Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng

Thứ năm - 07/05/2020 08:06 563 0
Ngày 24/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1315-CV/TU thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu nội dung chính của công văn.
1. Các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư và Thông tri số 05-TT/TU, ngày 11/11/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong toàn Đảng bộ.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phải nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, xác định đây là tài liệu sinh hoạt đảng và tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Nêu cao trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; có hình thức phù hợp để sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua. Đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong các tổ chức đảng trực thuộc; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng.

Đối tượng và kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Đảng thực hiện theo Công văn số 47-CV/TU, ngày 31/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Công văn số 96-CV/TU, ngày 09/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thống nhất trong việc mua báo, tạp chí của Đảng.

2. Báo Lai Châu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, nội dung sinh động, hấp dẫn, tăng tính thuyết phục đối với hệ thống chính trị, bạn đọc, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chú ý các đối tượng khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

3. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương./.

Tác giả bài viết: Ban Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 61-KH/TU

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 224-KL/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh"

lượt xem: 51 | lượt tải:8

Số 91-TB/VPTU

Thông báo kết quả chỉ định thầu

lượt xem: 1320 | lượt tải:146

Số: 4049/KH-UBND

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

lượt xem: 990 | lượt tải:109

Số: 17/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022

lượt xem: 1688 | lượt tải:33
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down