Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền

Thứ tư - 18/05/2022 04:53 572 0
Xác định công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua, Tỉnh ủy, các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tham mưu Hải quân tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo (Hội nghị thông tin về biển, đảo tại huyện Mường Tè)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Tham mưu Hải quân tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo (Hội nghị thông tin về biển, đảo tại huyện Mường Tè)
Với đặc thù của tỉnh biên giới có 265,165 km đường biên, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Tỉnh ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo gắn với tuyên truyền về phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới Tổ quốc. Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm linh hoạt, chính xác, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, chú trọng phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo và chủ quyền biển, đảo, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; việc phát triển bền vững biển, đảo, các ngành kinh tế biển nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông, những chứng cứ lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; đẩy mạnh tuyên truyền về biên giới đất liền, nhất là việc ký kết và thực thi các văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào…

Đặc biệt, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Tỉnh ủy Lai Châu và Đảng ủy Quân chủng Hải quân về tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền, từ năm 2019 đến nay công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo. Bám sát chỉ đạo, định hướng, nội dung chương trình phối hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền biển, đảo gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tổ chức 5 hội nghị báo cáo viên thông tin chuyên đề tuyên truyền biển, đảo tại tỉnh và các huyện, thành phố; 6 đợt trao quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại các huyện tại các huyện Sìn Hồ, Than Uyên, Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng đa dạng, hướng trọng tâm về cơ sở. Thường xuyên duy trì việc tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp, thông tin thời sự; biên soạn các tài liệu tuyên truyền; cấp phát Báo Hải quân đến các ngành, đồn biên phòng trong tỉnh nhằm cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền. Các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền tại 200 buổi chiếu phim lưu động; 48 buổi biểu diễn nghệ thuật; 40 buổi thông tin lưu động, thông tin về cơ sở. Xây dựng chuyên đề tuyên truyền với 100 tư liệu, hình ảnh với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã lồng ghép tuyên truyền tại 575 buổi với hơn 25.500 hội viên, đoàn viên tham gia. Tuyên truyền hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương, cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”; “Biên cương Tổ quốc tôi”...

Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên duy trì chuyên mục “Vì biển, đảo, biên giới quê hương”, “Quốc phòng Lai Châu”, “Vì chủ quyền biên giới”, “An ninh Lai Châu”, “Tự hào người lính”, “Biên giới và Hải đảo”, lựa chọn nội dung phù hợp biên dịch thành 4 thứ tiếng (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì), đã đăng tải hơn 1.000 tin, bài, phóng sự tuyên truyền. Tạp chí Văn nghệ Lai Châu và trang thông tin điện tử tổng hợp đã đăng tải, xuất bản 12 bút ký, ghi chép, phóng sự; 7 ca khúc, 14 tác phẩm sáng tác (thơ, văn học…); 48 tác phẩm ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật; 9 tác phẩm mỹ thuật tuyên truyền. Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy, Cổng thông tin đối ngoại tỉnh, các ấn phẩm mang tính báo chí, website, trang thông tin điện tử các sở, ngành tích cực chia sẻ các tin, bài tuyên truyền; các bài nghiên cứu, đánh giá, phân tích, bình luận của các học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài nước…góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo, biên giới của Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: Nội dung thông tin, hình thức tuyên truyền ở cơ sở có mặt chưa phong phú, đa dạng, chưa thực sự phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao; báo chí chưa có nhiều bài viết chuyên sâu phản bác, các luận điệu sai trái, thù địch liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh thời gian tới cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, các ngành chức năng trong định hướng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền theo chương trình, kế hoạch đã ký kết giữa Tỉnh ủy Lai Châu với Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Phát huy vai trò nòng cốt của ban tuyên giáo các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên không gian mạng. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thế hệ trẻ những kiến thức lịch sử, cơ sở pháp lý về chủ quyền biển, đảo; công tác phân giới cắm mốc; nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân nhất là thế hệ trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền của Tổ quốc./.

Tác giả: Hoàng Hợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số 02-TB/HĐ

Thông báo tuyển dụng người vào làm công tác cơ yếu tại Huyện ủy Sìn Hồ năm 2023

lượt xem: 48 | lượt tải:21

Số 729-CV/BTGTU

Công văn v/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (Kèm theo Thể lệ Cuộc thi)

lượt xem: 2889 | lượt tải:487

Số 173-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, Giải báo chí tỉnh Lai Châu về xây dựng Đảng - năm 2023

lượt xem: 2315 | lượt tải:79

Số 171-KH/BTGTU

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

lượt xem: 2433 | lượt tải:86

Số 19-CT/TU

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

lượt xem: 3075 | lượt tải:319
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập50
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại849,750
  • Tháng trước700,931
  • Tổng lượt truy cập22,835,398
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down