Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị được thực hiện bảo đảm theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh

Kết quả bước đầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn ở Lai Châu

 •   31/12/2018 08:21:23 AM
 •   Đã xem: 129
Đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã xây dựng xong kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; UBND tỉnh, các huyện, thành phố, các ngành đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Nhìn chung các địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch cơ bản đảm bảo chất lượng, kịp thời, sát với tình hình thực tiễn xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện.
Nhìn chung các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện

Một số khó khăn trong đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn ở Lai Châu

 •   31/12/2018 07:23:26 AM
 •   Đã xem: 105
Hơn một năm qua, Tỉnh uỷ, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, số 19- NQ/TW và kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   29/12/2018 03:57:49 PM
 •   Đã xem: 69
Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “Về tiếp tục đối mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW, ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 17-12-2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 173-KH/TU triển khai thực hiện.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lai Châu

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

 •   24/11/2018 09:53:49 AM
 •   Đã xem: 115
Ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Quang cảnh Lễ khai giảng

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2018-2020

 •   22/11/2018 05:36:58 AM
 •   Đã xem: 197
Chiều ngày 21/11, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện chính trị Khu vực 1 (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2018 - 2020.
Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định cho đồng chí Khoàng Thị Thanh Nga

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

 •   16/11/2018 09:25:07 AM
 •   Đã xem: 117
Chiều ngày 14/11, Tỉnh ủy tổ chức buổi lễ Công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tập thể cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh dự buổi lễ.
Cán bộ được phân công có trách nhiệm cùng với cấp uỷ huyện nắm tình hình thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên ở địa bàn xã

Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh có trách nhiệm dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư

 •   13/11/2018 06:40:41 AM
 •   Đã xem: 152
Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, ngày 08-10-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 13-QĐ/TU quy định trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo chủ chốt huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cán bộ) dự sinh hoạt với đảng ủy xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là đảng ủy cấp xã) và dự, theo dõi, hướng dân sinh hoạt chi bộ thôn, bản, tổ dân phố (sau đây gọi chung là chi bộ khu dân cư).
Gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể, người đứng đầu cấp ủy và trách nhiệm của cấp ủy viên cấp trên trực tiếp được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ

Quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

 •   12/11/2018 09:29:48 AM
 •   Đã xem: 432
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới, ngày 08-10-2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 14-QĐi/TU quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm quy định về nguyên tắc và các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt thường kỳ của các loại hình chi bộ (gồm chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở).
Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ

Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ

 •   07/11/2018 06:27:43 AM
 •   Đã xem: 395
Sinh hoạt chi bộ là hình thức hoạt động chủ yếu của các chi bộ nhằm thực hiện chức năng hạt nhân lãnh đạo ở đơn vị cơ sở và chức năng xây dựng nội bộ tổ chức đảng. Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Thiếu tướng Lê Văn Bảy

Công an tỉnh công bố quyết định nâng lương, cấp bậc hàm

 •   07/11/2018 06:17:35 AM
 •   Đã xem: 134
Ngày 05/11, tại Công an tỉnh Lai Châu, Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố Quyết định nâng lương cấp bậc hàm Thiếu tướng từ hệ số 8,60 lên hệ số 9,20 đối với đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Bảy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Chi bộ, chi ủy, bí thư chi bộ và đảng viên phải nghiêm túc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ

Đảng viên phải nghiêm túc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ

 •   07/11/2018 06:06:20 AM
 •   Đã xem: 127
Nguyên tắc của Đảng là chi bộ, chi ủy, bí thư chi bộ và đảng viên phải nghiêm túc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của chi bộ. Gắn trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.
Cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Pa Ủ giúp nhân dân thu hoạch lúa mùa

Noi gương Hồ Chủ tịch ở Đồn Biên phòng Pa Ủ

 •   23/10/2018 09:38:06 AM
 •   Đã xem: 153
Sau hơn 2 năm quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với tinh thần nói đi đôi với làm, cán bộ, đảng viên Chi bộ Đồn Biên phòng Pa Ủ đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn của tỉnh năm 2018

Công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018 đạt hiệu quả thiết thực

 •   19/10/2018 06:40:13 AM
 •   Đã xem: 170
9 tháng đầu năm 2018, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt và đạt hiệu quả thiết thực. Kịp thời định hướng các hoạt động tuyên truyền, dư luận; triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII; tổ chức tốt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được nâng lên.
Đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ lớp bồi dưỡng trao Chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên

Tỉnh ủy: Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn năm 2018

 •   10/10/2018 09:41:25 PM
 •   Đã xem: 138
Ngày 10/10, Tỉnh ủy Lai Châu và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên có đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh quán triệt mệnh lệnh hành quân

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

 •   04/10/2018 10:01:50 PM
 •   Đã xem: 90
Nhằm chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2018. Ngày 04/10, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Kết quả nổi bật sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị

 •   02/10/2018 01:17:14 PM
 •   Đã xem: 164
Trong 03 năm qua, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh có những chuyển biến tích cực và đạt một số kết quả rõ nét. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 10/10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đề ra đến nay cơ bản gần đạt.
Quang cảnh Lễ khai giảng

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   17/09/2018 04:25:18 PM
 •   Đã xem: 132
Buổi Lễ được Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng 17/9 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo.
Đồng chí Giàng Páo Mỷ - UVBCHTW Đảng, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Ngẫu

Thành ủy Lai Châu: Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 2-9-2018

 •   04/09/2018 02:03:02 PM
 •   Đã xem: 283
Chiều ngày 31/8, Đảng bộ thành phố Lai Châu tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 2-9 cho đảng viên Trần Văn Ngẫu - sinh hoạt tại Chi bộ Tổ 22, phường Đông Phong. Tới dự có đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đồng chí Vương Văn Thắng - UV BTVTU, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lai Châu, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm nhà máy chế biến sản phẩm chè chất lượng cao Công ty cổ phần chè Tam Đường

Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân

 •   27/07/2018 02:32:41 PM
 •   Đã xem: 137
Mục tiêu của tỉnh là xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng hoạt động của các đoàn thể CT-XH trong các doanh nghiệp tư nhân nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong các doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp ổn định và phát triển, hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các tin khác


Công điện số 01/CĐ-UBND

Công điện của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Lai Châu

lượt xem: 14 | lượt tải:7

Số 723-CV/TU

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

lượt xem: 183 | lượt tải:101

Số 04-TL/BTTCT

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về thành lập tỉnh và Đảng bộ tỉnh Lai Châu

lượt xem: 143 | lượt tải:74

Số 03-HD/TU

Hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ

lượt xem: 362 | lượt tải:230
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down