Lai Châu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo trong tình hình mới

Thứ bảy - 10/12/2022 20:19 692 0
Phát huy vai trò, tầm quan trọng của báo chí trong công tác tuyên truyền, triển khai thực các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thời gian qua Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.
Hội nhà báo tỉnh tập huấn nghiệp vụ báo chí
Hội nhà báo tỉnh tập huấn nghiệp vụ báo chí
Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị được chú trọng. Trên cơ sở xác định “báo chí là phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu, có vai trò to lớn trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng đúng đắn dư luận xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đóng góp tích cực, có hiệu quả vào mọi thắng lợi của cách mạng”, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, các quy định của Trung ương về báo chí tới cán bộ, đảng viên, các hội viên - nhà báo, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của báo chí và hội nhà báo trong tình hình mới.

Để phát huy vai trò của báo chí trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Tỉnh ủy đã tổng kết Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ giai đoạn 2016 - 2020” và ban hành Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 về tiếp tục thực hiện Đề án và Kế hoạch số 61-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có nhiệm vụ về phát triển hoạt động các cơ quan báo chí của tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành quy định về mức chi trả chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh; quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí... tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh và sự phát triển của báo chí địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đánh giá, định hướng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh (thông qua hướng dẫn tuyên truyền, thông báo hoạt động báo chí hằng tháng, báo cáo hoạt động báo chí); định kỳ hằng quý phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí để hoạt động của báo chí đi vào nền nếp, đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đồng thời, đây cũng là diễn đàn để trao đổi thông tin nghiệp vụ 2 chiều giữa các cơ quan quản lý, định hướng báo chí với các cơ quan báo chí, nhất là đội ngũ những người làm báo.

Thường xuyên chăm lo, động viên, khuyến khích các cơ quan báo chí và những người làm báo trong tỉnh nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, lễ tết, đầu xuân năm mới; hằng năm tổ chức xét tặng thưởng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc, phát thanh viên tiêu biểu. Năm 2022, tổ chức thành công Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng, Ban tổ chức Giải đã xét trao giải cho các tác phẩm tham dự bao gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải Khuyến khích và 2 giải phụ cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hội Nhà báo tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Giải Báo chí tỉnh Lai Châu lần thứ I năm 2021 - 2022, có 235 tác phẩm của các tác giả là phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, ấn phẩm mang tính báo chí của tỉnh, báo Trung ương thường trú tại tỉnh tham dự. Ban Tổ chức Giải đã lựa chọn 56 tác phẩm tiêu biểu thuộc 5 loại hình báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí trao giải, tổng số tiền thưởng 110 triệu đồng. Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và ban hành Thể lệ Cuộc thi báo chí với chủ đề: “Công an Lai Châu vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân”.  

Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển tổ chức hội và hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đến nay Hội Nhà báo tỉnh có 95 hội viên sinh hoạt tại 3 chi hội (Báo Lai Châu 32 hội viên, Đài Phát thanh - Truyền hình 55 hội viên, Hội Văn học - Nghệ thuật 8 hội viên); Câu lạc bộ Nhà báo trẻ: 56 hội viên. Hội Nhà báo tỉnh đã có sự đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thường xuyên tổ chức Hội báo xuân tại tỉnh, tham gia Hội báo Toàn quốc, các Giải báo chí do các bộ, ban ngành Trung ương tổ chức, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền trên báo chí. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu học hỏi kinh nghiệm với đồng nghiệp trong cả nước, tham gia các hội thảo, các buổi tọa đàm về báo chí...; quan tâm bồi dưỡng, phát triển đảng viên trẻ trong đội ngũ hội viên. Thực hiện Đề án Hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, giai đoạn 2016-2021, Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu đã hỗ trợ 66 tác phẩm với tổng số tiền hỗ trợ 286.500.000 đồng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,  lý luận chính trị cho đội ngũ những người làm báo được chú trọng. Năm 2022, tổ chức lớp tập huấn báo chí “Viết về công tác Xây dựng Đảng” cho 40 học viên là hội viên Hội Nhà báo tỉnh, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, các cơ quan có ấn phẩm mang tính báo chí. Thông qua lớp tập huấn đã nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; gợi mở một số đề tài để tham gia Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng giai đoạn 2022 - 2025 và tham gia Giải báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng.

Việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp, quyền tác nghiệp, xử lý đơn thư khiếu nại, khiếu kiện được Hội Nhà báo tỉnh và các chi hội thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Định kỳ hằng năm, Ban Kiểm tra - Hội Nhà báo tỉnh kiểm tra hoạt động của 3 chi hội trực thuộc với các nội dung: việc chấp hành Điều lệ Hội, quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, hội phí, khen thưởng, kỷ luật hội viên... Vì vậy, trên địa bàn tỉnh không có tình trạng cản trở hoạt động nghiệp vụ của phóng viên, không có đơn thư khiếu nại liên quan tới việc báo chí thông tin không đúng sự thật và nhà báo vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp.

Tuy nhiên, nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh có việc chậm đổi mới, chất lượng hoạt động có nội dung còn hạn chế, đa số các hội viên đều là phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phải đi cơ sở nhiều nên việc tập hợp triển khai các công việc của Hội đến các hội viên gặp  nhiều khó khăn.

Thời gian tới, để tiếp tục xây dựng Hội Nhà báo tỉnh thật sự vững mạnh, phát huy khả năng, trí tuệ, nhiệt tình và tâm huyết của hội viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; Kết luận số 224-KL/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 61-KH/TU. Phát huy vai trò Hội Nhà báo tỉnh quan tâm, chăm lo quyền và lợi ích của hội viên; đẩy mạnh theo dõi, giám sát, kiểm tra việc hoạt động, hành nghề báo chí. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, sức hấp dẫn của tổ chức Hội; duy trì và nâng cao hội báo xuân hằng năm; khuyến khích, động viên các hội viên tham gia các cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí, văn học - nghệ thuật do Trung ương Hội, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh tổ chức, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền trên báo chí góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 873 | lượt tải:106

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2420 | lượt tải:73

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3627 | lượt tải:1237

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3658 | lượt tải:500

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3930 | lượt tải:587
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập73
  • Hôm nay25,505
  • Tháng hiện tại779,499
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,541,265
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down