Kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2014 chuyển biến tích cực

Thứ tư - 22/10/2014 10:06 418 0
9 tháng năm 2014, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, 14/17 chỉ tiêu chủ yếu dự ước đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao; Văn hóa - xã hội có tiến bộ, đời sống Nhân dân các dân tộc từng bước được nâng lên.
Bà con nông dân huyện Tân Uyên thu hoạch múa (Ảnh: Tùng Phương)
Bà con nông dân huyện Tân Uyên thu hoạch múa (Ảnh: Tùng Phương)
Các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ: Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ước đạt hơn 51 nghìn ha, đã thu hoạch trên 33 nghìn ha, sản lượng ước đạt khoảng 126 nghìn tấn; diện tích cây cao su trồng mới đạt 1.530 ha, bằng 76,5% kế hoạch; diện tích chè trồng mới tiếp tục được mở rộng với 137 ha, vượt kế hoạch 52 ha, sản lượng chè búp tươi thu hái ước đạt trên 18 nghìn tấn; thu phí dịch vụ môi trường rừng 188 tỷ đồng, đạt 77,2% kế hoạch; diện tích rừng trồng mới đạt 1.125 ha, bằng 75% kế hoạch, trong đó rừng phòng hộ 662 ha, vượt kế hoạch 10%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, đến nay, thực hiện tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 7,22 tiêu chí/xã, tăng 0,55 tiêu chí so với cuối năm 2013; 14/96 xã đạt 11-19 tiêu chí, 23/96 xã đạt 8-10 tiêu chí, 39/96 xã đạt 5-7 tiêu chí, 20/96 xã đạt dưới 5 tiêu chí.Tỉnh đã tích cực chỉ đạo thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, rà soát các dự án đã cấp phép đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào những ngành, lĩnh vực có lợi thế. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khá so với kế hoạch, ước đạt trên 800 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 3,7% so với cùng kỳ. Thị trường, giá cả hàng hóa được quản lý khá tốt, cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 3.000 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải ước đạt trên 100 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt trên 130 tỷ đồng, bằng khoảng 91% kế hoạch; khách du lịch ước đạt gần 149 nghìn lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 15 nghìn lượt. Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 600 tỷ đồng, bằng 105% dự toán, tăng hơn 43% so với cùng kỳ. Các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã và đang tích cực thực hiện tái cơ cấu, thu hồi, hạn chế phát sinh nợ xấu.

Hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng 385/402 dự án đã phê duyệt thuộc chương trình tái định cư thủy điện Sơn La. Hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu tái định cư thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục triển khai các dự án thành phần; tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Cơ bản hoàn thành dự án mặt bằng và đang hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xây dựng các công trình thiết yếu cho các khu, điểm, tái định cư thủy điện Lai Châu, di chuyển 991/1.386 hộ, đạt 72% kế hoạch. Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cho 6 huyện và 2 thị trấn; cấp 1.780 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền, đạt 95% kế hoạch. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư trước khi phê duyệt,... được tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện.

Chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh chuyển lớp, thi đỗ tốt nghiệp THPT và đỗ vào các trường Cao đẳng, Đại học đạt khá. Trong đó, tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 97%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,55%, GDTX đạt 94,86%; toàn tỉnh có 634 thí sinh thi đỗ các trường Cao đẳng, Đại học. Trường, lớp học phát triển về quy mô và chất lượng, toàn tỉnh có 62 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ nhà giáo, cán bộ quản lý có trình độ trên chuẩn đạt 42,3%. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại 100% xã, phường, thị trấn.
 
11 10 14
Cây cao su đang được phát triển mạnh trên đất Lai Châu

Tích cực triển khai các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chất lượng nhiều mặt được nâng lên; hoạt động y tế dự phòng cơ bản chủ động, kịp thời, không để dịch lớn xảy ra. Văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông đảm bảo phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung, hoạt động đúng định hướng, phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Phong trào ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới được duy trì thực hiện tốt. Đến hết tháng 9, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho trên 4 nghìn lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn đạt 38%; giải quyết việc làm cho 5,2 nghìn lao động. Tổ chức thăm, tặng 63.569 suất quà trị giá 19,9 tỷ đồng cho người có công, người nghèo, người yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, tết. Thực hiện hỗ trợ 1,6 tỷ đồng cho 40 hộ người có công với cách mạng; phân bổ 730 tấn gạo cứu đói đợt I cho trên 47.000 khẩu thuộc hộ nghèo; hỗ trợ sản xuất cho 16.000 hộ; tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh cho 62 cháu, khám khuyết tật cho 297 cháu; duy trì nuôi dưỡng, giáo dục đặc biệt cho 96 trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Cai nghiện ma túy bằng Methadone cho 197 đối tượng.

Công tác quân sự, quốc phòng được chỉ đạo thực hiện nghiêm, chặt chẽ, bảo đảm ổn định an ninh biên giới, an ninh chính trị trên địa bàn. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội; hoạt động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đạt kết quả tốt; các loại tội phạm về trật tự xã hội, ma túy giảm so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai phổ biến rộng rãi nội dung Hiến pháp năm 2013 gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, kịp thời và hiệu quả.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những vấn đề đòi hỏi phải nỗ lực để giải quyết trong những tháng còn lại, trong đó đặc biệt quan tâm là một số chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp và có khả năng không đạt kế hoạch đề ra như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn; thu nhập bình quân đầu người/năm; giá trị xuất khẩu hàng địa phương; trồng mới cây cao su, trồng rừng sản xuất; số xã, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Triển khai đầu tư thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường; việc phân bổ chi tiết danh mục nguồn vốn xây dựng nông thôn mới còn chậm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, HTX gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thi công và giải ngân một số nguồn vốn chậm, nhất là các nguồn vốn chuyển từ năm 2013 sang năm 2014; chất lượng tín dụng giảm, nợ xấu tăng so với cuối năm 2013 (tăng 1,14%). Cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục, y tế ở các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều bất cập (hiện toàn tỉnh có 1.058/6.400 phòng học tạm, 207/6.400 phòng học nhờ; tổng kết năm học 2013-2014 có 1.279 học sinh bỏ học). Việc làm, đời sống của một bộ phận Nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, lũ quét gây ra còn lớn. Tình hình an ninh trật tự ở một số địa phương, cơ sở tiềm ẩn nhân tố bất ổn; tình trạng đơn thư vượt cấp, phát tán thông tin sai sự thật, khiếu kiện có thời điểm diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng; còn xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do.
 
10 10 14
Thủy điện Lai Châu đang dần được hoàn thiện

Từ những vấn đề trên, Tỉnh ủy đã lãnh đạo đạo các cấp, các ngành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014, tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các chỉ tiêu đạt thấp, chỉ tiêu khó hoàn thành kế hoạch. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp trong niên vụ mới; trồng rừng, chè, cao su theo kế hoạch năm 2015. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm,...; phòng chống cháy rừng mùa khô. Chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng các xã điểm, các xã có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; triển khai chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường quản lý thị trường, giá cả, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn gắn với kiểm tra, quản lý chất lượng công trình.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần, phấn đấu hoàn thành công tác di chuyển cho các hộ tái định cư thuỷ điện Lai Châu trong năm 2014. Tiếp tục nghiên cứu tìm các giải pháp để ổn định đời sống Nhân dân vùng tái định cư còn gặp khó khăn. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, ổn định đời sống cho Nhân dân, nhất là đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, vùng tái định cư.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý chặt chẽ, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động thành lập "Nhà nước Mông", các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song những kết quả đã đạt được trong 9 tháng năm 2014 cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong những tháng cuối năm, là những cơ sở để chúng ta phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh - cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển./.

Tác giả bài viết: Trung Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Số 02 -TB/HĐ

Thông báo nội dung ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 460 | lượt tải:31

Số 03-TB/HĐ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

lượt xem: 452 | lượt tải:38

Số 08-TB/HĐ

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đợt 2 năm 2019

lượt xem: 1147 | lượt tải:96

Kế hoạch số 14-KH/TU

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 1632 | lượt tải:55
  • Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V (2020-2025)

    Trong 2 ngày (27-28/72020) Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lai Châu lần thứ V...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down