Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Thứ năm - 15/06/2023 23:50 3.176 0
Ngày 15/6, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Vũ Mạnh Hà  - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29
Các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29
Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường THPT, PTDT nội trú, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng.
 
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT đã đạt được những kết quả rất tích cực. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Nhận thức của cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ đảng viên và Nhân dân về giáo dục và yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện về GD&ĐT được nâng lên. Các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết được cụ thể hóa và triển khai tích cực, 11/11 chỉ tiêu được xác định theo Chương trình hành động số 69-CTr/TU đều đạt và vượt, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong việc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 8/8 huyện, thành phố; 106/106 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở các độ tuổi đều vượt so với các mục tiêu đề ra. Chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 so với năm học 2012-2013: Trẻ dưới 3 tuổi đạt 26,70% tăng 14,6%; trẻ từ 3 đến 5 tuổi đạt 99,7% tăng 3,2%, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 99,9%; duy trì tỷ lệ trẻ được học 2 buổi/ngày; 100% trẻ em 5 tuổi là người dân tộc thiểu số được chuẩn bị tốt tiếng Việt trước khi vào lớp 1…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thực hiện; thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 30/9/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020, đến nay các chỉ tiêu về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, đặc biệt là cấp xã cơ bản đạt mục tiêu Nghị quyết, cụ thể: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với cán bộ, công chức, viên chức (cấp tỉnh, cấp huyện) được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định đạt 100%, trong đó cán bộ, công chức đạt trình độ đại học trở lên 88%, viên chức có trình độ từ đại học trở lên đạt 46%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT hai hệ vào học nghề đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật đạt 55,9%.

Từ năm 2013 đến tháng 4/2023, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 99 đơn vị sự nghiệp giáo dục. Sau sắp xếp toàn tỉnh có 341 đơn vị sự nghiệp giáo dục, trong đó có 332 đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và 9 đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Sáp nhập 3 đơn vị trường (Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú, Trung cấp Y tế và Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu) thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu. Hiện có 194/332 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 58,43%. Có 73,1% trường được công nhận đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn; 101.416 gia đình học tập; 1.602 dòng họ học tập; tôn vinh, khen thưởng 308 gia đình học tập, 209 dòng họ học tập, 153 cộng đồng học tập, 157 đơn vị học tập tiêu biểu...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn còn một số bất cập: Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời, nội dung, hình thức, cách thức chưa phù hợp. Việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết có thời điểm chưa bài bản, thiếu quyết liệt. Chưa xác định được những nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và từng địa phương để tập trung triển khai thực hiện. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn thiếu và không cân đối giữa các môn học, các địa phương; ...

Các tham luận được trình bày tại Hội nghị tập trung vào các vấn đề: Kết quả điều tra dư luận xã hội về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và công tác phối hợp trong việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; công tác chỉ đạo việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; giải pháp, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả cấp ủy, chính quyền các cấp, tập thể, cá nhân, hộ gia đình đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW thời gian qua.
 
Để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 29-NQ/TW. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của ngành Giáo dục. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường chuẩn quốc gia..., quyết tâm đưa giáo dục và đào tạo của tỉnh ngày càng khởi sắc cùng cả nước.
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 48 tập thể, 55 cá nhân, 16 hộ gia đình đã có thành tích tiêu biểu trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
 

Tác giả: Bích Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 350 | lượt tải:43

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2070 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3109 | lượt tải:1139

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3148 | lượt tải:429

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3390 | lượt tải:498
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập133
  • Hôm nay19,333
  • Tháng hiện tại537,434
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,299,200
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down