Lai Châu tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại

Thứ hai - 28/11/2022 08:44 3.410 0
Năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và của tỉnh có những thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Đoàn công tác Hiệp hội Hợp tác kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam sản phẩm nông nghiệp đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu
Đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Đoàn công tác Hiệp hội Hợp tác kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan - Việt Nam sản phẩm nông nghiệp đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu
Lai Châu có đường biên giới dài 265,165 km tiếp giáp với 3 huyện Giang Thành, Lục Xuân, Kim Bình của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với ba tỉnh Phongsaly, Oudomxay, Luang Prabang, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Xác định được tầm quan trọng của công tác đối ngoại, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại; tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.  

Ban tuyên giáo các cấp đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, thường xuyên tham mưu định hướng công tác thông tin đối ngoại gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương.

Việc đổi mới nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền được chú trọng với các hình thức đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm mang tính báo chí, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành. Báo Lai Châu đăng tải 450 tin, bài, ảnh, phóng sự, video clip tuyên truyền.  Đài PT-TH tỉnh sản xuất, phát sóng hơn 500 tin, bài, phóng sự. Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh đăng tải, phát sóng 831 tin, bài, ảnh. Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở Ngoại vụ đăng tải 236 tin, bài. Duy trì thường xuyên các chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Chính sách pháp luật”, “Thông tin chính sách và đối thoại chính sách”, “An ninh Lai Châu”, “Sắc màu văn hóa các dân tộc”... tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Lai Châu, những giá trị văn hóa, lịch sử, thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, du lịch, tuyên truyền cổ động trực quan, biểu diễn nghệ thuật, quảng bá du lịch góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Tổ chức thành công tuần Du lịch – văn hóa Lai Châu năm 2022 thu hút hơn 70 nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến tỉnh, tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội – VITM, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh... Ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện lồng ghếp tuyên truyền lưu động, đưa thông tin về cơ sở; tổ chức 4 cuộc trưng bày ảnh chuyên đề, ảnh triển lãm tại các huyện Nậm Nhùn, Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ thu hút 9.700 lượt khách thăm quan, trải nghiệm.

Công tác thông tin đối ngoại được đẩy mạnh thông qua các hoạt động thương mại, xúc tiến hợp tác phát triển kinh tế; biên soạn sách, ấn phẩm về kinh tế, xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; tiềm năng, lợi thế của tỉnh cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân được chú trọng nhằm thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, các tỉnh Bắc Lào, các tổ chức nước ngoài; các đoàn khách nước ngoài đến công tác tại tỉnh, các đoàn cán bộ của tỉnh đi học tập, nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài. Năm 2022 toàn tỉnh đón 77 đoàn/586 lượt khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh. Thực hiện tốt công tác tuần tra biên giới, bảo vệ đường biên, mốc giới; phòng, chống dịch Covd-19... Gắn thông tin đối ngoại với đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, giúp cho các nước hiểu rõ hơn về tình hình của Việt Nam, nhất là vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình ảnh miền đất, con người, tiềm năng, thế mạnh của Lai Châu chưa phong phú, thiếu tính hấp dẫn, hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại ở một số cơ quan, địa phương chưa cao, chưa có nhiều tin, bài phân tích, định hướng trước các sự kiện lớn, dư luận quan tâm để góp phần đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch.

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường nhất là vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, thiên tai, dịch bệnh.... Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, chế độ. Trên địa bàn tỉnh, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền “Nhà nwocs Mông”, kích động di cư tự do nhằm chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc, đòi hỏi công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại phải luôn bám sát thực tiễn, hấp dẫn, linh hoạt, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại. Tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương diễn ra trong năm 2023. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại theo hướng đa dạng, hấp dẫn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp trong thông tin đối ngoại, tổ chức các hoạt động đối ngoại. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, nhất là các vấn đề dư luận quan tâm, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, địa phương, đối ngoại Nhân dân. Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, mạng xã hội trong việc thông tin tuyên truyền. Duy trì tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, ngoại giao Nhân dân khu vực 2 Bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, giữa tỉnh Lai Châu với các tỉnh Bắc Lào nhằm vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, tăng cường sự hợp tác về kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Chủ động, thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng; nâng cao năng lực dự báo, kịp thời đấu tranh phản bác trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của Đảng, Nhà nước và của tỉnh./.

Tác giả: Lý Tải

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 801 | lượt tải:98

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2371 | lượt tải:72

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3557 | lượt tải:1222

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3589 | lượt tải:489

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3854 | lượt tải:574
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập109
  • Hôm nay22,280
  • Tháng hiện tại748,433
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,510,199
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down