Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Giao ban công tác Khoa giáo 9 tháng năm 2017

Thứ ba - 10/10/2017 14:00 98 0
Ngày 09/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ngành trong khối Khoa giáo tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trần Đức Vương, Ủy viên BTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành trong Khối khoa giáo và Văn phòng Tỉnh ủy.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Trong 9 tháng năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành chuyên môn thuộc lĩnh vực Khoa giáo đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai thực hiện sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực khoa giáo; đồng thời, tham mưu ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về công tác khoa giáo. Các ngành trong khối khoa giáo thực hiện tốt quy chế phối hợp, mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo và các ngành trong khối Khoa giáo để nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Kết quả hoạt động của các ngành trong khối khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực: 

Giáo dục, Đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục có bước phát triển tích cực, chất lượng giáo dục được cải thiện, với tỷ lệ học sinh khá và giỏi đều tăng so với năm học trước; mạng lưới trường lớp được bố chí, sắp xếp hợp lý hơn ở các cấp học, bậc học. Tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đảm bảo an toàn và đúng quy chế; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Công tác đào tạo được quan tâm chỉ đạo đổi mới; Trường Cao đẳng Cộng đồng duy trì hơn 500 sinh viên; đến hết tháng 9/2017, đã đào tạo nghề cho 3.957 người.

Ngành y tế tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đảng và Nhà nước về công tác y tế; chất lượng y tế cơ sở có chuyển biến; công tác khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế được cải thiện rõ nét, nhất là công tác phòng, chống dich bệnh, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản; không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về gia đình, trẻ em, thể dục, thể thao tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Phong trào xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, Tháng hành động vì trẻ em, Tết trung thu... được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, ngày càng thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia.

Hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ trí thức của tỉnh tiếp tục phát triển và hoạt động có hiệu quả, tỉnh tiếp tục quan tâm xây dựng và tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức phát triển; từng bước hoàn thiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng trí thức có hiệu quả. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo có hiệu quả, việc khai thác, sử dụng đất đai, khoáng sản được thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch, công tác bảo tồn đa dạng sinh học được triển khai và thực hiện đồng bộ.

Công tác khoa giáo ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động khoa giáo từng bước đi vào nề nếp; cấp ủy, chính quyền các cấp ở cơ sở càng nhận thức rõ hơn về vai trò của công tác khoa giáo.

Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại của công tác khoa giáo trong thời gian qua, sự phối hợp giữa các ngành trong khối khoa giáo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tham mưu với cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ chính trị có việc chưa đáp ứng yêu cầu. Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với công tác khoa giáo của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban tuyên giáo và của các ngành trong khối khoa giáo đối với cấp dưới chưa thường xuyên, chưa phát hiện kịp thời những vấn đề mới phát sinh, nhất là những khó khăn, bức xúc mới nảy sinh trong quá trình thực hiện công tác khoa giáo ở cơ sở. 

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những mặt được, chưa được trong công tác phối hợp, tham mưu thực hiện nhiệm vụ khoa giao; phân tích sâu những nguyên nhân của hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong từng ngành, từng lĩnh vực và đề xuất các giải pháp cơ bản để giải quyết; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khoa giáo trong những tháng cuối năm 2017.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đức Vương, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ngành trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng qua để đạt được những kết quả quan trọng trong các lĩnh vực khoa giáo của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các chương trình, đề án của Tỉnh ủy, HĐND, UBND trên lĩnh vực khoa giáo; đặc biệt chuẩn bị tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong đó có Nghị quyết, Kết luận liên quan đến công tác khoa giáo. Thực hiện tốt Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo và các ngành chuyên môn trong lĩnh vực khoa giáo; Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo giai đoạn 2017 - 2020.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương, Chương trình hành động của tỉnh về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020”. Tập trung tham mưu sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TWcủa Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở”. Tham mưu kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của ngành như nguồn lực, quá tải bệnh viện, cơ sở vật chất xuống cấp...

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về môi trường, biến đổi khí hậu. Củng cố, kiện toàn tổ chức Hội liên hiệp Khoa học và kỹ thuật tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua, các hội thi sáng tạo kỹ thuật.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động vì trẻ em Lai Châu giai đoạn 2013-2020; Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển thể dục - thể thao đến năm 2020 từ tỉnh đến cơ sở.

Các ngành trong khối khoa giáo rà soát kế hoạch công tác khoa giáo năm 2017 tham mưu có hiệu quả công tác khoa giáo trong những tháng cuối năm; tham mưu Tỉnh ủy tiếp tục ra các văn bản mới để lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Hồng Phái - BTG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down