Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Lãnh đạo tỉnh, huyện thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình sản xuất và tâm tư nguyện vọng của nhân dân

Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc xây dựng Lai Châu ổn định và phát triển

 •   04/06/2020 04:17:12 PM
 •   Đã xem: 217
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng việc củng cố đoàn kết các dân tộc là nguồn sức mạnh tổng hợp, là động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, góp xây dựng Lai Châu luôn ổn định và từng bước phát triển bền vững.
Chất lượng các kỳ họp HĐND cấp xã từng bước được nâng lên

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền các cấp

 •   26/05/2020 09:49:11 AM
 •   Đã xem: 374
Nhận thức được tầm quan trọng việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền các cấp đối với sự phát triển của tỉnh, trong những năm qua Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệt hống chính trị vững mạnh nói chung, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền địa phương nói riêng và đạt được những kết quả tích cực. Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới đòi hỏi cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác này.
Quyết tâm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020

 •   23/05/2020 08:55:03 AM
 •   Đã xem: 612
Ngày 18/5/2020, Tỉnh ủy Lai Châu ban hành Kế hoạch số 370-KH/TU về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung chính của Kế hoạch.
Lãnh đạo đại hội Hội Người cao tuổi các cấp, Đại hội Hội Người cao tuổi tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lãnh đạo đại hội Hội Người cao tuổi các cấp, Đại hội Hội Người cao tuổi tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   22/05/2020 01:53:50 PM
 •   Đã xem: 1814
Ngày 15/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 09-TT/TU về lãnh đạo đại hội Hội Người cao tuổi các cấp, Đại hội Hội Người cao tuổi tỉnh Lai Châu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung chính của Thông tri.
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   15/05/2020 04:53:16 PM
 •   Đã xem: 241
Trong 02 ngày (14-15/5), Đảng bộ Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Văn Lương - TUV, Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; 125 đại biểu đại diện cho 215 đảng viên của 14 chi bộ trực thuộc.
Nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường học góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

 •   15/05/2020 09:45:42 AM
 •   Đã xem: 332
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định là một trong ba chương trình trọng điểm, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng.
Các đại biểu dự đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đảng bộ Lai Châu xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   11/05/2020 03:25:29 PM
 •   Đã xem: 317
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác cán bộ, Người viết: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Những năm qua thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng bộ Lai Châu luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đạt được những kết quả quan trọng.
Vòng xòe trong ngày hội đại đoàn kết

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

 •   11/05/2020 01:55:10 PM
 •   Đã xem: 2478
Ngày 29/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 368-KH/TU về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung chính của kế hoạch.
Đ/c Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định cho lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

 •   05/05/2020 04:03:31 PM
 •   Đã xem: 670
Ngày 04/5, Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Vương - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối.
Năm dân vận khéo tỉnh Lai Châu 2020

Năm dân vận khéo tỉnh Lai Châu 2020

 •   14/04/2020 03:54:02 PM
 •   Đã xem: 327
Ngày 31/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 362-KH/TU thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của kế hoạch.
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V - năm 2020

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ V - năm 2020

 •   01/04/2020 02:47:55 PM
 •   Đã xem: 393
Ngày 27/3/2020, Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1284-CV/TU về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung của công văn.
Chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

 •   31/03/2020 08:26:36 PM
 •   Đã xem: 9884
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Những năm qua, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đạt được những kết quả quan trọng.
Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

 •   24/02/2020 10:18:55 AM
 •   Đã xem: 611
Ngày 02/01/2020, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu những nội dung chính của Quy định.
Quang cảnh hội nghị

Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy năm 2019

 •   07/01/2020 03:31:31 PM
 •   Đã xem: 920
Sáng 07/1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy năm 2019, nhiệm vụ năm 2020. Tại điểm cầu Tỉnh ủy, có đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; dự hội nghị còn có lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và Đảng ủy doanh nghiệp tỉnh... Tại điểm cầu các huyện ủy, thành ủy có đại diện thường trực và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng huyện ủy, thành ủy.
Toàn cảnh hội thi

Hội thi báo cáo viên giỏi khu vực I năm 2019

 •   26/11/2019 09:24:45 PM
 •   Đã xem: 659
Trong 3 ngày (22-25/11), tại tỉnh Lạng Sơn, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi khu vực I năm 2019. Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức hội thi; Lâm Thị Phương Thanh - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và 59 thí sinh đến từ 28 tỉnh, thành phố và đảng ủy trực thuộc Trung ương (Đảng ủy Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng bộ Khối các các cơ quan Trung ương).
Đổi mới hình thức học tập nghị quyết của Đảng bằng hình thức truyền hình trực tiếp trong toàn tỉnh

Tăng cường xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng và đạo đức

 •   23/10/2019 10:21:01 AM
 •   Đã xem: 5114
Trong 5 năm (2015 - 2019), Đảng bộ tỉnh luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Cùng với xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, Đảng bộ đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đạt được những kết quả quan trọng.
Quang cảnh buổi làm việc

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Lai Châu

 •   25/08/2019 09:50:42 PM
 •   Đã xem: 554
Sáng 23/8, Tổ công tác của Thủ tường Chính phủ kiểm tra hoạt động công vụ do đồng chí Lê Vĩnh Tân- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu.
Quang cảnh hội nghị

Tỉnh ủy Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

 •   01/08/2019 02:46:17 PM
 •   Đã xem: 650
Chiều ngày 31/7, Tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ 20 - Đảng bộ xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng khu vực nông thôn

 •   01/08/2019 02:32:32 PM
 •   Đã xem: 750
Nhận thức rõ được vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và đạt được những kết quả quan trọng.

Các tin khác


Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồ

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch nước Lê Đức Anh

lượt xem: 128 | lượt tải:5

ĐC tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-g

đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2020)

lượt xem: 138 | lượt tải:7

ĐC Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi ng

Đề cương Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

lượt xem: 130 | lượt tải:4

Dự Thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

lượt xem: 451 | lượt tải:22
 • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

  Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down