Quý I-2018, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tích cực

Thứ bảy - 21/04/2018 14:19 276 0
Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, tập trung vào sản xuất nông nghiệp, đảm bảo thời vụ và diện tích gieo trồng; sản xuất công nghiệp tăng khá, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển. Văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại được duy trì, phát triển.
Đảm bảo gieo cấy lúa và cây trồng vụ Đông Xuân kịp thời vụ  với trên 6,7 nghìn ha
Đảm bảo gieo cấy lúa và cây trồng vụ Đông Xuân kịp thời vụ với trên 6,7 nghìn ha
Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; chủ động phòng, chống và khắc phục thiệt hại do rét đậm, rét hại, đảm bảo gieo cấy lúa và cây trồng vụ Đông Xuân kịp thời vụ với trên 6,7 nghìn ha lúa và 1,3 nghìn ha ngô, tăng diện tích so với cùng kỳ năm 2017. Diện tích cây chè, quế, sơn tra, mắc ca, cây ăn quả được chăm sóc tốt gắn với chuẩn bị trồng mới theo kế hoạch. Rừng tiếp tục được bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và phát triển tốt gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức công bố quyết định công nhận 04 xã nông thôn mới ; đồng thời rà soát, đánh giá hiện trạng triển khai các giải pháp thực hiện các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có mức tăng trưởng khá, giá trị ước đạt 766 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2020), bằng 16,5% kế hoạch, tăng 29,6% so với cùng kỳ; một số sản phẩm tăng cao như: Chè các loại 238 tấn, tăng 1,28%; đá xây dựng 184,4 m3, tăng 13,38%; điện phát ra 844,1 triệu kwh, tăng 31,53%;... Thị trường hàng hóa, giá cả được chú trọng quản lý, kiểm tra, kiểm soát đảm bảo ổn định giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán. Chỉ số giá tiêu dùng trong quý I giảm 0,99% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 2,8 triệu USD, đạt 25,5% kế hoạch. Du lịch tiếp tục được quan tâm chỉ đạo phát triển và có nhiều tín hiệu đáng mừng, các tour, tuyến, điểm du lịch, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động du lịch tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng; lượng khách du lịch tăng cao với gần 68 nghìn lượt khách, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 106 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Dịch vụ vận tải, bưu chính viễn thông duy trì phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Tổng thu ngân sách địa phương đạt 2.068 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 325 tỷ đồng, bằng 18% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 1.582 tỷ đồng, bằng 20% dự toán. Tổng huy động vốn của các ngân hàng thương mại đạt 14.752 tỷ đồng, tăng 0,1% so với cuối năm 2017, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 5.154 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 14.302 tỷ đồng, tăng 1,92% so với cuối năm 2017, nợ xấu chiếm 2,91% dư nợ. Chỉ đạo sát sao việc hoàn thiện thủ tục và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; sớm giao vốn đầu tư và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018, đạt 22,6% kế hoạch năm. Công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh được quan tâm chỉ đạo, chú trọng vận động các tập đoàn, công ty có năng lực tài chính, công nghệ vào đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án với số vốn đăng ký 853 tỷ đồng; đăng ký thành lập mới 40 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thành phố; chỉ đạo giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, tài nguyên khoáng sản theo quy định, trong đó thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên 320 ha, cấp 246 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; công tác bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trước khi phê duyệt được chú trọng.
10 4 18
Các hoạt động văn hóa - xã hội thường xuyên được chỉ đạo và có bước phát triển khá

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; duy trì tỷ lệ chuyên cần, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; kiểm trá, đánh giá chất lượng giáo dục toàn diện học kỳ I; tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; hoàn thành việc xây dựng kế hoạch sắp xếp lại bộ máy ngành giáo dục tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Thực hiện khám, chữa bệnh cho trên 203,7 nghìn lượt người; duy trì tiêm chủng thường xuyên tại 108/108 xã, phường, thị trấn; công tác y tế dự phòng được tăng cường, duy trì thường xuyên việc giám sát dịch tễ; trong quý không có dịch bệnh lớn xảy ra; tỷ lệ mắc một số dịch bệnh truyền nhiễm giảm so với cùng kỳ năm 2017. Công tác tuyên truyền, phổ biến, thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp tết Nguyên đán được chú trọng. Tích cực tuyên truyền, thực hiện các biện pháp can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, chăm sóc điều trị thuốc ARV cho trên 01 nghìn người, điều trị thây thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng Methadone cho trên 2 nghìn người. Công nhận mới 07 xã, công nhận lại 13 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2017. Hoạt động khoa học và công nghệ tập trung vào chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý; thường xuyên kiểm tra, kiểm định chất lượng phương tiện đo lường.

Báo chí của tỉnh đã tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018; cũng như việc triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và các lễ hội truyền thống được tổ chức, tạo không khí vui tưới, phấn khởi cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được triển khai sâu rộng. Tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi đồng bào và các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo cho Nhân dân đón tết an toàn, vui tươi, phấn khởi; thăm hỏi, tặng trên 57 nghìn suất quà với kinh phí trên 19 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn không có khả năng ăn tết. Đảm bảo chế độ, chính sách đối với người có công; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội. Các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện tốt.

Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai Chỉ thị diễn tập khu vực phòng thủ, kế hoạch quân sự, quốc phòng, kế hoạch huấn luyện năm 2018; giao, nhận quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng; tổ chức tập huấn, luyện tập, diễn tập, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định; các lực lượng tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, duy trì bám nắm cơ sở, quản lý chặt chẽ các địa bàn trọng điểm, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động "diễn biến hòa bình", di cư tự do... Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, truy quét tội phạm. Triển khai 35 cuộc thành tra, phát hiện 11 đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền kiến nghị thu hồi nộp nâng sách nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Quản lý kịp thời, đúng quy định các hoạt động đối ngoại; quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và các tỉnh Bắc Lào, các đại sứ quán tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế được duy trì và phát triển.

 
11 4 18
Thực hiện giáo, nhận quân năm 2018 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng

Tuy nhiên, quý I năm nay xảy ra 5 đợt rét đậm, rét hại làm 1,5ha mạ thiệt hại trên 70%; 512ha lúa phải gieo cấy lại hoàn toàn; 331ha bị ảnh hưởng; 407 con gia súc bị chết rét,... gây thiệt hại, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp ở một số lĩnh vực; tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp và HTX còn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp, hợp tác xã tạm ngừng hoạt động lớn với 116 doanh nghiệp và 8 HTX, tăng 81 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng học sinh bỏ học tuy có giảm nhưng vẫn diễn ra ở các cấp học, hết học kỳ I của năm học 2017 - 2018 toàn tỉnh có 101 học sinh bỏ học; nhân lực ngành y tế còn nhiều khó khăn. An ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là an ninh nông thôn, hoạt động lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tội phạm về ma túy.

Nhiệm vụ trong thời gian tới được Tỉnh ủy xác định là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Xuân Hè, chủ động phòng, chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức trồng mới cây chè, sơn tra, quế, mắc ca và trồng rừng đảm bảo kế hoạch; chú trọng công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai, gió lốc, lũ ống, lũ quét và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, ưu tiên đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và HTX; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các dự án thủy điện. Tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng các khu, điểm du lịch.

Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, thực hiện tốt các biện pháp chống thất thu ngân sách, trốn thuế, nợ đọng thuế. Chú trọng quản lý chất lượng các công trình xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; sử dụng có hiệu quả các công trình sau đầu tư. Quản lý chặt chẽ quy hoạch kiến trúc đô thị và cấp giấy phép xây dựng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; thực hiện tốt công tác tuyển sinh và tổng kết năm học 2017 -2018. Làm tốt công tác y tế cơ sở; chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè, nhất là dịch bệnh mới. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, công tác đào tạo nghề cho lao động và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị tích cực phối hợp, nắm chắc địa bàn, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh nông thôn, an toàn giao thông và quản lý hoạt động tôn giáo. Triển khai xây dựng công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2018 - 2021; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tiếp công dân, giải quyết kị thời khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.

Tác giả bài viết: La Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đề cường tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền t

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020)

lượt xem: 1892 | lượt tải:200

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2263 | lượt tải:217

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2015 | lượt tải:179

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 2302 | lượt tải:59
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down