Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Quang cảnh hội nghị

Tỉnh ủy Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

 •   01/08/2019 02:46:17 PM
 •   Đã xem: 394
Chiều ngày 31/7, Tỉnh ủy đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ 20 - Đảng bộ xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng khu vực nông thôn

 •   01/08/2019 02:32:32 PM
 •   Đã xem: 269
Nhận thức rõ được vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và đạt được những kết quả quan trọng.
Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao các Quyết định, tặng hoa cho các đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng và Hoàng Hữu An

Công bố Quyết định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Than Uyên

 •   07/06/2019 11:59:20 AM
 •   Đã xem: 670
Chiều ngày 6/6, tại huyện Than Uyên, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên khóa XVII dự Hội nghị
Tằng cường giáo dục, rèn luyện đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ

Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

 •   06/05/2019 08:00:55 AM
 •   Đã xem: 569
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng đảng viên và sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị với những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc.
Hội nghị của Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I năm 2019

 •   23/04/2019 08:45:42 AM
 •   Đã xem: 165
Trong quý I/2019, các hoạt động trong công tác xây dựng đảng được Tỉnh ủy và các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Công tác lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng cụ thể, quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền được thể hiện rõ; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục có chuyến biến tích cực.
Hội nghị BCH lần thứ 16 Đảng bộ xã Nậm Khao, Mường Tè

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy

 •   11/04/2019 09:54:46 AM
 •   Đã xem: 398
Sau 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TƯ của Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016 - 2020” với tinh thần quyết tâm và triển khai đồng bộ các giải pháp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực bước đầu khá toàn diện.
Việc tổ chức kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, thời gian và chất lượng

Tỉnh ủy: Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thế, cá nhân năm 2018 chặt chẽ, nghiêm túc

 •   18/03/2019 10:09:22 AM
 •   Đã xem: 414
Quán triệt sâu sắc quy định, hướng dẫn của Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong năm 2018, Tỉnh ủy sớm ban hành quy định, hướng dẫn và kế hoạch chỉ đạo kiểm điểm; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương của tỉnh; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảm bảo nội dung, quy trình chặt chẽ, chất lượng, không chạy theo thành tích.
Tổ chức tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp (2015-2020)

Tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

 •   04/02/2019 10:22:17 PM
 •   Đã xem: 282
Năm 2018 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủyvới tinh thần "Hành động, kỷ cương, hiệu quả", các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là quán triệt, học tập và cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đảm bảo kịp thời, chất lượng; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; kiểm điểm, đánh giá, xểp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị được thực hiện bảo đảm theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh

Kết quả bước đầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn ở Lai Châu

 •   31/12/2018 08:21:23 AM
 •   Đã xem: 476
Đến nay, các địa phương, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện đã xây dựng xong kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; UBND tỉnh, các huyện, thành phố, các ngành đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Nhìn chung các địa phương, cơ quan, đơn vị đã bám sát Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch cơ bản đảm bảo chất lượng, kịp thời, sát với tình hình thực tiễn xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện.
Nhìn chung các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng, xác định được nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện

Một số khó khăn trong đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn ở Lai Châu

 •   31/12/2018 07:23:26 AM
 •   Đã xem: 2094
Hơn một năm qua, Tỉnh uỷ, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, số 19- NQ/TW và kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   29/12/2018 03:57:49 PM
 •   Đã xem: 286
Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “Về tiếp tục đối mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW, ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 17-12-2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 173-KH/TU triển khai thực hiện.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lai Châu

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

 •   24/11/2018 09:53:49 AM
 •   Đã xem: 302
Ngày 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Quang cảnh Lễ khai giảng

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2018-2020

 •   22/11/2018 05:36:58 AM
 •   Đã xem: 390
Chiều ngày 21/11, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện chính trị Khu vực 1 (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa học 2018 - 2020.
Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định cho đồng chí Khoàng Thị Thanh Nga

Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

 •   16/11/2018 09:25:07 AM
 •   Đã xem: 260
Chiều ngày 14/11, Tỉnh ủy tổ chức buổi lễ Công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tập thể cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh dự buổi lễ.
Cán bộ được phân công có trách nhiệm cùng với cấp uỷ huyện nắm tình hình thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên ở địa bàn xã

Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh có trách nhiệm dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư

 •   13/11/2018 06:40:41 AM
 •   Đã xem: 533
Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, ngày 08-10-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 13-QĐ/TU quy định trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo chủ chốt huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cán bộ) dự sinh hoạt với đảng ủy xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là đảng ủy cấp xã) và dự, theo dõi, hướng dân sinh hoạt chi bộ thôn, bản, tổ dân phố (sau đây gọi chung là chi bộ khu dân cư).
Gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể, người đứng đầu cấp ủy và trách nhiệm của cấp ủy viên cấp trên trực tiếp được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ

Quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

 •   12/11/2018 09:29:48 AM
 •   Đã xem: 3154
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới, ngày 08-10-2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 14-QĐi/TU quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm quy định về nguyên tắc và các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt thường kỳ của các loại hình chi bộ (gồm chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở).
Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ

Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung sinh hoạt chi bộ

 •   07/11/2018 06:27:43 AM
 •   Đã xem: 3639
Sinh hoạt chi bộ là hình thức hoạt động chủ yếu của các chi bộ nhằm thực hiện chức năng hạt nhân lãnh đạo ở đơn vị cơ sở và chức năng xây dựng nội bộ tổ chức đảng. Vì vậy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Thiếu tướng Lê Văn Bảy

Công an tỉnh công bố quyết định nâng lương, cấp bậc hàm

 •   07/11/2018 06:17:35 AM
 •   Đã xem: 314
Ngày 05/11, tại Công an tỉnh Lai Châu, Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố Quyết định nâng lương cấp bậc hàm Thiếu tướng từ hệ số 8,60 lên hệ số 9,20 đối với đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Bảy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.
Chi bộ, chi ủy, bí thư chi bộ và đảng viên phải nghiêm túc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ

Đảng viên phải nghiêm túc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ

 •   07/11/2018 06:06:20 AM
 •   Đã xem: 3306
Nguyên tắc của Đảng là chi bộ, chi ủy, bí thư chi bộ và đảng viên phải nghiêm túc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của chi bộ. Gắn trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ được phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down