Lai Châu tăng cường thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội

Thứ năm - 18/08/2022 22:43 876 0
Xác định vai trò của bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Trong những năm qua, các cấp uỷ đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 28/01/2019 về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Hội nghị tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Hội nghị tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả với mục tiêu “hướng tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện, chú trọng tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW và các văn bản của tỉnh, quy định mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh... thường xuyên duy trì tin, bài trong chuyên mục “Hướng tới bảo hiểm toàn dân”. Hình thức thông tin tuyên truyền đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động. Tổ chức hội nghị đối thoại chính sách, tuyên truyền trực tiếp đến nhân dân; tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng, phù hợp với đặc thù dân cư, địa lý, tập quán sinh hoạt và văn hóa góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Công tác vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp góp phần quan trọng vào kết quả phát triển đối tượng tham gia. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2019 là 30.181 người, năm 2020 là 29.187 người, năm 2021 là 29.000 người. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019 là 2.009 người, năm 2020 là 5.836 người; năm 2021 là 10.000 người. Số người tham gia bảo hiểm y tế đến nay là 386.737 người đạt 86,1% tỷ lệ dân số. Để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do không có thẻ bảo hiểm y tế, 6 tháng đầu năm 2022, ngành Bảo hiểm xã hội đã tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 40 người tại huyện Tân Uyên và thành phố Lai Châu với số tiền 22.367.880 đồng; phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trao tặng 170 sổ BHXH và 420 thẻ BHYT cho người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại 3 huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ góp phần quan trọng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo và chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của Nhân dân.

Phương thức hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đổi mới. Chú trọng việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ. Kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội. Triển khai ứng dụng hiệu quả phần mềm nghiệp vụ, tin học hóa trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm, liên thông dữ liệu các nghiệp vụ quản lý thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bằng thẻ điện tử. Tỉ lệ giao dịch điện tử trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội: Năm 2019 là 41,7%, năm 2020 là 50,9%, năm 2021 là 79,66%. Mức độ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (tỷ lệ so với số dịch vụ công đang cung cấp): Tổng số dịch vụ công đang cung cấp năm 2019 là 27, năm 2020 là 27, năm 2021 là 25. Số dịch vụ công trực tuyến của BHXH Việt Nam trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2019 là 27 chiếm 100%, năm 2020 là 27 chiếm 100%, năm 2021 là 25 chiếm 100%.

Triển khai thành công ứng dụng "VssID-Bảo hiểm xã hội số" trên nền tảng thiết bị di động giúp người dân dễ dàng tra cứu, kiểm tra thông tin đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, sử dụng thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 40.000 người tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã có sự chuyển biến tích cực. Ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan thực hiện tốt chế độ chính sách bảo hiểm y tế, tạo các điều kiện thuận lợi để đảm bảo cho người tham gia được hưởng kịp thời, đầy đủ các quyền lợi theo quy định, đặc biệt trong thời gian thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Định kỳ đánh giá tình hình sử dụng nguồn kinh phí, tham mưu, đề xuất giải pháp quản lý, điều hành việc sử dụng nguồn kinh phí, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Bên cạnh kết quả đạt được, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhưng chậm, việc duy trì người dân tiếp tục tham gia gặp nhiều khó khăn. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc truyền thông và phát triển đối tượng tham gia hiệu quả chưa cao.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách về BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển người tham gia trên địa bàn tỉnh thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, tiếp tục đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên nhân dịp năm học mới. Tập trung đôn đốc thu, thu nợ; rà soát, tổng hợp các đơn vị nợ báo cáo UBND tỉnh, tăng cường công tác hậu kiểm đơn vị... Quản lý chặt chẽ người thụ hưởng; thường xuyên rà soát thông tin quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt để tuyên truyền vận động chuyển sang hình thức nhận qua thẻ ATM. Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành; thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch; tăng cường thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng, lạm dũng quỹ BHXH, BHYT. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đúng các quy trình thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015; tăng cường, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của công chức, viên chức, lao động; thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp./.

Tác giả: Khánh Ly

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 348 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2067 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3107 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3146 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3388 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập95
  • Hôm nay17,947
  • Tháng hiện tại536,048
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,297,814
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down