Công tác lý luận chính trị của Đảng bộ tỉnh sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Thứ hai - 30/10/2023 03:17 491 0
Nhận thức rõ công tác lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhờ đó, sau 2,5 năm thực hiện công tác lý luận chính trị trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, nền nếp, hiệu quả, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội
Đồng Chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo Bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu giai đoạn 1949-2020
Đồng Chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo Bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu giai đoạn 1949-2020
Toàn ngành đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành hệ thống các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức tốt các hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong 2,5 năm thực hiện đã tổ chức 31.041 hội nghị với 2.103.994 lượt người tham dự, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập trung bình mỗi đợt đạt 95-96%; trong các hội nghị đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền đạt của báo cáo viên; tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức, cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ học tập, quán triệt, tuyên truyền tại các hội nghị.

Tập trung tham mưu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận chính trị, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, đáp ứng yêu cầu mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị cấp huyện tiếp tục có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và học tập, toàn tỉnh đã mở được 475 lớp/27.714 học viên. Ngoài chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn đã đưa nội dung chuyên đề lịch sử đảng bộ địa phương vào giảng dạy được 90 lớp/5.068 học viên, bồi dưỡng chuyên đề “Học tập và làm theo lời Bác dặn trong thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu” vào 70 lớp/3.368 học viên, chuyên đề “phòng, chống tham nhũng” 112 lớp/3.424 học viên; vận dụng linh hoạt bộ câu hỏi tình huống trong thảo luận và kiểm tra, đánh giá, gắn với bổ sung những vấn đề thực tiễn của địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên các cấp.

Đồng thời, các cấp ủy quan tâm tổ chức thông tin lý luận và thực tiễn mới của đất nước, của địa phương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đảm bảo nghiêm túc, bài bản từ tỉnh đến cơ sở; phối hợp với các ngành liên quan tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; thẩm định, góp ý kiến đối với nhiều nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác lịch sử đảng, công tác giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương; tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn 50 công trình lịch sử, biên soạn Bộ Văn kiện Đảng bộ tỉnh, Cuốn Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh.

Cùng với công tác tổ chức học tập, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn; chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên và Nhân dân; tổ chức thực hiện khâu đột phá trong phát hiện, nuôi dưỡng, lan tỏa điển hình tiêu biểu gắn với việc ghi danh và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại cơ sở. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, góp phần nâng cao tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và của cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác lý luận chính trị của Đảng bộ tỉnh sau 2,5 năm thực hiện còn có những hạn chế đó là: Việc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền tại một số chi, đảng bộ cơ sở chất lượng hạn chế; chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận của một số cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu; việc thực hiện kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc có mặt chưa chặt chẽ; hướng dẫn ghi danh mô hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác còn chậm. Tiến độ mở lớp của đa số trung tâm chính trị còn chậm so với kế hoạch; việc huy động học viên là đảng viên, hội viên, quần chúng ở nông thôn không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước gặp khó khăn; giảng viên chuyên trách ít được tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn...

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình mới, các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, sơ kết, tổng kết, đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị cấp huyện. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ trong Kết luận số 01-KL/TW của Trung ương và Kế hoạch của tỉnh. Tăng cường công tác khảo sát, nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác lý luận chính trị tại cơ sở./.

Tác giả: Đỗ Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Văn bản mới

Số: 25/2024/TT-BTC

Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC, ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu Việt Nam

lượt xem: 541 | lượt tải:62

Số 477/CT-UBND

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

lượt xem: 2207 | lượt tải:71

Số: 07/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

lượt xem: 3298 | lượt tải:1166

Số: 08/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển

lượt xem: 3338 | lượt tải:450

Số: 09/2024/TT-BTC

Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

lượt xem: 3588 | lượt tải:523
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/7/2020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

hienphapvn
  • Đang truy cập92
  • Hôm nay24,958
  • Tháng hiện tại624,745
  • Tháng trước867,510
  • Tổng lượt truy cập28,386,511
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down