Năm 2017: Lai Châu đạt và vượt 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch

Thứ tư - 03/01/2018 16:14 310 0
Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 trong điều kiện tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, song các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện khẩn trương, sâu sát, quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Đề án của Tỉnh ủy, với phương châm “Hành động - kỷ cương - hiệu quả” đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành thắng lợi 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu.
Tái cơ cấu nông nghiệp được đẩy mạnh, hình thành nhiều vùng chuyên canh hàng hóa nông nghiệp tập trung
Tái cơ cấu nông nghiệp được đẩy mạnh, hình thành nhiều vùng chuyên canh hàng hóa nông nghiệp tập trung
Nổi bật là, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2017 ước đạt 10,75% (KH:9,89%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng (KH:25 triệu đồng), tăng 2,5 triệu đồng so với 2016. 

 
 

Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 54.973 ha, sản lượng lượng đạt 215 nghìn tấn, tăng 8.300 tấn. Sản lượng chè búp tươi đạt trên 26 nghìn tấn, tăng 2.330 tấn so với năm 2016; trồng mới 720 ha Mắc ca, 2.495 ha Quế, 423 ha Sơn tra; đến nay toàn tỉnh có 983,4 ha Mắc ca, 4.216 ha Quế và 1.627 ha Sơn tra. Diện tích cây cao su đưa vào khai thác mủ đạt 1.560 ha, sản lượng đến hết năm 2017 ước đạt 965 tấn mủ khô. Phát triển các loại cây ăn quả phù hợp với khí hậu từng vùng, đến nay, tổng diện tích cây ăn quả là 5.355 ha. Tổng đàn gia súc ước đạt 349.805 con; tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.400 tấn, vượt 4,3% kế hoạch. Thực hiện trồng mới 3.799 ha rừng, vượt kế hoạch và tăng 1.050 ha so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 48,04%, vượt 0,44% kế hoạch; diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng đạt 418.967 ha, số tiền chi trả trên 304 tỷ đồng. Triển khai đồng bộ, khẩn trương chương trình xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm có thêm 04 xã được công nhận đạt chuẩn, nâng tổng số toàn tỉnh lên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 12,68 tiêu chí/xã, tăng 0,78 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016.

Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch đề ra, giá trị đạt trên 4,3 nghìn tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), vượt 15% kế hoạch, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm 2016 như: điện, chè khô các loại. Đến nay, toàn tỉnh có 1.750 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 04 làng nghề, 01 nghề truyền thống được duy trì và phát triển. Các hoạt động quản lý giao thông vận tải; xây dựng và đô thị; đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước được thực hiện nghiêm túc theo kỷ cương, pháp luật và đạt hiệu quả thiết thực. Công tác xúc tiến thương mại, quản lý thị trường được tập trung thực hiện; thị trường, giá cả ổn định; tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 12,65%; Tổng giá trị xuất, nhập khẩu trên địa bàn đạt 13,9 triệu USD, vượt kế hoạch 47,89%, trong đó: giá trị xuất khẩu của địa phương đạt 10,3 triệu USD, vượt kế hoạch 80,7%, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị hàng tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu là 374 triệu USD, tăng 93% so với năm 2016. Ngành dịch vụ du lịch thu hút khoảng 240 nghìn lượt khách du lịch, tăng 8,9%; doanh thu 377,4 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016.

Tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 8,6 nghìn tỷ đồng, vượt 37% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với thực hiện năm 2016, vượt 8,6% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương đạt trên 8,6 nghìn tỷ đồng, vượt 32% dự toán, tăng 4%. Lũy kế tổng huy động vốn các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đạt trên 16,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,87%; trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương khối NHTM ước đạt 5.403 tỷ đồng, tăng 10,6%. Tổng dư nợ đạt trên 16,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước, tập trung đầu tư tư tín dụng theo một số ngành, lĩnh vực ưu tiên. Đã xử lý nợ xấu được 85,4 tỷ đồng; đến cuối tháng 12/2017 nợ xấu còn 158 tỷ đồng, chiếm 1,69% tổng dư nợ. 

Đăng ký thành lập mới 155 DN, 18 HTX, trong đó có 1.126/1.258 DN kê khai thuế, chiếm 89,7% tổng số DN; 400 DN làm ăn có lãi, tăng 130 DN; số thuế nộp ngân sách tỉnh đạt 600 tỷ đồng, tăng 241,3 tỷ đồng. Quyết định chủ trương đầu tư 34 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4.209 tỷ đồng, tăng 12 dự án so với cùng kỳ. Thời gian giải quyết thủ tục trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh không quá 3 ngày, trong đó 95% tủ tục giải quyết từ 1-2 ngày, thời gian thực hiện khởi sự doanh nghiệp còn 05 ngày (KH: dưới 6 ngày); tỷ lệ DN kê khai thuế điện tử đạt 100%, trong đó tỷ lệ DN nộp thuế điện tử đạt 98%, thời gian nộp thuế 117 giờ/năm, đạt 100% kế hoạch; 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện thủ tục nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động qua hệ giao dịch điện tử;…

 
1 1 18
Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng cao, nhất là các sản phẩm điện, chè khô...

Chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh khá giỏi, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đều tăng so với năm học trước. Năm học 2016 - 2017, tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 97,2%, học sinh khá giỏi cấp ở các cấp học đều tăng so với năm học trước. Đạt 10 giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm 2017. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp và huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ đi học chung ở cấp tiểu học đạt 99,4%, cấp THCS đạt 96,7%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT đạt 60,9%; tỷ lệ đi học chung ở cấp THPT đạt 43,3%. Toàn tỉnh có 131 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 21 trường so với năm trước. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục được nâng cao về chất lượng. Cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học từng bước được nâng cao chất lượng, nhất là ứng dụng khoa học - công nghệ vào hoạt động hành chính, kinh doanh, sản xuất nông nghiệp và phục vụ đời sống Nhân dân...

Các hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, y tế dự phòng được quan tâm thực hiện, tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định, một số bệnh truyền nhiễm giảm so với cùng kỳ năm trước. Chăm sóc điều trị thường xuyên và hiệu quả thuốc ARV cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng Methadone. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 17,2% tổng số trẻ sinh ra, giảm 0,89 điểm % so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách bảo hiểm y tế được triển khai tích cực, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh cao hơn so với mức trung bình của cả nước, ước đạt 94,5%. 

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, nhất là ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ I, năm 2017; biểu diễn nghệ thuật phục vụ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV tại tỉnh. Trong năm, có 758 bản, khu phố, 73.462 hộ gia đình, có 950 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa, đạt 100% kế hoạch. Thực hiện tốt quản lý nhà nước trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; các hoạt động thông tin, truyền thông, văn hóa, văn nghệ bám sát các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước, đáp ứng nhu cầu đời sống của Nhân dân. 

Trong năm, đã giải quyết việc làm cho 6.900 người (trong đó xuất khẩu lao động 100 người); đào tạo nghề cho 6.300 người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,78 điểm %, xuống còn 31,03%, riêng các huyện nghèo giảm bình quân giảm 4,5 điểm %;... Toàn tỉnh có 75 xã phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc đạt 65%. Đến hết tháng 12/2017 có 31.805 người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 1.317 người so với năm 2016); 24.000 người tham gia BHTN (tăng 780 người so với năm 2016); 418.437 người tham gia BHYT (tăng 11.929 người so với năm 2016), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT khoảng 94,3% dân số.

Các hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường. Đã phối hợp tổ chức thành công giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 4. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, thực hiện tốt công tác tuyển quân, huấn luyện, giáo dục quốc phòng - an ninh, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống thiên tai cấp huyện. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tai, tệ nạn xã hội đã từng bước được kiềm chế, một số loại tội phạm giảm. Các hoạt động đối ngoại được triển khai toàn diện, chủ động, tích cực, hiệu quả; công tác đối ngoại nhân dân được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực.

Cùng với những kết quả đáng phấn khởi của năm qua, tỉnh vẫn còn những mặt hạn chế cản trở quá trình phát triển. Tính chủ động của các cấp, các ngành và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở một số đơn vị trong thực hiện một số nhiệm vụ chưa cao; công tác phối hợp có lúc, có việc chưa kịp thời, hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính còn chậm. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn; quản lý khai thác sử dụng các công trình sau đầu tư còn hạn chế. Cở sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học còn khó khăn, tỷ lệ lớp ghép còn cao phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Chất lượng khám, chữa bệnh và hiệu quả khai thác, sử dụng các trang thiết bị y tế tại một số phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã còn hạn chế; thiếu bác sỹ và cán bộ có trình độ chuyên môn cao; việc tuyển dụng bác sỹ đang hợp đồng còn chậm. Công tác triển khai một số nội dung của chính sách giảm nghèo còn chậm. Đời sống của một bộ phận dân cư vẫn còn gặp khó khăn nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp nhất là hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm về ma túy.

 
3 1 18
Phát huy kết quả năm 2017, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh. Trên đà thành công của năm 2017, tỉnh đã đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu là: (1) GRDP đạt 9,02%; cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 16,81%; công nghiệp, xây dựng 45,12%; dịch vụ 38,07%; GRDP bình quân đầu người: 26,8 triệu đồng. (2) Tổng sản lượng lương thực có hạt: 216 nghìn tấn; diện tích cây chè: 5.772 ha, trong đó trồng mới 750 ha; tỷ lệ che phủ rừng 49,11%; năm 2018 có thêm 06 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 30 xã, đạt 31,25% số xã. (3) Thu ngân sách trên địa bàn: 1.950 tỷ đồng. (4) Giá trị xuất khẩu hàng địa phương 11 triệu USD. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 6,78%. (5) 96/96 xã có đường ô tô mặt đường được cứng hóa; 88% bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi; 93% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 87% dân số đô thị được sử dụng nước sạch; 80,5% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. (6) Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia các cấp học: Mầm non: 41,79%, Tiểu học: 43,94%, Trung học cơ sở: 27,35%, Trung học phổ thông: 16%. (7) 76 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (chiếm 70,37% số xã), 9,2 bác sỹ/1vạn dân, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 16,98%o, tỷ lệ giảm sinh 0,5 %o, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 21,3%. (8) Giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,76%, trong đó các huyện nghèo giảm 4,5%. Giải quyết việc làm mới: 7.020 lao động; đào tạo nghề 6.300 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo: 46,3%. (9) 83% hộ gia đình, 66% thôn, bản, khu phố, 93% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Mục tiêu chủ yếu tỉnh ta hướng tới trong năm là tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tập trung thực hiện có hiệu quả các Đề án, Nghị quyết của tỉnh ủy, HĐND tỉnh nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển các ngành kinh tế; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm, góp phần tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh./.

Tác giả bài viết: Kiên Trung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đề cường tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền t

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020)

lượt xem: 1893 | lượt tải:200

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2264 | lượt tải:217

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2016 | lượt tải:179

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 2303 | lượt tải:59
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down