Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia

Thứ ba - 17/01/2023 00:56 5.241 0
Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc có diện tích tự nhiên 9.068,78 km2; 265,165 km đường biên giới giáp với Trung Quốc. Có 8 đơn vị hành chính cấp huyện; 106 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 4 huyện, 22 xã biên giới. Là khu vực xung yếu của Sông Đà, có vị trí địa chính trị, quân sự, chiến lược trọng yếu trong đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng tham gia phát triển kinh tế khu vực biên giới
Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng tham gia phát triển kinh tế khu vực biên giới
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia đến sự ổn định chính trị, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong những năm qua, các cơ quan báo chí của tỉnh, báo Trung ương thường trú tại tỉnh đã tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam, các hoạt động về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, phản ánh về hoạt động của bộ đội biên phòng giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị... Qua đó, đã góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.

Bước vào năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gây khó khăn trong hoạt động tác nghiệp của phóng viên. Thực hiện nội dung phối hợp tuyên truyền, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, tuyên truyền đầy đủ, trung thực, toàn diện các hoạt động về biên giới và bộ đội biên phòng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tìm hiểu thông tin của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Trong năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giới thiệu 52 đoàn/148 lượt phóng viên các cơ quan báo chí đi cơ sở trên các tuyến biên giới, tuyên truyền, phản ánh sinh động các hoạt động về xây dựng đơn vị, trực sẵn sàng chiến đấu, công tác đối ngoại biên phòng, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bão lụt, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tham gia xây dựng, củng cố, phát triển cơ sở chính trị, kinh tế, xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới.

Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường tin, bài trên chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Quốc phòng Lai Châu”, “An ninh Lai Châu”, thường xuyên đăng tải tin, bài, phóng sự trên các ấn phẩm báo Lai Châu thường kỳ, báo cuối tuần, báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao, báo điện tử, chương trình phát thanh, truyền hình tiếng phổ thông; biên dịch phát sóng trên các chương trình phát thanh, truyền hình bằng các thứ tiếng (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì). Nhân kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng Biên phòng, Ngày Biên phòng toàn dân ra số báo đặc biệt, mở chuyên trang, đăng tải các bài viết, tin quan trọng về các mặt công tác của lực lượng Biên phòng. Báo Lai Châu đăng tải 216 tin, bài, phóng sự viết về các hình ảnh, hoạt động đối công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thực hiện các nhiệm vụ chính trị như: giúp đỡ Nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói, giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, công tác đối ngoại biên phòng của Bộ đội biên phòng tỉnh. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu xây dựng 24 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, 103 tin, 151 bài, phóng sự với gần 1.000 phút phát sóng.

Hội văn học Nghệ thuật tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh nét đẹp văn hoá, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới tới cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc, các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các cấp thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật trên Tạp chí Văn nghệ Lai Châu, phát hành 1.300 cuốn/số đến với các đồn, trạm, tổ, chốt Biên phòng, các điểm văn hóa xã ở khu vực biên giới..., trong đó có trên 30 tác phẩm văn học nghệ thuật, bài phản ánh về các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh và Nhân dân khu vực biên giới.
 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy, các ấn phẩm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí Trung ương  thường trú tại tỉnh đã thường xuyên khai thác, đăng tải 305 tin, bài, 502 ảnh, phóng sự về các mặt công tác, hoạt động của bộ đội biên phòng, về phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc về bảo vệ vững chắc phên dậu vững chắc phía Tây Bắc của Tổ quốc.

Tuy nhiên, thông tin tuyên truyền có nội dung chưa phong phú, đa dạng; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế, có thời điểm chưa thường xuyên, liên tục; hình thức tuyên truyền đôi khi còn đơn điệu, thiếu tính hấp dẫn.

Thời gian tới, để tiếp tục tuyên truyền đậm nét về các hoạt động của Bộ đội biên phòng và đồng bào các dân tộc nơi biên giới, cổ vũ, động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh và Nhân dân cả nước chung tay, góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền biên giới Quốc gia, về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác bảo vệ chủ quyền biên giới với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đảm bảo sinh động, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; trong đó đặc biệt chú trọng phát huy vai trò báo chí. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hướng dẫn tuyên truyền của Trung ương, của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên từng số báo, chương trình phát thanh - truyền hình. Duy trì thường xuyên các chuyên trang, chuyên mục trên báo chí, phản ánh toàn diện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, trong đó có hoạt động của Bộ đội biên phòng tỉnh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong Bộ đội biên phòng; gương người tốt việc tốt trong lực lượng Bộ đội biên phòng... Quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên nâng cao chất lượng tin, bài viết, phóng sự. Tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền trên báo chí Trung ương; đồng thời phối hợp giữa các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh và báo chí địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về miền đất, văn hóa, con người Lai Châu và tiềm năng thế mạnh góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh./.
 

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 924 | lượt tải:111

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2454 | lượt tải:74

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3677 | lượt tải:1247

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3709 | lượt tải:507

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3983 | lượt tải:595
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập67
  • Hôm nay23,950
  • Tháng hiện tại800,991
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,562,757
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down