Nâng cao chất lượng mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh

Thứ bảy - 26/08/2017 14:09 70 0
Báo, tạp chí của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn gắn bó với quá trình hoạt động của tổ chức đảng, là món ăn tinh thần của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, cầu nối giữa “ý Đảng, lòng dân”.
Nghiên cứu, đọc báo, tạp chí của Đảng, nhận thức của  đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được nâng lên
Nghiên cứu, đọc báo, tạp chí của Đảng, nhận thức của đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được nâng lên
Quán triệt và thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức triển khai quán triệt Kết luận số 29-KL/TW; chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tham mưu hướng dẫn, đôn đốc, việc đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc trong toàn đảng bộ (Báo Nhân dân, Báo Lai Châu, Tạp chí Cộng sản); chỉ đạo việc sử dụng đúng nguồn kinh phí đặt mua báo, tạp chí theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. Ngoài kinh phí được phân bổ, nhiều tổ chức cơ sở đảng cơ quan, đơn vị đặt mua báo Đảng theo nguồn kinh phí tự chủ, đặc thù riêng. Đa số các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng nguyên tắc.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy thống kê các chi, đảng bộ mới thành lập, xây dựng kế hoạch cấp phát, hướng dẫn việc mua, đọc và làm theo báo Đảng; chủ trì, phối hợp với Bưu điện cùng cấp thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát việc đặt mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đặt mua, phát hành và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại cơ sở, góp phần phát huy vai trò của báo Đảng phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Công tác phát hành, tiếp nhận báo, tạp chí của Đảng được duy trì thường xuyên; việc phát hành, tiếp nhận các loại báo, tạp chí của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, đủ số lượng và tương đối kịp thời (toàn Đảng bộ đã đặt mua năm 2016: 15.520 cuốn Tạp chí Cộng sản, 659.059 tờ Báo Nhân Dân, 337.383 tờ Báo Lai Châu; 6 tháng đầu năm 2017: 14.650 cuốn Tạp chí Cộng sản, 369.632 tờ Báo Nhân Dân, 179.566 tờ Báo Lai Châu).

Thực tế cho thấy các chi, đảng bộ cơ sở và các đối tượng được cấp báo, tạp chí đã dành thời gian đọc, nghiên cứu các loại sách, báo; nhiều đơn vị duy trì tốt chế độ đọc báo đầu giờ làm việc buổi sáng, chiều dành 30 phút để đọc (các đơn vị lực lượng vũ trang), sử dụng trong việc sinh hoạt chi bộ; một số trường học chọn chuyên mục gương người tốt, việc tốt đọc trong lễ chào cờ thứ hai hàng tuần... qua đó nhằm phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đến cơ sở, từ đó góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Qua nghiên cứu, đọc báo, tạp chí của Đảng, nhận thức của đội ngũ cán bộ cơ sở từng bước được nâng lên, nhất là về chính trị, tư tưởng, các quan điểm, đường lối của Đảng; nắm bắt kịp thời những diễn biến về kinh tế - xã hội trên thế giới, trong nước và của tỉnh, từ đó vận dụng vào thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; biết vận dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình kinh tế cho hiệu quả cao vào thực tiễn sản xuất, góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống; có ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, đấu tranh đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội; hiểu rõ hơn về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước, kích động tuyên truyền kích động di cư tự do, gây mất ổn định về chính trị.

 
4 8 17
Đọc báo, tạp chí của Đảng giúp hiểu rõ hơn về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước

Tuy nhiên, thời gian qua việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế như: việc đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa đi vào nề nếp, chưa trở thành nhu cầu thiết thực của cán bộ, đảng viên, quần chúng, do đó hiệu quả chưa cao; hệ thống thư viện, tủ sách cơ sở thiếu đồng bộ, hoạt động chưa thường xuyên, các điểm bưu điện văn hóa xã không được đầu tư, nên chưa thu hút được độc giả đến đọc báo, tạp chí của Đảng; việc đọc, làm theo báo Đảng chủ yếu tập trung ở các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và một bộ phận Nhân dân có ý thức, có trình độ; ở các thôn, bản trình độ dân trí thấp, chưa tạo được thói quen đọc báo, do đó ít phát huy được tác dụng của việc học và làm theo báo Đảng; công tác phát hành đến các thôn bản có lúc, có nơi chưa kịp thời, vì vậy thông tin trong các báo, tạp chí của Đảng đến với cơ sở có lúc còn chậm. 

Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả việc mua và sử dụng báo, tạp chí của Đảng, các cấp ủy đảng cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về việc “mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở nâng cao chất lượng của việc đọc, học tập và vận dụng báo, tạp chí của Đảng vào điều kiện thực tế và gắn việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; quan tâm, theo dõi, cổ vũ việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ đảng viên, tổ chức đảng trực thuộc, biểu dương những đơn vị làm tốt; chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng và có giải pháp hiệu quả để tăng lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới; thường xuyên kiểm tra, giám sát, khảo sát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc mua và làm theo báo Đảng, kịp thời chấn chỉnh những tổ chức đảng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng sai quy định./.
 

Tác giả bài viết: Đức Hiếu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down