Lai Châu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Thứ bảy - 30/09/2023 00:01 613 0
Xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác chính trị, tư tưởng, trong những năm qua, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 1327 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng”, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra; xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.
Hình thức tổ chức hội nghị được lựa chọn linh hoạt, nhiều hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở
Hình thức tổ chức hội nghị được lựa chọn linh hoạt, nhiều hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung ương đến cơ sở
Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây bắc của Tổ quốc, có đường biên giới dài 265,165km (trải dài trên 4 huyện) tiếp giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tỉnh có 8 đơn vị hành chính cấp huyện; 106 xã, phường, thị trấn; dân số của tỉnh trên 47 vạn người với 20 dân tộc, tỷ lệ dân tộc thiểu số trên 84%. Xác định công tác nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

 Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, trực tiếp là đồng chí bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới trong xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; chỉ đạo xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đồng bộ trong toàn tỉnh. Hằng năm, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng tại các địa phương, đơn vị. Trong 10 năm (2013-2023), các cấp uỷ đảng đã tổ chức 4.227 cuộc kiểm tra đối với 3.100 tổ chức đảng, 27.112 đảng viên; 4.037 cuộc khảo sát, giám sát đối với 2.392 tổ chức đảng và 15.856 đảng viên.

Bám sát tinh thần nghị quyết và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa, hệ thống tuyên giáo các cấp việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề mới và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng bộ tỉnh gắn với đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí của tỉnh chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng kỳ xuất bản, mở rộng đối tượng phát hành; duy trì, từng bước nâng cao chất lượng các tin, bài trên các chuyên mục: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng; Đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Đảng trong cuộc sống hôm nay”,.... Lựa chọn nội dung cốt lõi biên tập, biên dịch và phát sóng trong các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng Thái, Mông, Dao, Hà Nhì. Các nội dung tuyên truyền của kênh LTV được phát sóng trên vệ tinh VINASAT-1 và được truyền qua mạng internet phát sóng ở tất cả các Đài huyện, thành phố, các Trạm phát lại trong toàn tỉnh; đồng thời được đăng tải trên trang laichautv.vn và các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, kênh Youtube,...

Tỉnh ủy, các cấp ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đảm bảo về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.413 báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, được tổ chức cơ bản chặt chẽ, cơ cấu hợp lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn, đảm bảo về tiêu chuẩn đạo đức, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, có uy tín, kinh nghiệm trong truyền đạt nghị quyết của Đảng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Trong 10 năm, toàn tỉnh tổ chức được 59 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 3.856 lượt người.

Cùng với đó, Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng chú trọng chỉ đạo chuẩn bị tài liệu phục vụ tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. Trong 10 năm, chỉ đạo đặt mua, tiếp nhận và cấp phát 199.667 cuốn tài liệu, hơn 3.000 tờ gấp; biên soạn, phát hành 16.361 cuốn tài liệu phục vụ nghiên cứu, quán triệt, học tập và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy khoá XIII, XIV; cung cấp các file đề cương, video bài giảng tại các hội nghị quán triệt, học tập nghị quyết do Trung ương và Tỉnh ủy tổ chức để báo cáo viên nghiên cứu, tham khảo. Tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết. Nhiều nghị quyết được triển khai tại hội nghị trực tuyến kết nối từ Trung ương đến cấp cơ sở. Các hội nghị được chuẩn bị chu đáo, tổ chức bài bản từ xây dựng chương trình, nội dung chuyên đề, phân bổ thời gian, quản lý người học; phân loại đối tượng trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. Chỉ đạo viết bài thu hoạch sau học tập để đánh giá nhận thức, thái độ của người học, liên hệ với quá trình công tác ở địa phương, đơn vị. Hình thức tổ chức hội nghị được lựa chọn linh hoạt như: hội nghị trực tiếp, trực tuyến; trực tiếp kết hợp trực tuyến; truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,...

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết cơ bản đáp ứng yêu cầu, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và từng địa phương, đơn vị. Hiện nay, 8/8 huyện, thành phố; 106/106 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có phòng họp trực tuyến đảm bảo trang thiết bị kết nối hiện đại. Toàn tỉnh có 961 thiết chế nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, 568 cụm loa truyền thanh. Báo Lai Châu thực hiện tăng số lượng ấn phẩm, tăng kỳ xuất bản và nâng cấp phiên bản điện tử, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng trên kênh LTV, LOV. Các trang, cổng thông tin điện tử, các ấn phẩm mang tính báo chí của tỉnh được quan tâm đầu tư, nâng cấp, là những kênh thông tin kịp thời, hiệu quả tuyên truyền các nghị quyết của Đảng sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh vẫn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như: Một số cấp ủy cơ sở chậm đổi mới các khâu trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; còn lúng túng trong xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Việc biên soạn tài liệu học tập chưa đồng đều, chất lượng còn hạn chế. Một số báo cáo viên trình độ, khả năng truyền đạt còn hạn chế; hiệu quả tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu chưa cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị; việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tuyên truyền, tổ chức học tập nghị quyết tại một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có mặt còn hạn chế. Một số nội dung thiếu tính hấp dẫn, còn ít tin, bài phân tích những điểm mới, nội dung cốt lõi trong các nghị quyết. Hình thức tuyên truyền có thời điểm chưa phong phú, thiếu tính hấp dẫn. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Đảng bộ tỉnh xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 1327; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng. Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các cấp; xây dựng đội ngũ báo cáo viên chuyên sâu ở một số lĩnh vực trọng điểm, thông thạo tiếng dân tộc thiểu số, am hiểu địa bàn. Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; kết hợp hài hòa giữa hình thức học tập trực tuyến và trực tiếp, mở rộng đối tượng tham gia học tập, nâng cao chất lượng thông tin, tạo sự đồng bộ thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy lợi thế của mạng xã hội trong tuyên truyền nghị quyết. Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư cơ sở vật chất, hội trường, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng tại cấp cơ sở, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triền khai thực hiện./.

Tác giả: Minh Hải - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 718 | lượt tải:89

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2316 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3472 | lượt tải:1205

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3507 | lượt tải:477

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3767 | lượt tải:559
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập74
  • Hôm nay24,892
  • Tháng hiện tại714,233
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,475,999
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down