Lai Châu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại

Thứ ba - 06/02/2024 07:54 4.378 0
Năm 2023, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Nhân dân các dân tộc, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền được triển khai khá bài bản, thống nhất; thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, duy trì và tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các tổ chức quốc tế.
Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ góp phần quảng bá hình ảnh Lai Châu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới thăm quan trải nghiệm
Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ góp phần quảng bá hình ảnh Lai Châu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới thăm quan trải nghiệm

Lai Châu có đường biên giới dài 265,165 km tiếp giáp với 3 huyện Giang Thành, Lục Xuân, Kim Bình của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); diện tích tự nhiên 9.068,78 km2; có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (7 huyện, 1 thành phố), trong đó 4 huyện biên giới; 22 xã biên giới.

Với vị trí địa chính trị quan trọng và đặc thù về đa dạng bản sắc văn hóa của 20 dân tộc cùng sinh sống, tỉnh luôn xác định công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, ngay từ đầu năm 2023, Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn địa phương, chủ động ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền năm 2023. Chỉ đạo thành viên xây dựng kế hoạch công tác năm phù hợp với điều kiện của địa phương, từng lĩnh vực và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Ban tuyên giáo các cấp đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, thường xuyên tham mưu định hướng công tác thông tin đối ngoại gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Nội dung tập trung tuyên truyền các hoạt động thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới Tổ quốc.

Sau khi dịch Covid -19 được kiểm soát, các hoạt động đối ngoại của tỉnh diễn ra sôi động, hiệu quả. Việc đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền được chú trọng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy vai trò của phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm mang tính báo chí, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành trong tuyên truyền. Báo Lai Châu đã đăng tải 540 tin, bài, ảnh. Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh 205 tin, bài, phóng sự. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đã tuyên truyền 1.200 tin, bài, ảnh, văn bản. Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở Ngoại vụ đăng 218 tin, bài. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 56 bài.Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh đăng tải 1.120 tin, bài, ảnh tuyên truyên truyền. Chú trọng phát huy vai trò internet, mạng xã hội trong tuyên truyền; lựa chọn, biên dịch nội dung ra tiếng của các dân tộc để tuyên truyền. Duy trì thường xuyên các chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Chính sách pháp luật”, “Thông tin chính sách và đối thoại chính sách”, “An ninh Lai Châu”, “Sắc màu văn hóa các dân tộc”... tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Lai Châu, những giá trị văn hóa, lịch sử, thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh... góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc nhất là đối với thế hệ trẻ.

Đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, du lịch, tuyên truyền cổ động trực quan, biểu diễn nghệ thuật, quảng bá du lịch góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Phối hợp tổ chức thành công Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 năm 2023. Đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc có số dân dưới 10.000 người và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023 thu hút đông đảo vận động viên, du khách đến tham quan, trải nghiệm tại tỉnh... Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội - VITM, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng...

Năm 2023, Lai Châu đón và phục vụ 1.045.000 lượt khách (trong đó: khách nội địa là 1.029.500 lượt; khách quốc tế 15.500 lượt) tăng 37,1% so với năm 2022; tổng doanh thu ước đạt 784,309 tỷ đồng, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác thông tin đối ngoại được đẩy mạnh thông qua các hoạt động thương mại, xúc tiến hợp tác phát triển kinh tế; biên soạn sách, ấn phẩm về kinh tế, xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; tiềm năng, lợi thế của tỉnh cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hỗ trợ 13 doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu nghiên cứu thị trường, cơ hội đầu tư tại tỉnh. Đồng thời, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các hội nghị, hội chợ tìm kiếm cơ hội đầu tư quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với bạn bè trong và ngoài nước...

Hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân được chú trọng nhằm thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Các ngành chức năng, các huyện biên giới đã đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả. Duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, các tỉnh Bắc Lào, các tổ chức nước ngoài; các đoàn khách nước ngoài đến công tác tại tỉnh, các đoàn cán bộ của tỉnh đi học tập, nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài. Tỉnh đã tổ chức 30 đoàn với 368 lượt người và 33 cá nhân đi công tác nước ngoài; tiếp đón 95 đoàn với 680 lượt khách đến thăm và làm việc tại tỉnh.

Thực hiện tốt công tác tuần tra biên giới, bảo vệ đường biên, mốc giới; tăng cường quản lý biên giới, nhất là hoạt động xuất nhập cảnh, kiên quyết ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Gắn thông tin đối ngoại với đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, giúp cho các nước hiểu rõ hơn về tình hình của Việt Nam, nhất là vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình ảnh miền đất, con người, tiềm năng, thế mạnh của Lai Châu chưa phong phú, thiếu tính hấp dẫn; chưa có nhiều bài viết chuyên sâu đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xuyên tạc, bóp méo, sai sự thật, thù địch liên quan đến thông tin đối ngoại; bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới của Tổ quốc.

Thời gian tới, để góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, công tác thông tin đối ngoại cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm “Chính xác, đa dạng, kịp thời, linh hoạt, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng”, cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ đạo, định hướng về công tác thông tin đối ngoại trọng tâm là Kết luận số 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Đề án số 05-ĐA/TU về mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác thông tin đối ngoại; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; phát huy tốt vai trò của mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, hoạt động thông tin lưu động, chiếu bóng vùng cao... Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực tạo niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân, quyết tâm phấn đấu về đích sớm nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 341 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2060 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3100 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3139 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3382 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập186
  • Hôm nay15,035
  • Tháng hiện tại533,136
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,294,902
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down