệ dân gian tuyên truyền về biên giới đất liền. Cổng Thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền 32 tin, bài, ảnh. Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy có 28 tin, bài, ảnh.

Các ấn phẩm mang tính báo chí, website, trang thông tin điện tử các sở, ngành tích cực chia sẻ các tin, bài tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền. Đăng tải 495 tin, bài, ảnh, tổ chức 1 cuộc triển lãm với chủ đề “Một dải biên cương - giữ yên biên thùy” với 162 ảnh triển lãm.

Công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao tiếp tục được triển khai phù hợp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tuyên truyền lồng ghép trong 43 buổi xe lưu động; đưa thông tin về cơ sở 6 buổi; biểu diễn nghệ thuật 6 buổi; chiếu phim lưu động 10 buổi...

Hoạt động tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được đẩy mạnh. Ban tuyên giáo các cấp duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng để cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 10 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, có 40 chuyên đề được thông tin, trong đó lồng ghép tuyên truyền về biển đảo, biêngiới đất liền; ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tuyên truyền 579 buổi/29.710 lượt người tham gia.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã lồng ghép tuyên truyền tại 251 buổi/11.200 hội viên, đoàn viên tham gia. Đồng thời, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân các dân tộc hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Tham mưu Hải quân đã phối hợp tổ chức 02 hội nghị báo cáo viên thông tin chuyên đề tuyên truyền biển, đảo tại các huyện biên giới của tỉnh gắn với tổ chức tặng quà gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó của huyện Mường Tè, trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại huyện Nậm Nhùn.
 
Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền cần tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác và triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Lai Châu và Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Bộ Tham mưu Hải quân. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tin, bài tuyên truyền về biển, đảo, biên giới đất liền trên Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh... Phát huy tốt vai trò của mạng xã hội (Internet, Facebook, Zalo…) trong công tác tuyên truyền. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền để có hình thức định hướng tuyên truyền phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự trên địa bàn./.

Tác giả: Khánh Ly

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 925 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2454 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3678 | lượt tải:1248

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3710 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3985 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay24,372
  • Tháng hiện tại801,413
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,563,179
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down