3 năm thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

Thứ sáu - 24/10/2014 10:07 349 0
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 20/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác di dân, tái định cư dự án thủy điện Lai Châu, đã lập và phê duyệt 6/6 khu, điểm TĐC, đảm bảo khả năng xây dựng 167 công trình hạ tầng, đáp ứng yêu cầu bố trí cho 1.925 hộ/7.721 khẩu tái định cư; phê duyệt quyết định đầu tư 118 dự án với 881,3 tỷ đồng; thi công 114 dự án, hoàn thành 48 dự án; hoàn thành di chuyển 1.378 hộ/5.575 khẩu.
Ngăn sống Đà đợt 1 tại công trình thủy điện Lai Châu (ảnh: TT)
Ngăn sống Đà đợt 1 tại công trình thủy điện Lai Châu (ảnh: TT)
Với sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối kết hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội huyện Mường Tè, Nậm Nhùn và các xã trong vùng dự án; sự đồng thuận của Nhân dân trong việc di dân tái định cư để triển khai xây dựng thủy điện Lai Châu đã đạt được thu đạt được một số kết quả tích cực.

Công tác quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư được tổ chức lập và phê duyệt đúng tiến độ, đúng các quy định; trong quá trình lập quy hoạch chi tiết đã quán triệt đầy đủ, hiệu quả, sự tham gia của cấp ủy, chính quyền cấp xã, bản, sự nhất trí, đồng thuận của Nhân dân tái định cư. Các khu, điểm TĐC được quy hoạch cơ bản đảm bảo tính bền vững và ổn định lâu dài, phù hợp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phong tục tập quán của từng dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Đến 30/6/2014, đã lập, phê duyệt 6/6 khu, điểm TĐC, đảm bảo khả năng xây dựng 167 công trình hạ tầng, đáp ứng yêu cầu bố trí cho 1.925 hộ/7.721 khẩu tái định cư; phê duyệt quyết định đầu tư 118 dự án với tổng mức đầu tư 881,3 tỷ đồng, triển khai thi công 114 dự án, trong đó 48 dự án hoàn thành; công tác san gạt mặt bằng, hệ thống rãnh thoát nước, đường vào điểm TĐC, điện, nước sinh hoạt của các khu, điểm TĐC đã hoàn thành; các công trình phúc lợi công cộng (nhà văn hoá, trường học, trụ sở, trạm xá xã…) cơ bản đã khởi công xây dựng và đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, để sớm hoàn thành phục vụ đời sống, sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân.


Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tổ chức thực hiện cơ bản đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai minh bạch đến cộng đồng Nhân dân tái định cư. Các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đầu đi và đầu đến đã được tính toán đầy đủ, quá trình kiểm đếm được giám sát chặt chẽ; phương án áp giá bồi thường, hỗ trợ, các nội dung bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ được niêm yết công khai để các hộ theo dõi. Công tác di dân đảm bảo tiến độ kế hoạch, an toàn về người và tài sản trong quá trình di chuyển, đã hoàn thành di chuyển 1.378 hộ/5.575 khẩu.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: 02/7 nhiệm vụ của Nghị quyết bước đầu được triển khai thực hiện; một số khu tái định cư lập quy hoạch chi tiết còn chậm so với yêu cầu; chất lượng quy hoạch chi tiết còn hạn chế; công tác điều tra, khảo sát thực tế trước khi xây dựng quy hoạch chưa sát, thiếu cụ thể, một số điểm chưa phù hợp do đó trong quá trình triển khai thực hiện phải điều chỉnh nhiều lần, phương án quy hoạch phát triển sản xuất còn thiếu cụ thể. Tiến độ lập dự án đầu tư chậm, dẫn đến tiến độ thi công các công trình kết cấu hạ tầng rất chậm không đúng với kế hoạch di dân, nhất là các công trình cấp điện, cấp nước, đường giao thông, thoát nước gây khó khăn, tạo tâm lý bức xúc cho người dân khi chuyển đến nơi ở mới. Xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số điểm làm chậm, thiếu chính xác; chưa khắc phục kịp thời những sai sót gây bức xúc cho nhân dân dẫn đến xảy ra tụ tập, khiếu kiện đông người, chống người thi hành công vụ tại bản Mường Mô, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền tổ chức thực hiện chưa sâu sát, chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.
 
6 10 14
Một góc điểm TĐC xã Kan Hồ, Mường Tè (ảnh: Đinh Cương)

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định, trong thời gian tới Tỉnh ủy đã chỉ đạo 2 huyện Mường Tè và Nậm Nhùn cùng các ban, ngành chức năng tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp:

(1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác di dân tái định cư dự án thuỷ điện Lai Châu, tạo sự đồng thuận và chủ động phối hợp với chủ đầu tư thực hiện có hiệu quả công tác di dân tái định cư.

(2) Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cư để tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của dự án, đảm bảo đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu, điểm tái định cư, khẩn trương hoàn thành các thủ tục khảo sát thiết kế, lập dự án đầu tư các công trình thủy lợi để khởi công xây dựng sớm phục vụ Nhân dân khai hoang, cải tạo đất phát triển sản xuất nông nghiệp; đôn đốc các đơn vị thi công tập trung lực lượng, thiết bị thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các công trình giao thông, cấp nước, cấp điện, sớm ổn định đời sống để Nhân dân yên tâm định cư nơi ở mới; sớm hoàn thành việc lập dự án đầu tư xây dựng điểm tái định cư đô thị thị trấn Nậm Nhùn theo quy hoạch chi tiết thị trấn đã được phê duyệt.

(3) Tập trung chỉ đạo tổ chức di chuyển các hộ còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác di chuyển dân đến nơi ở mới trước ngày 31/12/2014.

(4) Lãnh đạo, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh việc giao đất, giao rừng cho các hộ tái định cư tại nơi ở mới; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo chi trả, thanh toán đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ tái định cư cho người dân.

(5) Thực hiện tốt việc bàn giao và tổ chức quản lý sau đầu tư các công trình theo Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND, ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện. (6) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; nắm chắc tình hình Nhân dân vùng tái định cư, giải quyết kịp thời các kiến nghị của Nhân dân có liên quan đến công tác tái định cư./.

Tác giả bài viết: Xuân Tiến - VPTU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đề cường tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền t

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020)

lượt xem: 1887 | lượt tải:200

Thông báo số 764-TB/BTCTU, ngày 15/7

Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2259 | lượt tải:217

Vị trí truyển dụng theo Thông báo 764-TB/BT

Vị trị tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện

lượt xem: 2011 | lượt tải:179

ĐCTT

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

lượt xem: 2297 | lượt tải:59
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down