Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ sáu - 10/07/2020 09:03 198 0
Sáng 09/7, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 14, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với các đại biểu dự kỳ họp
Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh với các đại biểu dự kỳ họp
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Công tác đại biểu (Ủy ban Thường vụ Quốc hội); các đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố… dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) 6 tháng đầu năm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra năm 2020.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các nội dung HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, nhất là xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2020; các nghị quyết chuyên đề về một số chính sách, chế độ mang tính đặc thù. Các nội dung này đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, UBND tỉnh chuẩn bị kỹ, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thẩm tra và đã gửi cho các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu đảm bảo thời gian quy định. Do đó, các đại biểu HĐND tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng, sâu sắc, thiết thực vào các nội dung của kỳ họp để việc quyết định của HĐND tỉnh đảm bảo đúng đắn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra.

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành trình bày: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo kết quả công tác xét xử và thi hành 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; tờ trình, dự thảo các nghị quyết về: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; Quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 24 - 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh; Đặt tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố và thị trấn các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn; Sáp nhập, đặt tên bản, tổ dân phố thuộc các huyện: Nậm Nhùn, Tân Uyên; Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận “Một cửa” cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh”; Thông qua Danh mục các công trình, dự án phát sinh, bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh; Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020; Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện dự bị động viên (giai đoạn 2)… Đồng thời, nghe các ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm do đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp nêu rõ: 6 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, Nhân dân, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt một số kết quả khả quan. Nổi bật là kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho Nhân dân và doanh nghiệp. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 5.404,7 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 611,6 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 3.884,5 tỷ đồng, bằng 45% dự toán. 

Tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, đề án để thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo thời vụ. Chất lượng giáo dục được cải thiện. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được quan tâm kịp thời. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quyết liệt tháo gỡ khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng giải ngân vốn đầu tư công vẫn tăng 1,4% so với cùng kỳ. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 7 bậc, chỉ số hài lòng của người dân về phục vụ hành chính công (SIPAS) tăng 11 bậc so với năm 2018, cao nhất từ trước tới nay. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, KT - XH của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: công tác tái đàn lợn còn chậm; khởi nghiệp còn hạn chế, số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh còn ít; thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp; các chỉ tiêu kinh tế về giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh thu vận tải, du lịch... đều giảm so với cùng kỳ năm trước.
6 tháng cuối năm 2020, UBND tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH, đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021   2025 và định hướng xây dựng kế hoạch năm 2021; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.
Chiều cùng ngày, các đại biểu chia tổ thảo luận. Ý kiến thảo luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong lãnh, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020; đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ những tháng cuối năm. Cụ thể: đề xuất giải pháp tháo gỡ trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền hỗ trợ cho người dân; quản lý các công trình thủy điện, khai thác khoáng sản; xử lý số gạo thừa tại các trường bán trú sau thời gian nghỉ dịch Covid-19; tái đàn sau dịch tả lợn Châu Phi…

Theo kế hoạch, ngày 10/7, HĐND tỉnh xem xét, quyết định về công tác cán bộ; thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH, đảm bảo QP-AN, dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; chất vấn, trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp./.

Tác giả bài viết: Hồng Thủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đề cường tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền t

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020)

lượt xem: 1981 | lượt tải:204

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2358 | lượt tải:223

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2104 | lượt tải:183

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 2386 | lượt tải:61
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down